Anonymizace na základě vyhledávání

Anonymizace na základě výsledků vyhledávání

Další možností, jak anonymizovat důvěrné informace v souborech PDF, je anonymizace na základě výsledků vyhledávání. Zadáním jednoho slov nebo fráze můžete provést návrh pro odstranění důvěrných dat. Můžete také definovat více slov nebo více frází.

K tomu, aby bylo anonymizovat důvěrné informace na základě vyhledávání, je nutné, aby soubor PDF obsahoval textovou vrstvu. U skenů je tak nutné vytvořit textovou vrstvu pomocí OCR.


odrazka 1  Otevřete soubor PDF pomocí volby na kartě Soubor > Otevřít

odrazka2  Anonymizaci dokumentu spustíte volbou na kartě Ochrana > Find & Redact (Najdi a anonymizuj)

Editor8 anonymizacepodleslov1

odrazka3  Poté dojde k otevření dialogového okna, kde může uživatel nastavit parametry anonymizace podle vyhledávání. 

Možnosti vyhledávání

  • Označit nalezený text pro anonymizaci. Tato volba způsobí, že nalezená slova nebo fráze budou pouze označeny pro anonymizaci. Začernění pak provedete ručně po případné kontrole.
  • Anonymizovat nalezený text. Nalezený text bude ihned anonymizován (začerněn).

Co hledat?

  • Jedno slovo nebo fráze. Tuto volbu použijete v případě, že chcete pro anonymizaci vyhledat jen jedno slovo nebo jednu frázi.
  • Více slov nebo frází. Zde můžete zadat více slov nebo frází a to buď ručně nebo ze souboru txt.
  • Vzory. Tato volba umožňuje najít text na základě předdefinovaných vzorů (rodná čísla, telefonní čísla, čísla bankovních účtů atd.)

Editor8 anonymizacepodleslov3

  • Úplná shoda. Pokud toto políčko zaškrtnete, budou nalezeny pouze přesně zadaná slova nebo fráze.
  • Pouze celá slova. Při hledání budou nalezena pouze celá slova. 

Editor8 anonymizacepodleslov4

 

odrazka4 

odrazka5 

odrazka6 

 

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média