Operace s formulářovými poli

Operace s formulářovými poli

V tomto článku najdete nápovědu pro základní operace s formulářovými poli. Vybraná formulářová pole můžete kopírovat, přejmenovat, přidat nová pole, přejmenovat, kopírovat nebo například nastavit povinná pole. Tyto operace jsou prováděny v tzv. návrhovém režimu, který aktivujete stisknutím tlačítka Vybrat pole  V8 napoveda editorformularu vybratpole2 na kartě Formulář.


Vícenásobné kopírování formulářových polí

Můžete vytvářet kopie formulářových polí a to buď v rámci dokumentu nebo mezi dokumenty. Jednoduše tak můžete vytvářet rozsáhlé formuláře. V této sekci si ukážeme, jak vytvořit vícenásobnou kopii Textového pole

odrazka 1  Klikněte na kartě Formulář na ikonu nástroje Vybrat pole  V8 napoveda editorformularu vybratpole2 a klikněte pravým tlačítkem myši na pole, které chcete vícenásobně zkopírovat. Tím dojde k otevření kontextového menu. Zde vyberte volbu Vytvořit více kopií...

V8 napoveda editorformularu kopirovanipoli

odrazka2  Dojde k otevření dialogového okna, kde nastavíte parametry vícenásobného kopírování polí.

V8 napoveda editorformularu kopirovanipoli1

 

Počet polí

  • Kopírovat vybraná pole dolů. Zde zadejte počet kopií ve svislém směru.
  • Kopírovat vybraná pole vodorovně. Zde zadejte počet kopií pole ve vodorovném směru.

Vzdálenost/celkové rozměry

  • Zadání vzdálenosti mezi poli. Zde můžete zadat svislé a vodorovné mezery mezi nově zkopírovanými poli v požadovaných jednotkách (mm, palce atd.)
  • Zadání celkových rozměrů všech polí. Zde můžete zadat maximální svislé a vodorovné rozměry nově zkopírovaných polí.

icons8 idea 30  Umístění formulářových polí při kopírování se mění v náhledu dynamicky na základě zadaných mezer mezi poli. Okamžitě tak vidíte, kde budou nově kopírovaná pole umístěna. 

Celkové umístění

  • V této sekci nastavíte základnu (počátek), od které se budou počítat mezery a rozměry nově kopírovaných polí.

odrazka3  Nastavení nakonec potvrdíte tlačítkem OK a tím dojde k vytvořením kopií vybraného formulářového pole.


Přejmenování formulářového pole

Můžete také měnit názvy polí, které jsou důležité pro práci s daty formulářů tj. například pro výpočty nebo export/import formulářových dat.

odrazka 1  Klikněte na kartě Formulář na ikonu nástroje Vybrat pole  V8 napoveda editorformularu vybratpole2 a klikněte pravým tlačítkem myši na pole, které chcete vícenásobně zkopírovat. Tím dojde k otevření kontextového menu. Zde vyberte volbu Přejmenovat pole...

V8 napoveda editorformularu prejmenovanipole

odrazka2  V otevřeném dialogovém okně následně můžete nastavit nový název formulářového pole. Pak již stačí volbu potvrdit tlačítkem OK.

V8 napoveda editorformularu prejmenovanipole1 

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média