Přehled nových funkcí verze 8

Hlavní důvody, proč upgradovat na verzi 8?

Níže najdete přehled hlavních důvodů, proč upgradovat na poslední verzi 8 (8.0.336.0) ze starší verze 7. Hlavní novinkou je příplatkový Enhanced OCR plug-in, který umožňuje editaci skenů a jejich převod do editovatelného formátu.

 

ocr plugin 64x64 

Enhanced OCR plug-in pro editaci skenů a přesnější rozpoznání textu

 • Převod skenů a obrázků do editovatelného formátu PDF (s původní předlohou/bez předlohy) s výrazně vyšší přesností
 • Převod výběru ze skenů a obrázků do editovatelného formátu PDF (výběr pomocí nástroje Snímek nebo Ořez stránky)
 • Enhanced OCR má 2-3x rychlejší rozpoznávání textu než stávající OCR engine
 • Rozpoznávání kompletních stylů textu jako font, barvu, kurzívu, tučné písmo, podtržení, přeškrtnutí apod.
 • Rozpoznávání tabulek ve skenech/obrázcích a jejich převod do editovatelného formátu
 • Vícevláknové zpracování, které umožní paralelní zpracování stránek - využití vícejádrových procesorů a tím značné urychlení OCR
 • ResoucesUpdater pro instalaci nebo aktualizaci nových jazyků pro OCR bez nutnosti restartu aplikace
 • Automatická detekce natočení stránek (až do +- 45o) nebo nesprávného otočení stránek (90, 180 a 270o)
 • Oprava detekovaného natočení stránek nebo nesprávného natočení stránek (např. chybným skenováním)
 • Rozpoznávání svislého textu

 

editor8 64x64 

Vytváření a úpravy portfolií PDF

 • Vytváření porfolií PDF s krycím listem
 • Přizpůsobení portfolií PDF

Vylepšené úpravy PDF a operace s výběrem

 • Zjednodušené operace s výběrem obsahu v PDF 
 • Převod CSV souborů (MS Excel) na tabulky ve formátu PDF
 • Podpora vícejádrových procesorů pro paralelní zpracování stránek  
 • Konverze čar a křivek pro měření vzdáleností a obvodu
 • Filtry pro editaci různého typu obsahu (text, obrázky, cesty)

Ochrana a anonymizace PDF

 • Sanitace PDF (automatické odstranění souborových příloh, metadat, neviditelného obsahu atd.)
 • Dávková anonymizace souborů a formulářů PDF - na dotaz
 • Funkce Najdi a anonymizuj
 • Anonymizace podle vzorů (rodná čísla, datum narození, bankovní účty, DIČ atd.) - na dotaz
 • Dávková anonymizace podle vzorů - na dotaz

Vyšší produktivita práce

 • Nový panel Rychlé spuštění příkazů a akcí
 • Snadné přizpůsobení pásu karet (menu) a přidání vlastních karet s vlastními nástroji 
 • Přesun dokumentů z editoru přímo do koše
 • Prohlížení 3D modelů (zatím jen některých typů)
 • Vylepšená podpora cloudových úložišť (OneDrive, SharePoint atd.) 

Vylepšení elektronického podpisu

 • Nově detailní informace o umístění privátního klíče na QSCD (Qualified Signature Creation Device) v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 (eIDAS)
 • Podpora rozšířeného formátu elektronického podpisu CAdES
 • Podpora dlouhodobého ověřování elektronických podpisů (LTV)

Podpora 3D komentářů a poznámek

 • Přidávání a úpravy 3D poznámek (modelů) do PDF
 • Prohlížení 3D poznámek v PDF

Vylepšená podpora formulářů XFA a JavaScriptu

 • Vylepšená podpora JavaScriptu
 • Vylepšená podpora statických a dynamických formulářů XFA (XML) 

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média