Vytvoření portfolia PDF

Vytvoření portfolia PDF

Od verze 8.0.332.0 můžete vytvářet tzv. portfolia PDF, ve kterých můžete mít přehledně uspořádány různé typy dokumentů, které můžete uspořádat i do složek. Může jít například o soubory PDF, výkresy z CAD aplikací, tabulky, textové soubory apod. Vytvoření portfolia PDF je velmi snadné, ale přesto v tomto článku uvádíme také návod, jak rychle portfolio vytvořit. 


odrazka 1  Spusťte PDF-XChange Editor (také jako součást PDF-XChange PRO 8) a z menu vyberte volbu Soubor > Nový dokument > PDF Portfolio.

odrazka2  Dojde k otevření dialogového okna pro přidání souborů do nového portfolia PDF.

Můžete přidat jednotlivé soubory pomocí tlačítka Editor8 vytvoreniportfolia3 Přidat soubory... nebo celé složky se soubory pomocí volby Editor8 vytvoreniportfolia4 Přidat složku... Soubory můžete do portfolia PDF přidat také přetažením z jiného umístění (Drag&Drop). 

Do portfolia PDF můžete přidat i jiné soubory než jen PDF. Může jít například o výkresy z CAD aplikací, tabulky, textové soubory apod.

 Editor8 vytvoreniportfolia2

odrazka3  Po přidání souborů do portfolia a potvrzení výběru tlačítkem OK, dojde k vytvoření portfolia PDF. Uživatel pak uvidí rozvržení portfolia viz obrázek níže.

Pomocí tlačítka Editor8 vytvoreniportfolia7 Nová složka můžete také vytvořit podsložku ve vytvořeném portfoliu, kde mohou být další soubory. Jednoduše tak můžete strukturovat portfolio PDF podle svých potřeb.

Editor8 vytvoreniportfolia5 

odrazka4   V dalším kroku můžete portfolio PDF přizpůsobit svým potřebám. Můžete nahradit krycí list portfolia jinou stránku a to pomocí volby na kartě Organizace > Nahradit stránky.

Krycí list portfolia PDF je jeho důležitou součástí, protože se při prohlížení zobrazí uživateli jako první. Může obsahovat logotypy nebo jiné prvky korporátní identity.

Editor8 vytvoreniportfolia6

Obr. Příklad jednoduchého portfolia PDF s krycím listem, které obsahuje logo firmy

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média