Podobně jako v jiných grafických programech jsou i v PDF-XChange Editoru k dispozici pomocné nástroje, které umožňují přesnou práci s objekty a textem. Jedná se konkrétně o Pravítka, Vodítka, Mřížku a Přitahování k objektům


Výše uvedené nástroje najdete na kartě Zobrazení.


Pravítka

Umožňují zobrazit rozměry stránek PDF souborů ve vodorovném i svislém směru. Pokud chce uživatel používat tzv. Vodítka, musí nejprve zapnout zobrazení pravítek a to pomocí tlačítka Pravítka na kartě Zobrazit.


Vodítka

Vodítka umožňují přesné vkládání nových objektů jako je například text, obrázky nebo jiné objekty. Vodítka zajistí, aby byl objekt přesně tam, kde ho chce uživatel mít. Nové vodítko vložíte na stránku tak, že podržíte levé tlačítko myši v místě, kde se nachází pravítka a táhnete myší směrem do dokumentu. 


Zobrazit nebo skrýt vytvořená vodítka je možné na kartě Zobrazení > Vodítka. 


                               


Pomocí vodítek je možné také rozdělit stránky v dokumentu.   

Mřížka

Tento nástroj zobrazí speciální mřížku (rastr), který slouží nejen k orientaci, ale také k přitahování (uchopování) objektů. Samozřejmostí je možnost nastavit parametry mřížky (rozměry rastru, vzhled apod.) a v nastavení Měření.


Mřížku lze zobrazit nebo skrýt volbou na kartě Zobrazení > Mřížka.


   

Průsvitná mřížka

PDF-XChange Editor také umožňuje zapnout tzv. průsvitnou mřížku, kterou mohou uživatelé znát z grafických aplikací. 


Průsvitnou mřížku lze aktivovat na kartě Zobrazení > Průsvitná mřížka. Vypnutí průsvitné mřížky může uživatel následným stisknutím aktivovaného tlačítka.


Stránka s aktivovanou průsvitnou mřížkou pak může vypadat asi takto:

                                                           Obr. Výkres ve formátu PDF se zapnutou průsvitnou mřížkou


Přitahování k objektům (uchopení objektů)

Velmi důležitým nástrojem je tzv. přitahování k objektům. Uživatelé CAD aplikací tuto funkci znají jako tzv. úchopové režimy. Slouží k přesnému napojování a kreslení objektů a to pomocí koncových bodů, středů apod. 


Pokud je přitahování aktivováno, bude při vkládání aktivní malý červený rámeček, který uživatele "navede" ke konkrétní části objektu, vodítka nebo mřížky.Detailní nastavení Přitahování k objektům je k dispozici v samostatné kapitole nastavení Měření.