Optimalizace a zmenšení souboru PDF

Optimalizace a zmenšení souborů PDF

Digitalizace papírových dokumentů do elektronické formy (sken ve formátu PDF) přináší jeden zásadní problém a tím je velikost souborů. Zmenšit velikost souborů PDF je možné více způsoby. Prvním z nich je provést automatickou nebo uživatelskou kompresi/konverzi obrázků. Dalším způsobem je možnost vypustit vložená písma a objekty. Funkce je řešena jednoduše a i bez technických znalostí je možné dosáhnout velmi dobrého výsledku při zachování výborné vizuální kvality dokumentu.

Optimalizace souborů PDF je k dispozici v aplikacích PDF-XChange Editor 8 (Plus), PDF-Tools 8 nebo PDF-XChange PRO 8


odrazka 1 Optimalizaci PDF zapnete volbou na kartě Soubor > Uložit optimalizovaný...

odrazka2 Poté se otevře dialogové okno Optimalizace PDF, kde najdete několik možností, jak zmenšit velikost souboru PDF. Po nastavení požadovaných parametrů nebo ponechání výchozího nastavení, stiskněte tlačítko OK. Tím dojde ke spuštění optimalizace.

Pokud si nejste jisti, jak optimalizaci nastavit, ponechte výchozí nastavení beze změny a stiskněte tlačítko OK. I tak lze dosáhnout dobrého výsledku.

První možností, jak snížit velikost souborů PDF, je snížení kvality a rozlišení DPI u obrázků. V některých případech jsou již obrázky v PDF ve velmi nízké kvalitě, takže se nepodaří již dále snížit velikost souboru.

Pokud z nějakého důvodu nechcete snižovat kvalitu obrázků, vyškrtněte políčko Obrázky.

 • Rozlišení. Tato hodnota je uvedena v dpi a platí, že čím nižší dpi, tím menší velikost souboru.
 • Komprese. V tomto políčku můžete nastavit metodu komprese obrázků. K dispozici jsou metody JPEG2000, JPEG, ZIP, MRC.
 • Kvalita. Zde platí, že čím nižší kvalita, tím menší velikost souboru.

V8 blog optimalizace1 

V záložce Písma můžete zmenšit velikost souboru PDF tím, že zrušíte vložení všech nebo doporučených fontů.  

 • Neodstraňovat žádné fonty. Všechny vložené fonty zůstanou zachovány.
 • Zrušit vložení doporučených fontů. Budou odstraněny pouze fonty, které jsou doporučené k odstranění.
 • Zrušit vložení všech fontů. Ze souboru PDF budou odstraněna všechna vložená písma.
 • Vyberte písma pro zrušení vložení. Zde můžete odstranit vložená písma ručně. Doporučujeme odstranit jen běžné fonty dostupné v OS Windows.

icons8 idea 30 Pokud některá písma (fonty) ze souboru odstraníte, hrozí, že se na jiných PC nebudou písma zobrazovat správně. Příjemce totiž nemusí mít nainstalovány fonty, které máte nainstalované Vy a tyto fonty budou nahrazeny jinými fonty. To se týká zejména písem, které nejsou běžnou součástí operačního systému Windows.

V8 blog optimalizace2 

Dalším způsobem, jak snížit velikost souboru PDF, je vypuštění některých objektů. 

 • Vypustit akce odeslání, importu a obnovení formuláře. Odstraní akce vztahující se k formulářům. Formulářová pole zůstanou zachována.
 • Vypustit všechny akce JavaScriptu. Tato volba odstraní z PDF akce, které využívají JavaScript.
 • Vypustit všechny alternativní obrázky. Odstraní všechny verze obrázků kromě verze, která se zobrazuje v dokumentu.
 • Vypustit vložené miniatury stránek. Odstraní vložené miniatury stránek. To je výhodné v případě rozsáhlých dokumentů, které jsou poté zobrazovány rychleji.
 • Detekovat a sloučit části obrázku. Detekuje obrázky a masky, které jsou rozdělené a pokusí se o jejich sloučení do jednoho obrázku nebo masky.
 • Vypustit vložená nastavení tisku. Odstraní z dokumentu vložená nastavení tisku jako je například měřítko stránky.
 • Vypustit záložky. Odstraní všechny záložky ze souboru PDF.

V8 blog optimalizace3 

V této záložce lze odstranit uživatelská data ze souboru PDF. Může se jednat například o osobní data, která nechcete zveřejňovat.

 • Vypustit všechny komentáře, formuláře a multimédia. Tato odstraní z PDF všechny komentáře, poznámky, formulářová pole, zvukové poznámky a videa.
 • Vypustit všechny odkazy. Odstraní z PDF hypertextové odkazy a odkazy na jiné dokumenty.
 • Vypustit informace o dokumentu a metadata. Odstraní informace o dokumentu a metadata.
 • Vypustit souborové přílohy. Odstraní souborové přílohy z PDF.
 • Vypustit externí křížové reference. Odstraní vazby na jiné dokumenty.
 • Vypustit privátní data ostatních aplikací. Odstraní z PDF informace, které jsou použitelné jen pro aplikaci, ve které bylo PDF vytvořeno.
 • Vypustit obsah skrytých vrstev a sloučit viditelné vrstvy. Odstraní obsah ve skrytých vrstvách a obsah ve viditelných vrstvách bude sloučen do jediné vrstvy. 

V8 blog optimalizace4 

Volby v záložce Vyčištění slouží k odstranění nepotřebných elementů ze souboru PDF.  

 • Vypustit duplicitní písma. Odstraní z dokumentu duplicitní písma.
 • Vypustit duplicitní obrázky. Odstraní z dokumentu duplicitní obrázky.
 • Vypustit duplicitní XForms. Odstraní z dokumentu duplicitní XForms.
 • Použít Flate k zakódování streamů, které nejsou zakódované. Na nezakódované streamy bude použita komprese Flate.
 • Ve streamech, které používají kódování LZW, použít Flate. Streamy, zakódované do LZW, budou nově kódovány kompresí Flate.
 • Vypustit neplatné záložky. Odstraní záložky, které odkazují na stránky, které byly z dokumentu odstraněny.
 • Vypustit neplatné odkazy. Odstraní odkazy, které odkazují na neplatné cíle.
 • Vypustit pojmenovaná cílová místa, na která nevedou odkazy. Odstraní pojmenované cíle, na které nevedou vnitřní odkazy v dokumentu. Nekontroluje však, zda na tato místa neodkazují odkazy z jiných dokumentů nebo webových stránek.
 • Najít a odstranit obsah vně ořezového rámečku. Najde obsah, který je umístěn mimo ořezové rámečky a tento obsah odstraní z dokumentu.

icons8 idea 30 Odstranění některých elementů z tohoto seznamu může ovlivnit funkčnost některých prvků dokumentu. Pokud si nejste jistí, které elementy odstranit, ponechte výchozí nastavení.

V8 blog optimalizace5 

Pomocí volby Audit využitého místa..., můžete zobrazit přehled objektů a elementů v souboru PDF a to včetně uvedení jejich počtu, procentuální podílu a velikosti v bytech.

V8 blog optimalizace6 

K dispozici je také nastavení, které je přizpůsobené pro zobrazování PDF na mobilních zařízeních. V levé horní části dialogového okna Optimalizace PDF stačí rozkliknout seznam Nastavení a vybrat hodnotu Mobilní

Nastavení Standard je výchozím nastavením pro všechna zařízení.

icons8 idea 30 Můžete si vytvořit vlastní nastavení optimalizace a to následně uložit pomocí volby Uložit aktuální nastavení. Nastavení optimalizace lze také exportovat a přenést na jiné zařízení viz tlačítko Spravovat...

V8 blog optimalizace8 

 

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média