Panel Miniatury stránek umožňuje zobrazit náhledy (miniatury) stránek PDF dokumentu a současně provádět některé operace s celými stránkami jako je otočení, přesunutí, tisk nebo odstranění.


Panel Miniatury stránek aktivujete pomocí tlačítka Možnosti... v levém dolním rohu pracovní plochy a výběru položky Miniatury stránek.


Možnosti 

Níže najdete popis některých operací, které lze provádět v panelu Miniatury stránek.


 • Tlačítko Smazat umožňuje odstranit vybrané stránky z dokumentu.
 • Tlačítko Natočit o 90° doleva umožňuje natočit vybrané stránky o 90 stupňů doleva (proti směru hodinových ručiček).
 • Tlačítko Natočit o 90° doprava umožňuje natočit vybrané stránky o 90 stupňů doleva (po směru hodinových ručiček).
 • Tlačítko Tisk umožňuje vytisknout vybrané nebo všechny stránky na zvolenou tiskárnu.
 • Tlačítko Možnosti... umožňuje zobrazit kontextové menu s dalšími volbami pro stránky. 


Kontextové menu Možnosti lze zobrazit také kliknutím pravého tlačítka na některou z miniatur stránek.


Kontextové menu Možnosti

Kontextové menu Možnosti obsahuje volby pro provádění dalších operací se stránkami. Dostupné volby jsou k dispozici v níže uvedeném seznamu.

 • Vyjmout. Zkopíruje a odstraní vybrané stránky.
 • Kopírovat. Zkopíruje vybrané stránky do schránky.
 • Vložit. Vloží obsah ze schránky jako novou stránku.
 • Smazat. Smaže vybrané stránky z dokumentu.
 • Výběr. Tato volba umožňuje provádět některé operace s výběrem stránek.
 • Vložit stránky... Tato volba umožňuje vložit do dokumentu stránky z jiného zdroje.
 • Výtah stránek... Tato volba umožňuje provést výtah vybraných stránek.
 • Nahradit stránky... Tato volba umožňuje nahradit vybrané stránky jinými stránkami.
 • Smazat stránky... Tato volba umožňuje odstranit vybrané stránky z dokumentu.
 • Ořezat stránky... Tato volba umožňuje ořezat vybrané stránky v dokumentu.
 • Odstranit oříznutý obsah. Tato volba umožní odstranit veškerý obsah, který se nachází mimo ořezový rámeček.
 • Otočit stránky... Tato volba umožňuje otočit vybrané stránky.
 • Více pro stránky. Tato volba umožňuje zpřístupnit další operace se stránkami.
 • Nové razítko z výběru... Tato volba umožňuje vytvořit nové razítko z vybrané stránky.
 • Nový dokument z výběru... Tato volba umožňuje vytvořit nový dokument z vybraných stránek.
 • Export. Tato volba umožňuje export vybraných stránek do obrázkového souboru.