V této kapitole najde uživatel návod, jak pomocí modulu Enhanced OCR převést skenovaný dokument do editovatelného formátu PDF. To se může hodit v případě, že máme naskenované papírové dokumenty a potřebujeme je převést na plnohodnotné elektronické dokumenty, ve kterých bude možné upravovat text nebo obrázky.


Převod skenů do editovatelného formátu PDF

1 Otevřete skenovaný soubor PDF v menu Soubor > Otevřít.

2 Na kartě Konverze vyberte položku OCR.3 Následně se otevře dialogové okno OCR stránek (Enhanced) s nastavením funkce OCR. Možnosti nastavení modulu Enhanced OCR najdete na následující stránce.


V sekci Možnosti výstupu nastavte Typ na hodnotu Obsah stránkyRozsah stránek

V této sekci vyberete stránky, na kterých chcete pomocí OCR rozpoznat text.

Možnosti rozpoznání

Zde můžete nastavit parametry rozpoznání textu.

  • Jazyky. Výběr jazyka pro rozpoznání textu. K dispozici je čeština a další desítky jazyků. 
  • Přesnost. Umožňuje nastavit přesnost rozpoznání textu. 
  • Detekovat zkosení obsahu na stránce.
  • Detekovat chybné natočení stránky.
  • Ignorovat text v grafických objektech. Pokud je zaškrtnuto, nebude text rozpoznán v grafických objektech jako jsou razítka, podpisy apod.
  • Ignorovat existující text na stránce. Aplikace provede OCR i přesto, že textová vrstva již existuje.
  • Ignorovat komentáře na stránce. V případě, že toto políčko zaškrtnuté, nebude rozpoznán text v v komentářích.
  • Ignorovat formulářová pole na stránce. Text ve formulářových polích též nebude rozpoznán.

Možnosti výstupu 

V této části lze nastavit Typ výstupu po provedení funkce OCR. 


Pokud chcete převést skenovaný dokument do editovatelného formátu PDF, vyberte volbu:

  • Obsah stránky. Tato volba umožní převést skenovaný dokument do editovatelného formátu PDF včetně vyčištění od původního obsahu. Pokud chcete nově převedený dokument uložit do zcela nového dokumentu, zaškrtněte prosím volbu Vytvořit nový dokument.


4 Proces rozpoznání textu pomocí modulu Enhanced OCR spustíte stisknutím tlačítka OK.

5 Pokud bylo vytvoření textové vrstvy úspěšné, je možné text a obrázky editovat pomocí editačních nástrojů na kartě Domů > Editace.