PDF-XChange Editor obsahuje nástroje pro snadné spojování (kombinování) souborů do jediného PDF. Je možné spojovat nejen soubory PDF, ale i další podporované soubory (např. *.docx, *.xlsx, *.jpg, *.png, *.pptx atd.) Nechybí zde ani možnost výběru celých složek pro spojování souborů nebo volba rozsahu stránek pro jednotlivé soubory. 


Spojení souborů do jednoho PDF dokumentu

1 V pásu karet vyberte Soubor > Nový dokument > Zkombinovat soubory do jednoho PDF...

2 Zobrazí se dialogové okno Kombinování souborů, kde vyberete složky nebo soubory pro spojení do jediného PDF. Jak již bylo zmíněno, lze slučovat všechny podporované soubory tj. nejen PDF.


Pamatujte na to, že u některých souborů PDF můžete být spojování zakázáno z důvodu nastavení přístupových práv u zdrojových dokumentů.3 Pomocí volby Přidat soubory... můžete přidat jednotlivé soubory a tlačítkem Přidat složku... přidáte složky se soubory, které se mají použít pro spojení do jediného PDF souboru.

4 Tlačítkem Rozsah stránek... je možné nastavit rozsah stránek u jednotlivých souborů, které budou použity pro sloučení do PDF. To je výhodné tehdy, pokud potřebujete z daného souboru vložit jen vybrané stránky. 

5 Tlačítka se šipkami umožňují posouvat vložené soubory ve finálním souboru tak, aby byly v přesně daném pořadí.

6 Tlačítko Odstranit slouží k odstranění těch souborů, které nechcete mít v nově vytvořeném PDF souboru.

7 Operaci dokončíte stisknutím tlačítka OK.