Kromě editace obsahu (text, obrázky, objekty) umožňuje aplikace PDF-XChange Editor 9 provádět operace s celými stránkami v PDF. Nejčastěji se bude jednat o spojování souborů do jediného PDF nebo odstranění/nahrazení požadovaných stránek. 


Nástroje pro úpravy celých stránek jsou dostupné na kartě Organizace.Pamatujte na to, že pokud je PDF dokument zabezpečený proti editaci, tak operace se stránkami nelze vůbec provádět.

Obsah kapitoly