Kromě odstranění stránek je možné vybrané stránky přímo nahradit jinými stránkami z různých zdrojů (*.pdf, *.docx, *.xlsx atd.) Není tedy nutné vybrané stránky odstraňovat a přidávat. Níže najdete návod, jak snadno nahradit stránky v PDF dokumentu. Pamatujte na to, že tyto úpravy je možné dělat jen v případě, že dokument není chráněný proti editaci.


Nahrazení stránek v PDF dokumentu

1 Na kartě Organizace vyberte nástroj Nahradit stránky.2 Po výběru nástroje Nahradit stránky se otevře dialogové okno s nastavením. 

Možnosti

  • Které stránky chcete nahradit? V této části je nutné nastavit rozsah stránek, které mají být nahrazeny. Zde zadejte počáteční a konečné číslo stránky.
  • Nové stránky. V této sekci je nutné vybrat soubor s novými stránkami, které nahradí původní stránky. Soubor se stránkami může být ve formátu *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.rtf, *.txt apod. 
  • Rozsah stránek. V této části dialogového okna lze specifikovat rozsah stránek vybraného souboru, které budou přidány do původního dokumentu.
  • Možnosti nahrazení stránek. Zde je možné zvolit další parametry nahrazení stránek tj. zejména ty, které se týkají interaktivních prvků.3 Pokud byly nastaveny všechny požadované parametry pro nahrazení stránek, pak jen stačí stisknout tlačítko OK. Tím je proces nahrazení stránek dokončen.