Mezi další možnosti úpravy stránek patří funkce pro ořezání stránek v PDF. Pamatujte na to, že stránky nelze ořezat v případě, že je soubor PDF zabezpečený proti editaci. 


Ořezání stránek v PDF dokumentu

1 Na kartě Organizace vyberte volbu Ořez > Ořezat stránky…

2 Poté se zobrazí dialogové okno Ořezání stránek, kde je kromě nastavení ořezu také okno s náhledem ořezané stránky. Ořezový rámeček lze nastavit buď tažením myši nebo číselně.Ořezání okrajů

V této sekci je dostupné nastavení parametrů ořezového rámečku.

 • Zobrazit všechny rámečky. Zobrazí všechny dostupné ořezové rámečky.
 • Metoda ořezání. Umožňuje nastavit metodu ořezu stránek:
   • Ruční ovládání okrajů. Ořezové rámečky jsou nastaveny myší nebo číselně.
   • Odstranit všechny bílé mezery. Budou odstraněny okraje stránek, kde není žádný obsah.
   • Odstranit vertikální bílé mezery.
   • Odstranit vodorovné bílé mezery.
   • Žádná.
 • Použít na. Zde je možné nastavit typ ořezového rámečku.
   • Řezací (CropBox). Ohraničuje objekty v dokumentu, které budou v prohlížeči PDF viditelné.
   • Spadávka (BleedBox). Rámeček spadávky.
   • Ořezový (TrimBox). Rámeček řezání (čistý formát tiskoviny).
   • ArtBox. Rámeček grafiky nebo kresby.
   • Vlevo. Vzdálenost ořezového rámečku od levého okraje stránky.
   • Vpravo. Vzdálenost ořezového rámečku od pravého okraje stránky.
   • Nahoře. Vzdálenost ořezového rámečku od horního okraje stránky.
   • Dole. Vzdálenost ořezového rámečku od spodního okraje stránky.
   • Vynulovat. Tato volba nastaví hodnoty vzdáleností od okraje stránky na hodnotu 0.
   • Vrátit na původní hodnoty. Tato volba vrátí hodnoty okrajů na původní hodnoty.
   • Nastavit k bílým okrajům. Tato volba ořízne všechny bílé okraje, kde se nenachází žádný obsah.


 • Odstranit obsah vně ořezového rámečku. Pokud je zaškrtnuto, tak veškerý obsah, který se nachází mimo ořezový rámeček, bude odstraněn.


 • Odstranit komentáře vně ořezového rámečku. Pokud je zaškrtnuto, tak veškeré komentáře a poznámky, které se nachází mimo ořezový rámeček, budou odstraněny.


 • Odstranit formulářová pole vně ořezového rámečku. Pokud je zaškrtnuto, tak budou veškerá formulářová pole mimo ořezový rámeček, odstraněna.


Rozsah stránek

V této sekci je možné nastavit rozsah stránek, které budou ořezány. 

 • Všechny. Pro ořez budou vybrány všechny stránky.
 • Aktuální (1). Ořezána bude pouze aktuální stránka. V tomto případě stránka číslo 2.
 • Stránky. Budou ořezány vybrané stránky nebo zadaný rozsah stránek.


3 Nastavení ořezu stránek je nutné potvrdit stisknutím tlačítka OK. Tím dojde ořezání vybraných stránek dle zadaných parametrů.