Další užitečnou funkcí je otočení stránek. Je tím myšleno trvalé otočení stránek, tedy ne pouhé natočení zobrazení. Vybrané stránky lze natočit o 90° nebo 180° a lze jednoduše nastavit i rozsah stránek, které budou otočeny. 


Otočení stránek v PDF

1 Předpokládejme, že máme otevřený PDF dokument, který chceme otočit o 90° proti směru hodinových ručiček. Na kartě Organizace proto logicky vybereme nástroj Otočit.2 Následně se otevře dialogové okno Otočení stránek s nastavením parametrů otočení stránek. 


V dialogovém okně je možné nastavit tyto parametry:

  • Směr. V rozbalovacím seznamu je možné nastavit směr otočení stránek. Na výběr je 90° po směru nebo proti směru hodinových ručiček nebo otočení o 180°.
  • Rozsah stránek. Zde můžeme vybrat rozsah stránek, které budou natrvalo otočeny.
  • Podmnožina. Zde můžeme vybrat ještě podmnožinu stránek.
  • Stránky s orientací. Zde můžeme vybrat, zda chceme otočit stránky s jakoukoliv orientací nebo zda stránky, které jsou jen na výšku nebo jen na šířku. 3 Pokud je nastaven směr natočení a požadovaný rozsah stránek, tak už jen stačí nástroj spustit stisknutím tlačítka OK. Tím dojde k otočení stránek dle požadovaných parametrů. V našem případě jsme stránky otočili proti směru hodinových ručiček, což dokumentuje obrázek níže.


Tímto je otočení stránek v dokumentu dokončeno.