Anonymizace podle vzorů

Anonymizace podle vzorů

Poslední možností jak anonymizovat důvěrná data v souborech PDF, je využití tzv. předdefinovaných vzorů. Těmi vzory mohou být rodná čísla, datum narození, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, DIČ atd.

K tomu, aby bylo anonymizovat důvěrné informace podle vzorů, aby soubor PDF obsahoval textovou vrstvu. U skenů je tak nutné vytvořit textovou vrstvu pomocí OCR.


odrazka 1  Otevřete soubor PDF pomocí volby na kartě Soubor > Otevřít

odrazka2  Anonymizaci dokumentu spustíte volbou na kartě Ochrana > Find & Redact (Najdi a anonymizuj)

Editor8 anonymizacepodleslov1

odrazka3  Poté dojde k otevření dialogového okna, kde může uživatel nastavit parametry anonymizace podle předdefinovaných vzorů.

Možnosti vyhledávání

  • Označit nalezený text pro anonymizaci. Tato volba způsobí, že nalezená slova nebo fráze budou pouze označeny pro anonymizaci. Začernění pak provedete ručně po případné kontrole.
  • Anonymizovat nalezený text. Nalezený text bude ihned anonymizován (začerněn).

Co hledat?

V této sekci vyberte volbu Vzory.

  • Jedno slovo nebo fráze. Tuto volbu použijete v případě, že chcete pro anonymizaci vyhledat jen jedno slovo nebo jednu frázi.
  • Více slov nebo frází. Zde můžete zadat více slov nebo frází a to buď ručně nebo ze souboru txt.
  • Vzory. Tato volba umožňuje najít text na základě předdefinovaných vzorů (rodná čísla, telefonní čísla, čísla bankovních účtů atd.)

Editor8 anonymizacepodlevzoru5

odrazka4  Následně vyberte vzor, který chcete použít pro nalezení textu pro anonymizaci. V našem případě to budou rodná čísla.

Editor8 anonymizacepodlevzoru2

Na obrázku výše, je možné vidět, že aplikace nalezla v dokumentu dvě rodná čísla. 

odrazka5   Nakonec je nutné provést vlastní anonymizaci volbou na kartě Ochrana > Použít vše. Nezapomeňte následně dokument uložit.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média