Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu pdfxchange.cz (dále jen prodávající) je:

TERAGON SW s.r.o.
V. Rabase 402/10
370 10 České Budějovice 3
Česká republika

IČ: 06767800 DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spisová značka C 27196

Email: obchod@pdfxchange.cz
Web: https://www.pdfxchange.cz

Odpovědná osoba: Ing. Bc. Martin Paulík, jednatel společnosti

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup elektronických licencí v internetovém obchodě www.pdfxchange.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího nebo kupujícího.

3. Standardním komunikačním kanálem mezi kupujícím a prodávajícím je elektronická pošta (e-mail).

4. Podmínky nákupu v tomto internetovém obchodě se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

5. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Provozovatel není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů kupujícím ve formuláři objednávky. Kupující se zavazuje vyplnit pravdivé údaje a zejména uvést PLATNÝ e-mail, protože je primárním kontaktem na kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávně uvedenou e-mailovou adresu kupujícím. Kupující je také povinen zajistit, aby jeho e-mailová schránka nebyla zaplněna zprávami tak, že není možné přijímat e-maily. 

2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním elektronické objednávky nebo zasláním objednávky e-mailem, přes online chat nebo telefonicky.

3. Po provedené platbě odešle prodávající kupujícímu licenční klíč pro aktivaci objednaného softwaru a to v elektronické formě (e-mailem). Provedenou platbou se rozumí okamžik, kdy je platba připsána na účet prodávajícího (bankovní převod) nebo kdy je úspěšně provedena platba na platební bráně ShoptetPAY. Po dohodě s prodávajícím je možné dodat licenci ještě před její úhradou.

4. V ceně každé trvalé licence jsou aktualizace, upgrady a maintenance minimálně po dobu 1 roku. Po tuto dobu může kupující bezplatně stahovat a používat nejnovější verze produktů i případné opravné balíčky. 

 

III. Dodací podmínky

1. Produkty (softwarové licence) nabízené v internetovém obchodě jsou distribuovány výhradně elektronicky (elektronickou poštou).

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu zašle licenční klíč(e) elektronickou poštou a to nejpozději do 12 hodin od přijetí platby na bankovní účet prodávajícího nebo po úhradě na platební bráně. Obvyklá dodací doba je 10-20 minut.

3. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na dodání licence ještě před úhradou.

4. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu dodat objednanou licenci ve lhůtě stanovené v odstavci 2, musí to kupujícímu neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se dodací lhůta prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit.

5. Místem plnění je sídlo nebo bydliště kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující jinou dodací adresu.

6. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží je kupující informován v detailním popisu zboží na stránkách internetového obchodu.

 

IV. Platební podmínky

1. Kupní cena softwarových licencí je splatná na základě výzvy k platbě nebo zálohové faktury, která je kupujícímu zaslána e-mailem po potvrzení objednávky ve formátu PDF. Další možností je platba online platebními kartami VISA, MasterCard, Maestro nebo VISA Electron. V tomto případě je kupující směrován na zabezpečenou platební bránu (HTTPS), kde sám provede platbu tzv. online. 

2. Všechny online transakce jsou zabezpečené a probíhají na platební bráně, kterou provozuje společnost Shoptet, a.s.

3. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad s vyčíslením daně z přidané hodnoty a to do 15 ti dnů od úhrady licence. Kupující souhlasí s elektronickou fakturací přičemž veškeré daňové doklady mu budou zasílány e-mailem ve formátu PDF/A, který je standardem ISO 19005 pro dlouhodobou archivaci. V případě, že kupující požaduje zaslání daňového dokladu v písemné formě, může mu být účtováno poštovné.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Na produkty nabízené v internetovém obchodě www.pdfxchange.cz se nevztahuje ustanovení § 1837 občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.) o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Licence dodané elektronicky nelze vrátit. V odůvodněných případech lze licenci vrátit. 

2. Kupující má právo před zakoupením zdarma otestovat všechny funkce nabízených softwarových produktů v rámci tzv. zkušební verze. 

 

VI. Mimosoudní řešení sporů (ADR)

1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  

VII. Ochrana osobních údajů

1. Nakládání s osobními údaji se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

2. Zásady ochrany osobních údajů jsou k nahlédnutí v patičce webové stránky www.pdfxchange.cz a tyto zásady jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Kupující může v internetovém obchodě www.pdfxchange.cz nakoupit i bez registrace a to vyškrtnutním políčka "Registrovat v internetovém obchodě" v pokladně (nákupní košík).

  

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 5.8.2020.

Zpět do obchodu