Jak exportovat a importovat šablony elektronického podpisu?

V tomto článku si ukážeme, jak přenést šablony elektronického podpisu z jednoho zařízení na jiné. Pomůže nám k tomu funkce Správa nastavení, která nám umožní export šablon a poté i import šablon. Níže najdete jednoduchý návod jak na to.

 

Postup

Ad1   Na kartě Soubor vyberte volbu Správa nastavení > Export nastavení

 

Ad2   V dialogovém okně Možnosti exportu nastavení vyškrtejte všechny položky a pak zaškrtněte pouze jedinou položku - Šablony vzhledu elektronického podpisu a stiskněte tlačítko OK. Viz obrázek níže.

Ad3   Poté uložte nastavení šablon elektronického podpisu do externího souboru "podpisy.xces". Tento soubor budete poté na jiném zařízení importovat.

Ad4   Nyní je třeba na druhém zařízení provést import šablon z uloženého souboru "podpisy.xces" z předcházejícího bodu 3.

Ad5   Takže na druhém zařízení spusťte aplikaci PDF-XChange Editor.

Ad6   Na kartě Soubor vyberte volbu Správa nastavení > Import nastavení

V dialogovém okně Importovat nastavení ze souboru vybereme předtím uložený soubor "podpisy.xces" a stiskněte tlačítko Otevřít.

 

Ad7   Nakonec jen potvrdíte import šablon zaškrtnutím položky Šablony vzhledu elektronického podpisu a stisknutím tlačítka OK.

Tím je přenos šablon elektronického podpisu dokončen.

Zpět do obchodu