PDF-XChange Editor V9

Editor souborů PDF doplněný virtuální tiskárnou PDF-XChange Lite.

Dvě aplikace za jednu cenu. Integrace s DocuSign®.

 win-logo-gray Dostupné pouze pro OS Windows

Od 1 580 Kč vč. DPH

(Trvalá licence - jednorázová platba, 1 uživatel = 2 zařízení)

Koupit >       Zkušební verze >

    produktovybanner2

 

Co je nového ve verzi 9?

 

icons8-clipboard-96

Pokročilé vytváření nových souborů PDF ze schránky

 

icons8-web-accessibility-96

Vytváření a kontrola přístupných (tagovaných) PDF/UA   

    

icons8-split-files-96

Dělení PDF dokumentů podle velikosti (MB, kB)

         

 icons8-outline-96

Anonymizace dat podle vzorů (rodné číslo, datum, e-maily atd.)

 

icons8-bulleted-list-96

Vytváření odrážek a číslovaných seznamů v PDF 

 

icons8-layers-96

Vylepšené operace s vrstvami (Layers)

         

icons8-housekeeping-96

Odstranění skrytých dat pomocí sanitace dokumentů PDF

 

icons8-resize-images-96

Rekomprese vybraných obrázků v souboru PDF 

 

icons8-processor-96

Podpora úsporných procesorů ARM x64 pro Windows 

 

  

 

Funkce a vlastnosti

   

 • Úpravy textu přímo v souborech PDF (s textovou vrstvou)
 • Přidání nového textu do PDF
 • Přidávání číselných seznamů a odrážek  
 • Úpravy obrázků, objektů a cest (paths) v souborech PDF
 • Úpravy obrázků v externím grafickém editoru
 • Číselná transformace objektů
 • Filtr/Výběr módů pro editaci obsahu: Vše, obrázky, text, cesty
 • Vytvoření razítka nebo nového dokumentu z výběru 
 • Přidání obrázků do PDF ze souboru nebo ze schránky
 • Funkce Zpět/Znovu pro vrácení nechtěných úprav 
 • Kontrola pravopisu v PDF + nahrazení nekorektních výrazů ze slovníku
 • Zmenšení velikosti souboru PDF až o 90% pomocí komprese a odstranění nepotřebného obsahu
 • Optimalizace PDF pro rychlejší zobrazování na mobilních zařízeních
 • Podpora komprese JPEG2000 pro rychlejší zobrazování souborů PDF s obrázky
 • Úpravy stránek v souborech PDF (odstranění, otáčení, ořezání, změna velikosti)
 • Dělení stránek podle vodítek 
 • Změna pořadí stránek v souborech PDF metodou Drag & Drop
 • Odstranění obsahu vně ořezových rámečků
 • Nahrazení stránek v souborech PDF jinými stránkami
 • Přidávání nových stránek do PDF (z jiného PDF, ze skeneru, z obrázků, z RTF)
 • Výtah stránek ze souboru PDF do jiného PDF
 • Rozdělení stránky v souboru PDF na více stránek
 • Rozdělení souboru PDF na více dokumentů
 • Přidání a správa vodoznaků a razítek
 • Vygenerování a přidání vlastního QR kódu do PDF
 • Přidání a úpravy záložek (včetně zvětšení cíle záložky na stránce)
 • Automatické generování záložek v PDF podle stylu textu
 • Přidání informací o dokumentu, metadat a XP metadat do PDF
 • Číslování stránek v souborech PDF
 • Vkládání záhlaví a zápatí do PDF
 • Přidání a správa Batesových čísel do souborů PDF
 • Přidání a úpravy klikacích odkazů (včetně přednastavených akcí a skriptů Acrobat® JavaScript®)
 • Přidání a úpravy pozadí v souborech PDF (plná barva, pozadí ze souboru)
 • Trvalé odstranění důvěrného obsahu ze souboru PDF (anonymizace, redigování)
 • Přidání a odstranění souborových příloh do/ze souborů PDF
 • Nastavení přechodů stránek pro prohlížení v režimu Celá obrazovka (Full Screen)
 • Vytváření PDF tiskem z jakékoliv aplikace bez detailního nastavení výstupu
 • Vytváření PDF konverzí z podporovaných souborů (MS Office, obrázky, textové soubory atd.)
 • Vytváření portfolií PDF
 • Vytváření prohledavatelných souborů PDF z webových stránek (Chrome) 
 • Vytváření přístupných PDF dle standardu PDF/UA  NOVÉ
 • Integrace s aplikacemi Microsoft® Office® – vytváření PDF a PDF/A jediným tlačítkem, profily, záložky, obsah apod.
 • Podpora specifikace PDF 1.4 - 1.7
 • Podpora specifikace PDF/A 
 • Podpora specifikace PDF/X
 • Vytváření nového PDF z „prázdné“ stránky 
 • Vytváření nového souboru PDF zkombinováním souborů PDF, MS Office® nebo obrázků
 • Vytváření PDF souborů ze schránky 
 • Anonymizace důvěrného obsahu v PDF 
 • Anonymizace důvěrného obsahu z PDF na základě výsledků fulltextového vyhledávání
 • Anonymizace důvěrného obsahu z PDF na základě předdefinovaných vzorů (rodné číslo, platební karty atd.) 
 • Anonymizace důvěrného obsahu ve formulářových polích PDF 
 • Ochrana obsahu souborů PDF heslem (šifrování AES 256-bit)
 • Podpora bezpečnostních politik
 • Řízení přístupových práv k souborům PDF (omezení tisku, zákaz editace, omezení kopírování)
 • Automatické ověřování platnosti elektronických podpisů a časových razítek
 • Elektronické podepisování souborů PDF a PDF/A elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát)
 • Informace o uložení certifikátu v bezpečném úložišti (QSCD) 
 • Podpora podepisování a schvalování prostřednictvím služby DocuSign® 
 • Důvěryhodné schvalování PDF pomocí vícenásobného elektronického podpisu
 • Podpora norem CAdES a PAdES.
 • Podpora dlouhodobého ověřování elektronických podpisů.
 • Nastavení formátu elektronického podpisu (PKCS#7 nebo CAdES) 
 • Zvýšená bezpečnost elektronických podpisů pro omezení tzv. stínových útoků (ShadowAttacks) 
 • Funkce DEP pro zamezení spouštění škodlivého kódu v PDF 
 • Elektronické podepisování souborů PDF a PDF/A s přílohami (podání pro správce sítí – např. Innogy, Katastr nemovitostí)
 • Připojení kvalifikovaného časového razítka (samostatně nebo k podpisu)
 • Přidání a správa vodoznaků 
 • Podpora viditelných/neviditelných certifikačních podpisů
 • Šablony pro vzhled elektronických podpisů, podpora standardu PAdES
 • Podepsání vlastnoručním podpisem (zabezpečeno heslem) – pomocí zařízení SignaturePad i bez něj
 • Rychlé prohlížení a tisk libovolného souboru PDF a PDF/A
 • Prohlížení, vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA včetně importu/exportu dat
 • Prohlížení souborů MS Office®, textových a obrázkových souborů s automatickou konverzí do PDF
 • Automatické listování v souborech PDF
 • Prohlížení souborů XPS s automatickou konverzí do PDF
 • Prohlížení a přehrávání souborů PDF s multimediálním obsahem (audio, video)
 • Prohlížení Adobe® Portfolií®
 • Prohlížení PDF se souborovými přílohami
 • Funkce DEP pro ochranu před viry, malware a jiným škodlivým obsahem
 • Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou
 • Prohlížení souborů PDF zabezpečených technologií DRM (FileOpen)
 • Snadné prohlížení velkoformátových souborů PDF pomocí funkce Lupa a Pan
 • Správa historie zobrazených souborů PDF včetně možnosti jejich přišpendlení
 • Pokročilé prohledávání obsahu, komentářů, záložek a metadat
 • Prohledávání složek se soubory PDF bez nutnosti jejich otevření (v editoru/Průzkumník Windows) 
 • Zásuvné moduly pro prohlížení souborů PDF v MS Internet Exploreru a Chrome
 • Usnadnění přístupu k obsahu PDF pro osoby se zrakovým postižením
 • Podpora tisku brožur a knih z běžného PDF
 • Panel informující uživatele o speciálním obsahu v PDF (PDF/A, formulářová pole, verze dokumentu atd.)
 • Zobrazení pravítek, mřížky a úchopových režimů pro přesné vytváření a úpravy PDF
 • Podpora režimu Celá obrazovka (F11)
 • Zobrazování informací o rozměru stránek v souborech PDF včetně souřadnic X, Y
 • Prohlížení PDF s 3D obsahem (částečná podpora) 
 • Přidávání komentářů, poznámek a popisků do PDF 
 • Zvýraznění a podtržení textu v PDF na základě výsledků fulltextového vyhledávání
 • Možnost odpovědět na vložené komentáře a poznámky jiným uživatelem
 • Hromadné úpravy komentářů, poznámek a objektů v PDF
 • Přidání a úpravy čar, šipek, obdélníků, mnohoúhelníků, oválů, křivek nebo revizních obláčků do PDF
 • Konverze čar a křivek na měření vzdáleností 
 • Zvýraznění, přeškrtnutí nebo podtržení textu v PDF
 • Přidání zvukových poznámek poznámek do PDF včetně přehrávání 
 • Měření vzdáleností, obvodů a ploch v souborech PDF s měřítkem a kalibrací
 • Export výsledků měření do souboru
 • Kótování vzdáleností v souboru PDF (architektonické, stavební a strojařské kóty)
 • Funkce Flatten (slučování) pro komentáře a poznámky
 • Sumarizace komentářů s exportem do souboru
 • Export komentářů a poznámek do souboru
 • Komplexní správa vlastností a stylů komentářů a poznámek
 • Exkluzivní mód pro vkládání komentářů, poznámek a objektů (vyhrazený mód pro daný objekt) 
 • Přidávání 3D komentářů a objektů do PDF 
 • Spojování souborů z více složek najednou do jediného PDF (včetně nastavení pořadí a rozsahu stránek)
 • Spojování souborů MS Office a obrázků z více složek najednou + automatická konverze do PDF
 • Rozdělení souboru PDF na více samostatných souborů (podle velikosti a počtu stránek) 
 • Změna pořadí stránek v souborech PDF metodou Drag&Drop v náhledu stránek
 • Přidání nových stránek do PDF (z jiného PDF, ze skeneru, z obrázků, z RTF apod.)
 • Hromadné připojení souborových příloh k souborům PDF
 • Nahrazení stránek v souborech PDF jinými stránkami
 • Export PDF do formátu aplikace MS Word®
 • Export PDF do formátu aplikace MS Excel®
 • Export PDF do formátu aplikace MS PowerPoint®
 • Export PDF do obrázkových souborů
 • Export PDF do textových souborů
 • Export PDF do PDF/A-1 až PDF/A-3
 • Export PDF do PDF/X
 • Konverze PDF do PDF/UA (přístupné PDF) 
 • Export snímku vybrané části obrazovky do schránky (Clipboard)
 • Možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní
 • Uživatelské rozhraní typu Ribbon UI (pás karet) s možností přepnutí na klasické menu
 • Automatické ukládání dokumentů pro pozdější obnovení (Recovery) 
 • Podpora dotykových zařízení (tablet, mobil) s OS Windows
 • Podpora vícejádrových procesorů
 • Podpora zařízení s úspornými procesory ARM (OS Windows)
 • Vícejazyčné uživatelské rozhraní (25 jazykových mutací)
 • Vícejazyčné rozpoznávání textu ve skenech pomocí OCR (více než 150 jazyků)
 • Export a import nastavení editoru PDF do/z externího souboru včetně obnovy továrního nastavení
 • Přenosná verze (Portable) bez nutnosti instalace (USB, CD/DVD) 
 • Odesílání a sdílení souborů a formulářů PDF e-mailem 
 • Podpora cloudových služeb Google™ Drive, Microsoft® Office365®, SharePoint® a DropBox®
 • Podpora terminálového přístupu (Microsoft® Terminal Server®, CITRIX®)
 • Podpora Group Policy (GPO) a transformačních balíčků pro hromadné instalace
 • Správa relací (sessions) pro větší produktivitu 
 • Podpora skriptů Acrobat® JavaScript (konzole JS)

 

Jaký bude Váš další krok?

 Koupit >       Zkušební verze >

Kontaktovat zákaznickou podporu

 

 win-logo-gray Dostupné pouze pro OS Windows

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení