PDF-XChange Editor V9

Základní aplikace pro editaci PDF dokumentů bez OCR.

Anonymizace PDF. Umožňuje tisk dokumentů do PDF 1.4.

Natrvalo od 1 573 Kč vč. DPH

(Elektronická trvalá licence - perpetual, 1 uživatel = 2 zařízení, pouze pro OS Windows) 

koupithned  stahnoutzkusebniverzi

    produktovybanner2

 

Co je nového ve verzi 9?

 

icons8-archive-folder-96

Podpora standardu PDF/A-4 NEXT pro dlouhodobou archivaci

 

icons8-web-accessibility-96

Vytváření a kontrola přístupných (tagovaných) PDF/UA   

    

icons8-split-files-96

Dělení PDF dokumentů podle velikosti (MB, kB)

         

 icons8-outline-96

Anonymizace dat podle vzorů (rodné číslo, datum, e-maily atd.)

 

icons8-bulleted-list-96

Vytváření odrážek a číslovaných seznamů v PDF 

 

icons8-layers-96

Vylepšené operace s vrstvami (Layers)

         

icons8-housekeeping-96

Odstranění skrytých dat pomocí sanitace dokumentů PDF

 

icons8-resize-images-96

Rekomprese vybraných obrázků v souboru PDF 

 

icons8-processor-96

Podpora úsporných procesorů ARM x64 pro Windows 

 

  

 

Funkce a vlastnosti

   

 • Úpravy textu přímo v souborech PDF (s textovou vrstvou)
 • Přidání nového textu do PDF
 • Přidávání číselných seznamů a odrážek  
 • Úpravy obrázků, objektů a cest (paths) v souborech PDF
 • Úpravy obrázků v externím grafickém editoru
 • Číselná transformace objektů
 • Filtr/Výběr módů pro editaci obsahu: Vše, obrázky, text, cesty
 • Vytvoření razítka nebo nového dokumentu z výběru 
 • Přidání obrázků do PDF ze souboru nebo ze schránky
 • Funkce Zpět/Znovu pro vrácení nechtěných úprav 
 • Kontrola pravopisu v PDF + nahrazení nekorektních výrazů ze slovníku
 • Zmenšení velikosti souboru PDF až o 90% pomocí komprese a odstranění nepotřebného obsahu
 • Optimalizace PDF pro rychlejší zobrazování na mobilních zařízeních
 • Podpora komprese JPEG2000 pro rychlejší zobrazování souborů PDF s obrázky
 • Úpravy stránek v souborech PDF (odstranění, otáčení, ořezání, změna velikosti)
 • Dělení stránek podle vodítek 
 • Změna pořadí stránek v souborech PDF metodou Drag & Drop
 • Odstranění obsahu vně ořezových rámečků
 • Nahrazení stránek v souborech PDF jinými stránkami
 • Přidávání nových stránek do PDF (z jiného PDF, ze skeneru, z obrázků, z RTF)
 • Výtah stránek ze souboru PDF do jiného PDF
 • Rozdělení stránky v souboru PDF na více stránek
 • Rozdělení souboru PDF na více dokumentů
 • Přidání a správa vodoznaků a razítek
 • Vygenerování a přidání vlastního QR kódu do PDF
 • Přidání a úpravy záložek (včetně zvětšení cíle záložky na stránce)
 • Automatické generování záložek v PDF podle stylu textu
 • Přidání informací o dokumentu, metadat a XP metadat do PDF
 • Číslování stránek v souborech PDF
 • Vkládání záhlaví a zápatí do PDF
 • Přidání a správa Batesových čísel do souborů PDF
 • Přidání a úpravy klikacích odkazů (včetně přednastavených akcí a skriptů Acrobat® JavaScript®)
 • Přidání a úpravy pozadí v souborech PDF (plná barva, pozadí ze souboru)
 • Trvalé odstranění důvěrného obsahu ze souboru PDF (anonymizace, redigování)
 • Přidání a odstranění souborových příloh do/ze souborů PDF
 • Nastavení přechodů stránek pro prohlížení v režimu Celá obrazovka (Full Screen)
 • Vytváření PDF tiskem z jakékoliv aplikace bez detailního nastavení výstupu
 • Vytváření PDF konverzí z podporovaných souborů (MS Office, obrázky, textové soubory atd.)
 • Vytváření portfolií PDF
 • Vytváření prohledavatelných souborů PDF z webových stránek (Chrome) 
 • Vytváření přístupných PDF dle standardu PDF/UA  NOVÉ
 • Integrace s aplikacemi Microsoft® Office® – vytváření PDF a PDF/A jediným tlačítkem, profily, záložky, obsah apod.
 • Podpora specifikace PDF 1.4 - 2.0
 • Podpora specifikace PDF/A-1 až PDF/A-4 NEXT
 • Podpora specifikace PDF/X
 • Vytváření nového PDF z „prázdné“ stránky 
 • Vytváření nového souboru PDF zkombinováním souborů PDF, MS Office® nebo obrázků
 • Vytváření PDF souborů ze schránky 
 • Anonymizace důvěrného obsahu v PDF 
 • Anonymizace důvěrného obsahu z PDF na základě výsledků fulltextového vyhledávání
 • Anonymizace důvěrného obsahu z PDF na základě předdefinovaných vzorů (rodné číslo, platební karty atd.) 
 • Anonymizace důvěrného obsahu ve formulářových polích PDF 
 • Ochrana obsahu souborů PDF heslem (šifrování AES 256-bit)
 • Podpora bezpečnostních politik
 • Řízení přístupových práv k souborům PDF (omezení tisku, zákaz editace, omezení kopírování)
 • Automatické ověřování platnosti elektronických podpisů a časových razítek
 • Elektronické podepisování souborů PDF a PDF/A elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát)
 • Informace o uložení certifikátu v bezpečném úložišti (QSCD) 
 • Podpora podepisování a schvalování prostřednictvím služby DocuSign® 
 • Důvěryhodné schvalování PDF pomocí vícenásobného elektronického podpisu
 • Podpora norem CAdES a PAdES.
 • Podpora dlouhodobého ověřování elektronických podpisů.
 • Nastavení formátu elektronického podpisu (PKCS#7 nebo CAdES) 
 • Zvýšená bezpečnost elektronických podpisů pro omezení tzv. stínových útoků (ShadowAttacks) 
 • Funkce DEP pro zamezení spouštění škodlivého kódu v PDF 
 • Elektronické podepisování souborů PDF a PDF/A s přílohami (podání pro správce sítí – např. Innogy, Katastr nemovitostí)
 • Připojení kvalifikovaného časového razítka (samostatně nebo k podpisu)
 • Přidání a správa vodoznaků 
 • Podpora viditelných/neviditelných certifikačních podpisů
 • Šablony pro vzhled elektronických podpisů, podpora standardu PAdES
 • Podepsání vlastnoručním podpisem (zabezpečeno heslem) – pomocí zařízení SignaturePad i bez něj
 • Rychlé prohlížení a tisk libovolného souboru PDF a PDF/A
 • Prohlížení, vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA včetně importu/exportu dat
 • Prohlížení souborů MS Office®, textových a obrázkových souborů s automatickou konverzí do PDF
 • Automatické listování v souborech PDF
 • Prohlížení souborů XPS s automatickou konverzí do PDF
 • Prohlížení a přehrávání souborů PDF s multimediálním obsahem (audio, video)
 • Prohlížení Adobe® Portfolií®
 • Prohlížení PDF se souborovými přílohami
 • Funkce DEP pro ochranu před viry, malware a jiným škodlivým obsahem
 • Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou
 • Prohlížení souborů PDF zabezpečených technologií DRM (FileOpen)
 • Snadné prohlížení velkoformátových souborů PDF pomocí funkce Lupa a Pan
 • Správa historie zobrazených souborů PDF včetně možnosti jejich přišpendlení
 • Pokročilé prohledávání obsahu, komentářů, záložek a metadat
 • Prohledávání složek se soubory PDF bez nutnosti jejich otevření (v editoru/Průzkumník Windows) 
 • Zásuvné moduly pro prohlížení souborů PDF v MS Internet Exploreru a Chrome
 • Usnadnění přístupu k obsahu PDF pro osoby se zrakovým postižením
 • Podpora tisku brožur a knih z běžného PDF
 • Panel informující uživatele o speciálním obsahu v PDF (PDF/A, formulářová pole, verze dokumentu atd.)
 • Zobrazení pravítek, mřížky a úchopových režimů pro přesné vytváření a úpravy PDF
 • Podpora režimu Celá obrazovka (F11)
 • Zobrazování informací o rozměru stránek v souborech PDF včetně souřadnic X, Y
 • Prohlížení PDF s 3D obsahem (částečná podpora) 
 • Přidávání komentářů, poznámek a popisků do PDF 
 • Zvýraznění a podtržení textu v PDF na základě výsledků fulltextového vyhledávání
 • Možnost odpovědět na vložené komentáře a poznámky jiným uživatelem
 • Hromadné úpravy komentářů, poznámek a objektů v PDF
 • Přidání a úpravy čar, šipek, obdélníků, mnohoúhelníků, oválů, křivek nebo revizních obláčků do PDF
 • Konverze čar a křivek na měření vzdáleností 
 • Zvýraznění, přeškrtnutí nebo podtržení textu v PDF
 • Přidání zvukových poznámek poznámek do PDF včetně přehrávání 
 • Měření vzdáleností, obvodů a ploch v souborech PDF s měřítkem a kalibrací
 • Export výsledků měření do souboru
 • Kótování vzdáleností v souboru PDF (architektonické, stavební a strojařské kóty)
 • Funkce Flatten (slučování) pro komentáře a poznámky
 • Sumarizace komentářů s exportem do souboru
 • Export komentářů a poznámek do souboru
 • Komplexní správa vlastností a stylů komentářů a poznámek
 • Exkluzivní mód pro vkládání komentářů, poznámek a objektů (vyhrazený mód pro daný objekt) 
 • Přidávání 3D komentářů a objektů do PDF 
 • Spojování souborů z více složek najednou do jediného PDF (včetně nastavení pořadí a rozsahu stránek)
 • Spojování souborů MS Office a obrázků z více složek najednou + automatická konverze do PDF
 • Rozdělení souboru PDF na více samostatných souborů (podle velikosti a počtu stránek) 
 • Změna pořadí stránek v souborech PDF metodou Drag&Drop v náhledu stránek
 • Přidání nových stránek do PDF (z jiného PDF, ze skeneru, z obrázků, z RTF apod.)
 • Hromadné připojení souborových příloh k souborům PDF
 • Nahrazení stránek v souborech PDF jinými stránkami
 • Export PDF do formátu aplikace MS Word®
 • Export PDF do formátu aplikace MS Excel®
 • Export PDF do formátu aplikace MS PowerPoint®
 • Export PDF do obrázkových souborů
 • Export PDF do textových souborů
 • Export PDF do PDF/A-1 až PDF/A-4 NEXT
 • Export PDF do PDF/X
 • Konverze PDF do PDF/UA (přístupné PDF) 
 • Export snímku vybrané části obrazovky do schránky (Clipboard)
 • Možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní
 • Uživatelské rozhraní typu Ribbon UI (pás karet) s možností přepnutí na klasické menu
 • Automatické ukládání dokumentů pro pozdější obnovení (Recovery) 
 • Podpora dotykových zařízení (tablet, mobil) s OS Windows
 • Podpora vícejádrových procesorů
 • Podpora zařízení s úspornými procesory ARM (OS Windows)
 • Vícejazyčné uživatelské rozhraní (25 jazykových mutací)
 • Vícejazyčné rozpoznávání textu ve skenech pomocí OCR (více než 150 jazyků)
 • Export a import nastavení editoru PDF do/z externího souboru včetně obnovy továrního nastavení
 • Přenosná verze (Portable) bez nutnosti instalace (USB, CD/DVD) 
 • Odesílání a sdílení souborů a formulářů PDF e-mailem 
 • Podpora cloudových služeb Google™ Drive, Microsoft® Office365®, SharePoint® a DropBox®
 • Podpora terminálového přístupu (Microsoft® Terminal Server®, CITRIX®)
 • Podpora Group Policy (GPO) a transformačních balíčků pro hromadné instalace
 • Správa relací (sessions) pro větší produktivitu 
 • Podpora skriptů Acrobat® JavaScript (konzole JS)

 

Jaký bude Váš další krok?

koupithned  stahnoutzkusebniverzi

Kontaktovat zákaznickou podporu

 win-logo-gray Dostupné pouze pro OS Windows

Zpět do obchodu