Licencování aplikací PDF-XChange

V tomto článku najdete informace o způsobu licencování aplikací PDF-XChange. Všechny licence jsou distribuovány elektronicky - zasláním licenčního klíče na e-mail zákazníka. 

 

Jakou platnost má licence?

Licence má neomezenou platnost, jde o tzv. trvalou licenci. Volitelně je možné dokupovat plné upgrady nebo aktualizace (maintenance).

Kolik licencí potřebuji?

Potřebujete tolik licencí, kolik uživatelů bude aplikaci používat (per seat). Pokud bude aplikaci PDF-XChange používat 5 uživatelů, potřebujete licenci pro 5 uživatelů.

Na kolika zařízeních mohu PDF-XChange provozovat?

Každý uživatel může aplikace PDF-XChange provozovat na maximálně 2 zařízeních (například PC + notebook).

Je licence přenositelná?

Ano, licence je přenositelná a nezávislá na konkrétním zařízení. Pokud tedy dojde k havárii stávajícího zařízení, stačí aplikaci nainstalovat na nové zařízení a přidat licenční klíč. Není třeba licenci deaktivovat z původního zařízení.

Provozujeme terminálový server, kolik potřebujeme licencí?

Licencování je tzv. Per-seat, takže potřebujete tolik licencí, kolik uživatelů bude s aplikací pracovat. Na rozdíl od licencování Concurrent User nezáleží na počtu aktuálně připojených uživatelů. Licencování Concurrent User není v souladu s Licenčními podmínkami (EULA).

Jak rychle poznat, který produkt mám?

Poznáte to podle 5-ti místného předčíslí Vašeho unikátního licenčního klíče viz přehled níže.

PVP80, PVP70, PVP60, PVP20 - PDF-XChange Editor

PEP80, PEP70, PEP60 - PDF-XChange Editor Plus

PXP80, PXP70, PXP60, PXP50, PXP40, PXP30 - PDF-XChange PRO

PTL80, PTL70, PTL60, PTL40 - PDF-Tools

 

V případě, že si nejste jistí jakou licenci zakoupit, tak nás kdykoliv kontaktujte.