Hromadná instalace pomocí MSI balíčků

Pro hromadnou instalaci je možné využít tzv. MSI balíčky, které jsou dostupné ve 32bitové nebo 64bitové verzi. Níže je k dispozici seznam parametrů pro MSI instalátor. Odkaz na MSI balíčky najdete v e-mailu s licenčními informacemi.

 

Příklad instalačního příkazu pro PDF-XChange Editor 9 je:

msiexec /i EditorV9.TRG.x64.msi /quiet INSTALLLOCATION="C:\Program Files\My PDF Applications" KEYDATA=“PVP90-8vyz/O18UjOX….YpI5m8=“ NOUPDATER=“1“

Příklad instalačního příkazu pro PDF-XChange PRO 9 je:

msiexec /i "C:\Users\Downloads\ProV9.TRG.x64.msi" /quiet /norestart /log "C:\Temp\PFD.log" SET_AS_DEFAULT="0" SET_PRINTER_AS_DEFAULT="0" VIEW_IN_BROWSERS="0" APP_LANG="cs-CZ" ADDLOCAL="F_Viewer,F_Plugins,F_Plugin_SP,F_FileOpenPlugin,F_ReadOutLoudPlugin,F_EOCRAPlugin,F_OptimizerPlugin,F_BookmarksPlugin,F_PDFAPlugin,F_SPPlugin,F_GDPlugin,F_OFCPlugin,F_DBPlugin,F_OCRPlugin,F_MDPlugin,F_ODPlugin,F_BoxPlugin,F_3DPlugin,F_ColorPlugin,F_CSVPlugin,F_SanitizePlugin,F_VLangs,F_Tools,F_Tools_Plugins,F_TLangs,F_Drivers,F_Office2PDF,F_OfficeAddin,F_Langs_Drv,F_ShellExt,F_KeyInstaller,F_BrowserExts,F_ChromeExt,F_EdgeExt" KEYDATA="PXP90....="

Příklad instalačního příkazu pro PDF-XChange Standard 9 je:

msiexec /i StandardV9.x64.msi /quiet INSTALLLOCATION="C:\Program Files\My PDF Applications" KEYDATA=“PXC90-1vy83uzt....Pro5h9=“ 

Parametry instalace

/i   Tento přepínač nainstaluje nebo nakonfiguruje zadanou aplikaci.

 

Interakce uživatele při instalaci

/quiet   Tento přepínač spustí instalaci bez interakce uživatele.

 

Možnosti restartu

/norestart   Tento přepínač zakáže restart po dokončení instalace.               

/promptrestart   Tento přepínač v případě potřeby vyzve uživatele k provedení restartu.

/forcerestart   Tento přepínač vynutí restart po dokončení instalace.

 

Specifické vlastnosti instalace

INSTALLLOCATION   Umožní nastavit složku, kam bude aplikace nainstalována.

SET_AS_DEFAULT   Pokud je hodnota tohoto parametru "1", bude PDF-XChange Editor výchozí aplikací pro PDF.

KEYDATA   Umožní během instalace vložit licenční klíč a hromadně aktivovat licenci.

NOUPDATER   Pokud je zadána hodnota "1", nebude instalován program pro automatické aktualizace.    

 

Všechny parametry pro MSI instalaci jsou k dispozici po spuštění balíčku pod tlačítkem Help viz níže. 

Zpět do obchodu