Jak provést kalibraci měření a kótování v PDF?

V tomto článku najdete návod, jak provést kalibraci pro funkce měření a kótování objektů v PDF dokumentech pomocí aplikace PDF-XChange Editor Plus.

 

Postup kalibrace

Chcete-li kalibrovat měření vzdáleností, je nejprve nutné mít k dispozici výkres, kde je přesně známý rozměr některého z objektů.

Ad1  Nyní stiskněte CTRL+Shift+C vyberte dva body se známou (okótovanou) vzdáleností na výkresu. V našem případě je to 900mm.

kalibrace2

Poznámka: Se zapnutým přitahováním (Snapping) k objektům je změření vzdálenosti snažší a přesnější. Přitahování zapnete v menu Soubor > Předvolby > Měření > Zaškrtnout Přitahování k mřížce.

Vhodné je také vypnout tloušťky čar pomocí kombinace kláves CTRL+5

Ad2  Poté, co změříte známou vzdálenost ve výkresu, dojde k zobrazení dialogového okna kalibrace.

Zde zadejte známou vzdálenost včetně jednotek. V našem případě je to 900mm. Můžete také nastavit název měřítka v políčku Název předvolby měření.

kalibrace4

Ad3  Nyní můžete začít kótovat a měřit vzdálenosti v měřítku, které jste získali kalibrací. V našem případě to odpovídá měřítku 1:50.

Ad4  Pokud již máte výkres okótovaný, tak je možné nastavit pro tyto kóty nové měřítko.

Stačí požadované kóty vybrat myší a kliknout na výběr pravým tlačítkem. V kontextovém menu vyberete volbu Měřítko a po rozkliknutí vyberete požadované měřítko.

Zpět do obchodu