Jak snadno podepsat PDF

V tomto článku si ukážeme, jak snadno a rychle podepsat soubor PDF elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu. Sami uvidíte, že to není nic složitého.

 

Postup

Ad1  Spusťte aplikaci PDF-XChange Editor 8 (součást PDF-XChange PRO 8) a otevřete soubor PDF v menu Soubor > Otevřít.

Ad2  Na kartě Ochrana vyberte položku Podepsat dokument.

editor_podepisovanipdf1

 

Ad3  Poté budete aplikací vyzváni, abyste myší umístili pole podpisu (vizualizaci podpisu) na stránku v souboru PDF. Pokud máte umístění podpisu vybrané, stačí kliknout levým tlačítkem myši.

editor_podepisovanipdf2

 

Ad4  Po výběru umístění podpisu, dojde k otevření dialogového okna s vlastnostmi podpisu

editor_podepisovani3     

Výběr certifikátu

V této sekci můžete vybrat podpisový certifikát a to z těchto zdrojů:

  • Ze systémového úložiště nebo z tokenu/čipové karty. Tuto volbu použijete v případě, že má certifikát uložený na tokenu/čipové kartě nebo v systémovém úložišti OS Windows.
  • Ze souboru. Tuto volbu použijete v případě, že máte certifikát exportovaný do souboru. 

Vlastní certifikát pak vyberete pomocí tlačítka Procházet...   

  • Zobrazit certifikát... Tato volba slouží k zobrazení informací o podpisovém certifikátu.
  • Vytvořit certifikát... Zde můžete vytvořit vlastní podpisový certifikát. Ten ale nemůžete využít pro komunikaci s úřady, protože zde není ověření třetí stranou. Je zdarma, takže může posloužit pro otestování elektronického podpisu.

Nastavení detailů a vzhledu podpisu

V této sekci můžete další vlastnosti elektronického podpisu.

  • Důvod podepsání. Zde můžete nastavit schvalovací doložku. Můžete vybrat buď z výchozích voleb nebo napsat vlastní doložku.
  • Umístění. Zde můžete specifikovat místo, kde se nacházíte. Jde o nepovinný údaj.
  • Kontakt. Zde můžete uvést kontaktní údaje. Jde o nepovinný údaj.
  • Oprávnění. Tato položka je velmi důležitá, protože specifikuje povolené operace po podepsání

icons8-idea-30  Pokud položku Oprávnění nastavíte na hodnotu Nepovoleny žádné změny, tak již nebude možné do PDF přidat další podpisy. 

  • Šablona podpisu. V této sekci můžete nastavit vzhled elektronického podpisu v souboru PDF. Můžete vybírat z dostupných šablon nebo si můžete vytvořit vlastní šablonu podpisu. Vzhled podpisu může být buď textový, text s obrázkem nebo jen obrázek
  • Připojit časové razítko. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, je možné připojit k podpisu také časové razítko. PDF-XChange Editor 8 nabízí možnost přidat zdarma časové razítko, ale nejedná se o tzv. kvalifikované časové razítko

icons8-idea-30  Kvalifikovaná časová razítka můžete zakoupit také v našem internetovém obchodě.

Pro přidání účtu časových razítek je třeba stisknout tlačítko Změnit... a přidat nový účet, kde zadáte URL serveru časových razítek, uživatelské jméno a heslo

 

Ad5  Pokud jste vybrali podpisový certifikát a nastavili požadované vlastnosti podpisu (zejména vzhled), tak stačí volbu potvrdit stisknutím tlačítka OK. Poté budete vyzváni k uložení souboru PDF

Ad6  Po uložení souboru PDF je proces podepsání dokončen a výsledek můžete vypadat například takto. Pokud na podpis kliknete levým tlačítkem myši, objeví se informace o podpisu s možností ověření jeho platnosti.

V našem případě se jedná o tzv. kvalifikovaný elektronický podpis, protože byl vydán v souladu s eIDAS (Nařízení EU č. 910/2014). Jedná se tedy o podpis, jehož certifikát je uložen na tzv. kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů (QSCD). 

editor_podepisovani4  

Zpět do obchodu