Vytváření a editace formulářů

Vytváření a editace formulářů PDF

Aplikace PDF-XChange Editor Plus a PDF-XChange PRO 8 obsahují designer a editor vyplnitelných formulářů PDF. Díky tomu je možné efektivně shromažďovat data z formulářů PDF od uživatelů a dále s nimi pracovat. Podporován je také jazyk JavaScript (ECMA), díky kterému lze automatizovaně ovládat a zpracovávat formulářová pole.

Nástroje pro vytváření a editaci formulářů PDF jsou k dispozici na kartě Formulář.


Formulářová pole

Formuláře PDF můžete vytvářet přidáváním různých typů formulářových polí, které najdete na kartě Formulář. Nechybí zde ani nástroje pro základní operace s formulářovými poli.

Editor8 textovepole8

 • Vybrat pole. Tento nástroj umožňuje vybrat existující formulářová pole.
 • Textové pole. Umožní přidat do dokumentu Textové pole pro vyplnění textu, čísel nebo hesel. Podporuje výpočty ve formulářových polích.
 • Tlačítko. Umožní přidat do dokumentu tlačítko (button) pro spouštění akcí.
 • Zaškrtávací pole. Umožní přidat do dokumentu zaškrtávací pole.
 • Přepínač. Umožní přidat do dokumentu přepínač pro volbu mezi různými možnostmi.
 • Seznam. Umožní do dokumentu přidat seznam zobrazený v bloku. Umožňuje vybrat jednu nebo více možností.
 • Rozbalovací seznam. Umožní přidat do dokumentu tzv. rozbalovací seznam.
 • Podpis. Umožní přidat do dokumentu pole pro podepsání elektronickým podpisem. 
 • Čárový kód. Umožní přidat do dokumentu čárový kód, do kterého lze zakódovat obsah všech formulářových polí pro automatizované zpracování.
 • Datum. Umožní přidat do dokumentu pole Datum pro snadné vložení data z kalendáře.
 • Obrázek. Umožní přidat do dokumentu pole Obrázek pro snadné vložení obrázku.

Operace s formulářovými poli (kontextové menu)

Kromě vlastního přidávání různých typů formulářových polí, jsou k dispozici nástroje pro vyšší produktivitu práce s formuláři. Tyto nástroje k dispozici v kontextovém menu. Toto kontextové menu spustíte kliknutím pravého tlačítka na zvolené formulářové pole. 

Následně se zobrazí již zmíněné kontextové menu. 

Editor8 kontextovmenuformularu
 • Přejmenovat pole. Umožní přejmenovat název formulářového pole. Název pole je důležitý například pro výpočty nebo export.
 • Nastavit povinná pole. Vybraná pole budou po této volbě označena jako povinná pole pro vyplnění.
 • Přidat nové pole. Přidá do dokumentu nové formulářové pole viz předchozí kapitola.
 • Vyjmout. Zkopíruje do schránky a současně odstraní vybraná pole.
 • Kopírovat.Zkopíruje do schránky vybraná formulářová pole.
 • Smazat. Odstraní vybraná pole.
 • Vybrat vše. Umožní vybrat všechna pole.
 • Uspořádat. Uspořádá vybraná pole podle zvolených možností.
 • Vytvořit více kopií... Umožní vytvořit vícenásobnou kopii vybraných formulářových polí včetně jejich vlastností.
 • Zobrazit čísla karet. Zobrazí čísla karet formulářových polí.
 • Zobrazit identifikátory pořadí výpočtu. Zobrazí pořadí polí pro výpočet.
 • Zobrazit mřížku. Zobrazí pomocnou mřížku.
 • Nastavit aktuální vlastnosti jako výchozí. Nastaví vlastnosti vybraného pole jako výchozí vlastnosti pro nově vytvářená pole.
 • Použít výchozí vlastnosti. Aplikuje výchozí vlastnosti polí na vybraná pole.
 • Vlastnosti... Zobrazí panel Vlastnosti s pokročilými vlastnostmi formulářových polí.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média