Verze 9.2.357 (19 října 2021)

Dne 19.10.2021 byla vydána verze 9.2.357. Obsahuje jako vždy nové funkce, dílčích vylepšení a opravy chyb.  

Pro přístup k této verzi je nutné mít maintenance platnou minimálně do 18.10.2021.  

 

Legenda

tlacitkoplus  Nová funkce

tlacitkoopraveno  Oprava chyby nebo problému

tlacitkovylepseno  Vylepšení stávající funkce

tlacitkovevyvoji  Funkce je ve vývoji

tlacitkokritickachyba  Oprava kritické chyby nebo prevence potenciálně nebezpečné situace


PDF-XChange Standard 9 (PDF-XChange PRO 9) 

tlacitkovylepseno  Možnost „Poslední použitá cesta“ na záložce Ukládání byla přesunuta z rozbalovacího seznamu do samostatného pole. (T# 4498, 4953)     

tlacitkovylepseno  Došlo k přidání nového kódování JPEG. Ve většině případů, kdy je použita komprese JPEG, očekávejte zmenšení velikosti souboru a zlepšení kvality obrazu.

tlacitkovylepseno  Redesign uživatelského rozhraní tiskárny. 

 

PDF-XChange Editor 9/Plus (PDF-XChange PRO 9)

tlacitkoplus  Přidáno přizpůsobení fontů pro sumarizaci komentářů.

tlacitkoplus  Implementován doplněk "Otevřít v PDF-XChange Editoru" pro MS SharePoint.  

tlacitkoplus  Přidána funkce Vytisknout vše (tisk všech otevřených dokumentů).

tlacitkoplus  Přidána funkce Tisk portfolia.

tlacitkoplus  Přidány různé módy vykreslení pro 3D modely.

tlacitkoplus  Přidána možnost otevřít a zkonvertovat obrázky ve formátu WebP do formátu PDF.

tlacitkoplus  Přidána nová témata pro vzhled uživatelského rozhraní (Předvolby > Uživatelské rozhraní).

tlacitkoplus  Redesign celého uživatelského rozhraní, které je nyní světlejší a modernější. 

tlacitkoplus  Přidána možnost výběru zvýrazněného textu (při zvýrazněném textu a následném výběru zvýrazněného textu - dříve nebylo možné). 
(37063)

tlacitkoplus  Přidáno nové makro pro přípony souborů. (T# 5674)

tlacitkokritickachyba  Byl vyřešen potenciální problém s neplatným hlášením o ověření platnosti podpisu (certifikační útoky).

tlacitkokritickachyba  Byl vyřešen potenciální problém s neplatným hlášením o ověření platnosti podpisu (stínové útoky).

tlacitkokritickachyba  Byl vyřešen potenciální problém, kdy mohla být aplikace vystavena útoku DDoS díky JavaScriptu v PDF dokumentu. 

tlacitkokritickachyba  Byly vyřešeny potenciální problémy se zranitelností aplikace při "vynechání ověření podpisu" a poskytnutí neplatného ověření podpisu při ověření PDF dokumentů, které byly záměrně upraveny nebo obsahují nestandardní digitální podpisy (CVE-2018-18689).

tlacitkoopraveno  Opraveny chyby s XFA formuláři v některých PDF dokumentech. (T# 5675)

tlacitkoopraveno  Opraven problém s vykreslování některých písem. (T# 5678)

tlacitkoopraveno  Opravena chyba navigace přes záložky v některých specifických případech. (T# 5645)

tlacitkoopraveno  Opraven problém s vykreslováním dokumentů, které používají velké měřítko. (T# 5609)

tlacitkoopraveno  Opraven problém s tiskem některých dokumentů s transparentními objekty. (T# 5702)

tlacitkoopraveno  Fixed an issue with handling content position on page resize when the "proportional content resize" option is checked. (T# 5688)

tlacitkoopraveno  Opraven problém při změně písma v textu na stránce. (37056)

tlacitkoopraveno  Fixed a minor issue with displaying search-result: when searching for a particular term, sometimes the words in the term were shown with an ellipsis between them, even though no such ellipsis appears. (T# 5590)

tlacitkoopraveno  Vylepšeno použití ClearType písem.

tlacitkoopraveno  Vylepšeno řízení vložených písem. (T# 3675, 4121, 5038, 5093, 5207, 5605)

tlacitkoopraveno  Vylepšeno řízení nevložených písem (kurzíva). (T# 5730)

tlacitkoopraveno  Opraveno neplatné řízení některých velkých obrázků při využití cache pevného disku. (T# 5690)

tlacitkoopraveno  Opraveno neplatné vykreslování. (T# 5709)

tlacitkoopraveno  Vylepšena oprava poškozených souborů PDF. (T# 5739)

tlacitkoopraveno  Fixed "Same size/height/width" features.(T# 5126)  

tlacitkovylepseno  Added an option to the 'Bookmarks To Links' tool that sets link style.

tlacitkovylepseno  Added an option when sorting bookmarks to restrict the 'Sort' to a specific bookmark and it's sub-levels in the 'Bookmarks Plugin'. (T# 5625)

tlacitkovylepseno  Změněno vykreslování písma Segoe Script. 

tlacitkovylepseno  Optimized new text box comments (they now use less space internally than previously).

tlacitkovylepseno  Improved the 'Copy to RTF' operation.

tlacitkovylepseno  Changed the sorting of items in Forms and Destinations panes when handling digits as numbers.

tlacitkovylepseno  Vylepšena podpora 3D obsahu. (T# 5364,...)

tlacitkovylepseno  Vylepšeno/opraveno škálování vysokého DPI pro uživatelské rozhraní.

tlacitkovylepseno  Přidána možnost odstranit vrstvy včetně přidruženého obsahu a komentářů. (T# 5465)

tlacitkovylepseno  Added the ability to set custom a background logo, specify the date format and font for the digital signature templates.(T# 4857, 1084, 2394, 5292, 3899)

 

PDF-Tools 9 (PDF-XChange PRO 8)

tlacitkoplus  High DPI Support: added a new 'use per monitor resolution' mode that provides the correct UI appearance for any resolution used in multi-monitor configurations (Prefs/General).

tlacitkoplus  Added keyboard shortcuts support for numerous UI actions.

tlacitkoplus  Added 'Merge all to one CSV', 'Append existing document' options for the 'Export Form Data' action.

tlacitkoplus  Added the options 'Text Encoding', 'New Paragraph Mode', and 'File Place Mode' to the 'Create PDF from Text' action. (T# 5707)

tlacitkoplus  Added the possibility to navigate to online help for standard tools and actions by clicking on a help icon/link in the Tools Info pane, header of Tool Action dialog, Tool Action Info pane, header of Tool Edit View.

tlacitkoplus  Added the possibility to export, import and reset Folder Monitors during 'Export All Settings', 'Import All Settings' and 'Reset All Settings' commands processing.

tlacitkoopraveno  Fixed an issue with canceling a tool's execution after changing user settings in cases where the input document was invalid.

tlacitkoopraveno  Fixed an issue with configuring the 'Insert Pages' action options.

tlacitkoopraveno  Fixed an issue with processing password protected documents with 'Genereate Bookmarks from Page Text' action.

 

Enhanced OCR (pouze edice Plus a PRO)

tlacitkoopraveno  Žádné nové funkce ani vylepšení.

   

 

Datum poslední aktualizace: 19.10.2021

Zpět do obchodu