Verze 9.5.365 (28 listopad 2022)

Dne 28.11.2022 byla vydána verze 9.5.365. Obsahuje jako vždy nové funkce, dílčích vylepšení a opravy chyb. 

Pro bezplatný přechod na tuto verzi je nutné mít maintenance platnou minimálně do 28.11.2022.   

 

Legenda

tlacitkoplus   Nová funkce

tlacitkoopraveno  Oprava chyby nebo problému

tlacitkovylepseno  Vylepšení stávající funkce

tlacitkovevyvoji  Funkce je ve vývoji

tlacitkokritickachyba  Oprava kritické chyby nebo prevence potenciálně nebezpečné situace nebo zranitelnosti

(T# xxxx)  Číslo ticketu/požadavku na technické podpoře

 


PDF-XChange Standard 9 (PDF-XChange PRO 9) 

tlacitkoopraveno   Seznam změn nebyl ještě vydán.

 

PDF-XChange Editor 9/Plus (PDF-XChange PRO 9)

tlacitkoplus   Přidána možnost odstranit stránky, na které ukazují záložky v kontextových nabídkách 'Stránky' a 'Sekce' v panelu Záložky. (T# 6261)

tlacitkoplus   Přidána možnost jít na další nebo předchozí záložku použitím klávesových zkratek Ctrl+[ a Ctrl+] jako výchozí nastavení. (T# 6226)

tlacitkoplus   Přidána možnost exportu PDF do obrázku ve formátu WebP.

tlacitkoplus   Přidána možnost kopírování obsahu podržením levého tlačítka myši + Ctrl + tažením myši (Domů > Editace). (T# 5527)

tlacitkoplus   Do kontextového menu přidána možnost zpracování více obrázků najednou pomocí modulu Enhanced OCR. (T# 5979)

tlacitkoplus   Added the ability to set named destinations as targets for new links by double clicking on the destination. (T# 6013)

tlacitkoplus   Přidána možnost aktualizovat cíle záložek/pojmenovaných cílů pomocí vybraného textu. (T# 5888)

tlacitkoplus   Přidána možnost spravovat výzvy aplikace typu "Příště se znovu neptat". (T# 5916)

tlacitkoplus   Přidána možnost přesouvat vybrané objekty stránky diagonálně pomocí kláves se šipkami.(T# 6111)

tlacitkoplus   Added an option to resize pages to match a specified page of the current document. (T# 6250)

tlacitkoplus   Vylepšen plug-in OneDrive pro plnou funkčnost s OneDrive Business.

tlacitkoplus   Přidána volba pro ukládání dokumentů při elektronickém podepsání bez zobrazení dialogového okna "Uložit jako...". (T# 6122, 6176)

tlacitkoplus   Přidána podpora šablon metadat. (T# 5636)

tlacitkoplus   Přidána volba pro export/import metadat. (T# 5628)

tlacitkoplus   Přidána možnost nastavit, jak budou spouštěny odkazy na stránce. (kliknutím, Ctrl+kliknutí nebo dvojklik). (T# 6269)

tlacitkoplus   Added a special command with shortcut (Ctrl+Home) that puts the keyboard focus on the page view directly. (T# 878).

tlacitkoplus   Panel Hledat: přidána volba "Přesná fráze" pro vyhledávání.

tlacitkoplus   Search Operation: added the option of specifying multiple files/folders for the input.

tlacitkoplus   Vylepšena/optimalizována funkce "Přejmenovat dokument". 

tlacitkoplus   Added new options (CaseSensitive, WholeWordOnly, RegExp, etc) for the Find feature's filtering ability in several panes, such as Recents, QuickLaunch, CompareDocs:Diffs and HistoryView (available via the icon on the right).

tlacitkoplus   Added a set of new commands to have the ability to directly activate any document tab from the first ten tabs using shortcuts from [Ctrl+Num1] to [Ctrl+Num0] (note that shortcuts are customizable).

tlacitkoplus   Přidána možnost přidání odkazů na vrstvy. (T# 6238)

tlacitkokritickachyba  Opravena potenciální zranitelnost při manipulaci s vytvořenými/poškozenými soubory EMF. Reportoval: Mat Powell of Trend Micro Zero Day Initiative; Tran Van Khang (VinCSS), Rocco Calvi (@TerR0C), and Anonymous working with Trend Micro Zero Day Initiative.  

tlacitkokritickachyba  Opravena potenciální zranitelnost při manipulaci s vytvořenými/poškozenými soubory PNG. Reportoval: Mat Powell of Trend Micro Zero Day Initiative; Tran Van Khang (VinCSS), Rocco Calvi (@TerR0C), and Anonymous working with Trend Micro Zero Day Initiative.  

tlacitkokritickachyba  Opravena potenciální zranitelnost při manipulaci s vytvořenými/poškozenými soubory TIFF. Reportoval: Mat Powell of Trend Micro Zero Day Initiative; Tran Van Khang (VinCSS), Rocco Calvi (@TerR0C), and Anonymous working with Trend Micro Zero Day Initiative.   

tlacitkokritickachyba  Opravena potenciální zranitelnost při manipulaci s vytvořenými/poškozenými soubory J2K. Reportoval: Mat Powell of Trend Micro Zero Day Initiative; Tran Van Khang (VinCSS), Rocco Calvi (@TerR0C), and Anonymous working with Trend Micro Zero Day Initiative.

tlacitkoopraveno  Opravena práce s mezerami, které mají nulovou šířku. 

tlacitkoopraveno  Fixed the issue with displaying search marks on the scrollbar in single page mode. (T# 6187)

tlacitkoopraveno  Fixed the issue when deleting pages from a document did not always decrease the file size. (T# 6248)

tlacitkoopraveno  Fixed the issue where digital signatures generated by DocuSign were reported as invalid.

tlacitkoopraveno  Fixed the issue with context loss when pasting as metafile. (T# 6217)  

tlacitkoopraveno  Opraveny problémy s kompatibilitou u výběru oblastí pro anonymizaci. 

tlacitkoopraveno  Fixed the issue when document color override affected printing, even when the option was disabled. (T# 6231)

tlacitkoopraveno  Fixed the issue with editing the action lists of bookmarks/links when the original action list has been corrupted. (T# 6137)

tlacitkoopraveno  Fixed the issue with editing the action lists of bookmarks/links when the original action list has been corrupted. (T# 6137)

tlacitkoopraveno  Fixed the issue with incorrectly estimated progress duration for the Search feature in bookmarks.

tlacitkoopraveno  Fixed the URL verification procedure for cases when the UNC url has more than three slashes after the scheme prefix, and added more known NoAuthority-schemas.

tlacitkoopraveno  Fixed the issue with disabling commands inside the ribbon/format tab for selected objects inside the portfolio preview window, and fixed the logic with autoshowing the Portfolio tab in the ribbon.

tlacitkoopraveno  Porovnání dokumentů: opraven problém se skrytím rozdílů ve změně formátu, když je kategorie 'Formátování' vypnutá.

tlacitkoopraveno  Panel Hledat: refactored the 'Where' combo to fix issues related to cases described on the following forum topics:

tlacitkoopraveno  Panel Hledat: opraveny problémy s vykreslením zvýrazněného textu v okně s výsledky, když se některé rozsahy zvýraznění překrývaly.

tlacitkoopraveno  Hledat / Najdi a anonymizuj: opraven problém v situaci, kdy se podle vyhledávacích kritérií text částečně překrývá.(T# 6253)

tlacitkoopraveno  Hledat / Najdi a anonymizuj: opraven problém s po sobě jdoucími slovy, když je mezi nimi zalomení řádku. (T# 2246, 6135)

tlacitkoopraveno  Fixed an issue with thumbnail selections that contains images, paths and text items. (T#6195)

tlacitkoopraveno  Fixed an issue with restoring sessions by using the 'Just open documents from the session' option in the 'Manage Sessions' dialog box. (T#6301, 6303)

tlacitkoopraveno  Fixed an issue with using the 'Row Data by Column' macro in the 'Populate PDF Forms' feature.(T# 6063)

tlacitkoopraveno  Opravena práce s některými vloženými (embedded) CFF fonty. (T# 6241)

tlacitkoopraveno  Opraveno neplatné vkládání písem u některých OTF(CFF) fontů. (T# 6294)

tlacitkoopraveno  Vylepšena oprava poškozených PDF souborů. (T# 6252, 6273)

tlacitkovylepseno  Improved the usability of selecting fonts in the 'Generate Bookmarks From Page Text' and 'Create Links from Bookmarks' features.

tlacitkovylepseno  Added options to customize the title of contents in the 'Build Table Of Contents' feature. (T# 6056)

tlacitkovylepseno  Added an option to display 'Logical Page Numbers' in the 'Advanced Search Result'. (T# 6178)

tlacitkovylepseno  Added an option to display 'Logical Page Numbers' in the 'Advanced Search Result'. (T# 6178)

tlacitkovylepseno  Added an option to add a bookmark for each file in TXT to PDF operation.

tlacitkovylepseno  Vylepšena práce s mezerami u CJK jazyků. 

tlacitkovylepseno  Vylepšena pozice řádku při editace textu v PDF.

tlacitkovylepseno  Added a feature in navigation mode: when the "End" key is pressed on the last page, the view is scrolled to the end of the last page.

tlacitkovylepseno  Added ability to paste multi-line text into single-line edit boxes.

tlacitkovylepseno  Improved support for Touchscreens: added single finger-scroll everywhere, without any conflict with DnD, Multiselect or ContextMenu options (just tap-and-move to scroll, tap-hold-and-move to DnD/Multsel, tap-hold-untap to ContextMenu); and fixed several other issues. (T# 6204)

tlacitkovylepseno  Changed behavior for cases when the mouse pointer is over the scrollable control in the Ribbon and user spins the wheel-button. Now it scrolls during such control (whereas previously it was used to scroll through the ribbon tabs).

tlacitkovylepseno  Fixed/improved the 'Merge Pages' feature: the position of merged pages; the use of 'Select Sheets' options; retaining actions with objects. (T#6272, 6268)

tlacitkovylepseno  Vylepšena funkce "Sumarizace komentářů". (T# 5994, 6118)

 

PDF-Tools 9 (PDF-XChange PRO 8)

tlacitkoplus   Added the option to add specific PDF-Tools 'tools' to the Windows Explorer Shell Menu for selected files to be processed by PDF-Tools launched directly from Windows Explorer. You can manage a list of tools to be presented in the Shell Menu by: - Checking/Uncheking Shell Menu icon near the tool's name in the Tools List and the Tool Info pane; then Choosing one of 'Add to Shell Menu' or 'Remove from Shell Menu' commands for the selected tools in the Tools List's context menu; then choosing either 'Add to Shell Menu' or 'Remove from Shell Menu' commands for the selected category in the Tool Categories List's context menu; - Drag&Dropping tools to the 'Shell Menu' tools category. Also exporting and importing shell menu tools is available using 'Export All Settings' and 'Import All Settings'. To use this feature one chooses to install the PDF Tools Shell Extension during PDF Tools application installation.

tlacitkoplus   Added an 'Open File' command to the Tool Report context menu. (T#6275)

tlacitkoplus   Added 'Case Sensitive', 'Whole Words', 'Exact Phrase', 'Adjacent Words Only' and 'Use Regular Expression (ECMAScript)' options to the search contols in the Tools List and Actions Library. To access these options, click on the magnifying glass icon on the left side of the search field.

tlacitkoopraveno  Odstraněn problém s hromadným podepisováním PDF/A souborů.

tlacitkovylepseno  Added default sorting of input files by the full file path in the 'Choose Input Files' action for the 'Select folder' option and in the 'Extended Choose Files' dialog for 'Add Folder' command. (T#6202)

tlacitkovylepseno  Added Demo labels to the 'Save images' action that are applied to processing results when using an unregistered version of PDF-Tools.

tlacitkovylepseno  Added an option for extraction of images from form fields and comments in the 'Extract Images' action.

tlacitkovylepseno  Několik drobných oprav a vylepšení.

 

Modul Enhanced OCR (edice Plus a PRO)

tlacitkoplus   Do kontextového menu přidána možnost zpracování více obrázků pomocí modulu Enhanced OCR. (T# 5979)

   

 

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022

Zpět do obchodu