Elektronický podpis

Nastavení elektronického podpisu

Aplikace PDF-XChange Editor umožňuje nastavit formát, vzhled i způsob ověřování elektronických podpisů. Nastavení elektronických podpisů je k dispozici na kartě Soubor > Předvolby > Podpisy.

Výběr kvalifikovaných certifikátů je dostupný v dialogovém okně pro vložení podpisů tj. na kartě Ochrana > Podepsat dokument.


Formát elektronického podpisu

Výchozím formátem elektronického podpisu je PKCS #7 (Public Key Cryptographic Standards). Druhým formátem, který aplikace PDF-XChange Editor podporuje, je CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures). Tento formát vychází z norem ETSI TS 101 733.

odrazka 1 Formát podpisu lze změnit na kartě Soubor > Předvolby v záložce Podpisy. Klikněte v sekci Vytváření a vzhled podpisů na tlačítko Více... 

Editor vzhledpodpisu2

odrazka2 Vyberte požadovaný formát v rozbalovacím seznamu Výchozí formát podepisování. Výběr formátu podpisu potvrďte tlačítkem OK.

Editor vzhledpodpisu4 


Možnosti ověřování podpisů

V PDF-XChange Editoru je možné zvolit, zda chcete ověřovat podpisy automaticky nebo ručně.

odrazka 1 Ověřování podpisů je možné nastavit na kartě Soubor > Předvolby v záložce Podpisy. Klikněte v sekci Ověřování podpisů na tlačítko Více...Editor overenipodpisu1

odrazka2 Následně se zobrazí volby pro nastavení vlastností pro ověřování elektronických podpisů. Po nastavení je třeba volbu změnu potvrdit tlačítkem OK.

Editor overenipodpisu2

  • Ověřit podpisy při otevření dokumentu. Pokud je tato volba zaškrtnuta, budou podpisy ověřeny automaticky při otevření podepsaného dokumentu.
  • Při ověřování podpisu požadovat úspěšnou kontrolu odvolání certifikátu. Aplikace zkontroluje, zda certifikát nebyl zneplatněn certifikační autoritou (revokace).

Vzhled elektronických podpisů

 PDF-XChange Editor umožňuje nadefinovat šablony pro vzhled elektronických podpisů a z nich při vlastním podepisování vybírat. Vizualizace podpisu může být tvořena textovými informacemi, které aplikace získá z kvalifikovaného certifikátu nebo obrázkem, který připojí uživatel.

odrazka 1 Šablony pro vzhled podpisů je možné změnit na kartě Soubor > Předvolby v záložce Podpisy. Klikněte v sekci Vytváření a vzhled podpisů na tlačítko Více... Editor vzhledpodpisu2

odrazka2 V sekci Vzhled podpisů klikněte na tlačítko Více...

Editor vzhledpodpisu1 

odrazka3 Zobrazí se dostupné šablony pro vzhled elektronických podpisů.

Editor vzhledpodpisu5

Dostupné volby jsou:

  • Upravit. Pomocí tohoto tlačítka můžete upravit vlastnosti vybrané šablony.
  • Klonovat. Naklonuje vybranou šablonu.
  • Obnovit. Obnoví stav šablon do továrního nastavení.
  • Smazat. Smaže vybranou šablonu.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média