Klávesové zkratky

Klávesové zkratky

Níže najdete výchozí nastavení klávesových zkratek aplikace PDF-XChange Editor 8.

Příkaz

Klávesová zkratka

Skutečná velikost

Nastaví zvětšení dokumentu na 100%.

Ctrl+1

Přidat záložku

Vytvoří novou záložku, která bude cílit na aktuální stránku.

Ctrl+Shift+B

Zarovnat text vlevo

Zarovná text k levému okraji.

Ctrl+L

Zarovnat text vpravo

Zarovná text k pravému okraji.

Ctrl+P

Přílohy

Zobrazí/skryje panel Přílohy.

Ctrl+Shift+A

Automatické listování

Povolí/zakáže funkci pro automatické listování.

Ctrl+Shift+H

Tučně

Vybraný text nastaví jako tučný.

Ctrl+B

Záložky

Zobrazí/skryje panel Záložky.

Ctrl+B

Kalibrace měření

Nastaví nové měřítko pro kótování a měřící nástroje.

Ctrl+Shift+C

Centrovat text

Vycentruje vybraný text

Ctrl+E

Zavřít

Zavře aktivní dokument.

Ctrl+W

Komentáře

Zobrazí/skryje pane Komentáře.

Ctrl+M

Obsah

Spustí online nápovědu.

F1

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky (Clipboard).

Ctrl+C

Vytvořit nový dokument

Vytvoří nový dokument z prázdných stránek.

Ctrl+N

Ořez stránek

Nastaví viditelnou oblast dokumentu pomocí ořezu.

Ctrl+Shift+T

Vyjmout

Zkopíruje výběr do schránky a současně ho odstraní z dokumentu.

Ctrl+X

Smazat

Odstraní výběr z aktivního dokumentu.

Delete

Smazat stránky

Odstraní stránky z aktivního dokumentu.

Ctrl+Shift+D

Informační panel dokumentu

Zobrazí/skryje informační panel dokumentu.

Ctrl+Alt+I

Vlastnosti dokumentu

Zobrazí vlastnosti aktivního dokumentu.

Ctrl+D

Editace JavaScriptu

Zobrazí kód JavaScriptu pro jeho editaci.

Ctrl+J

Editace formuláře

Vytvoření/editace interaktivního formuláře.

Ctrl+Shift+7

Dočasné zapnutí nástroje Ručička

Dočasně přepne aktuální nástroj na nástroj Ručička.

Stisknout a podržet klávesu Mezerník

Přitahování

Povolí funkci přitahování.

Ctrl+Shift+;

Exkluzivní mód

Zapne/vypne exkluzivní mód pro aktivní nástroj. Pro dočasné zapnutí Exkluzivního módu je nutné podržet klávesu Shift.

Ctrl+G, Ctrl+E

Ukončit

Ukončí běh aplikace PDF-XChange Editor.

Ctrl+Q

Výtah stránek

Provede výtah (extrakci) stránek z aktivního dokumentu.

Ctrl+Shift+E

Formulářové pole

Zobrazí/skryje panel Pole se všemi formulářovými poli v aktivním dokumentu.

Ctrl+I

Najít

Najde text v aktivním dokumentu.

Ctrl+F

První stránka

Přejde na první stránku aktivního dokumentu.

Home

Na celou stránku

Nastaví zvětšení tak, aby byla zobrazena celá stránka dokumentu.

Ctrl+0

Na šířku

Nastavít zvětšení tak, aby byla viditelná celá šířka stránky dokumentu.

Ctrl+2

Mód Celá obrazovka

Spustí režim celé obrazovky.

F11

Přejít na záložku

Posun na vybranou záložku.

Space

Přejíít na další záznam

Přejde na další nalezený záznam (platí pro funkci Najít).

F3

Jít na stránku

Přejít na zadanou stránku číselným zadáním.

Ctrl+Shift+N

Přejít na předchozí záznam

Přejde na předchozí nalezený záznam (platí pro funkci Najít).

Shift+F3

Skrýt všechny komentáře

Skryje všechny komentáře v aktivním dokumentu.

Ctrl+Shift+8

Zvýraznit formulářová pole

Zvýrazní formulářová pole v aktivním dokumentu.

Ctrl+Alt+H

Vložit stránky

Vloží stránky do aktivního dokumentu.

Ctrl+Shift+I

Kurzíva

Nastaví vybraný text jako kurzívu.

Ctrl+I

Zarovnat vybraný text

Zarovná vybraný text.

Ctrl+J

Poslední stránka

Přejde na poslední stránku aktivního dokumentu.

End

Vrstvy

Zobrazí/skryje panel Vrstvy.

Ctrl+L

Menu

Zobrazí/skryje Pás karet.

F9

Posun dolů

Posune vybranou záložku dolů.

Alt+šipka Dolů

Posun nahoru

Posune vybranou záložku nahoru.

Alt+šipka Nahoru

Nová příloha

Přidá novou souborovou přílohu k aktivnímu dokumentu

Insert

Nová záložka za vybranou záložkou

Vytvoří novou záložku za vybranou záložkou. Pokud není vybrána žádná záložka, potom bude nová záložka vložena na konec seznamu záložek.

Insert

Nová záložka před vybranou záložkou

Vytvoří novou záložku před vybranou záložkou. Pokud není vybrána žádná záložka, potom bude nová záložka vložena na konec seznamu záložek.

Alt+Insert

Nová podřízená záložka

Vytvoří novou záložku, která bude o úroveň níž než vybraná záložka. Pokud není vybrána žádná záložka, potom bude nová záložka vložena na konec seznamu záložek.

Ctrl+Alt+Insert

Nové umístění

Vytvoří nové umístění z aktuálního pohledu.

Insert

Další dokument

Přejde na další otevřený dokument.

Ctrl+Tab

Další stránka

Přejde na další stránku aktivního dokumentu.

Ctrl+Right

Otevřít dokument

Otevře existující dokument.

Ctrl+O

Vložit

Vloží obsah ze stránky do aktivního dokumentu.

Ctrl+V

Předvolby

Otevře dialogové okno s předvolbami aplikace.

Ctrl+K

Předchozí dokument

Přejde na předchozí dokument.

Ctrl+Shift+Tab

Předchozí pravopisná chyba

Přejde na předchozí pravopisnou chybu. (Tato zkratka je dostupná v rámci Kontroly pravopisu).

Alt+F7

Předchozí stránka

Přejde na předchozí stránku v aktivním dokumentu.

Ctrl+Left

Tisk

Vytiskne aktivní dokument.

Ctrl+P

Zvýraznit záložku

Zvýrazní vybranou záložku.

Alt+Left

Znovu (Redo)

Opakování poslední akce nebo příkazu.

Ctrl+Y

Přejmenovat

Přejmenuje vybranou položku. Pamatujte na to, že tato zkratka funguje pouze pro položky, které mají editovatelné názvy, jako například formulářová pole.

F2

Znovuotevření naposledy zavřených dokumentů

Znovu otevře zavřené dokumenty.

Ctrl+Shift+W

Natočení pohledu proti směru hodinových ručiček

Natočí aktuální pohled proti směru hodinových ručiček. Tato funkce slouží pouze k natočení pohledu, nikoliv k otočení stránek.

Ctrl+Shift+“Num –„

Natočení pohledu po směru hodinových ručiček

Natočí aktuální pohled po směru hodinových ručiček. Tato funkce slouží pouze k natočení pohledu, nikoliv k otočení stránek.

Ctrl+Shift+“Num +„

Otočení stránek

Otočení stránek v aktivním dokumentu.

Ctrl+Shift+R

Spustit JavaScript

Spustí skript napsaný v okně konzole.

Ctrl+Enter

Spustit výběr JavaScriptu

Spustí vybraný skript.

Ctrl+Shift+Enter

Uložit

Uloží aktivní dokument.

Ctrl+S

Uložit jako

Uloží aktivní dokument do nového názvu/umístění.

Ctrl+Shift+S

Panel Rychlé hledání

Zobrazí/skryje panel Rychlé hledání.

Ctrl+Alt+F

Vybrat vše

Vybere veškerý text.

Ctrl+A

Zobrazit všechny komentáře

Zobrazí všechny komentáře v aktivním dokumentu.

Ctrl+8

Zobrazit mezery mezi stránkami

Zobrazí/skryje mezery mezi stránkami.

Ctrl+Shift+G

Zobrazit mřížku

Zobrazí pomocnou mřížku pro přesnější vkládání a přesouvání objektů v dokumentu.

Ctrl+

Zobrazit vodítka

Zobrazí vodítka pro přesnější vkládání a přesouvání objektů. Podržte levé tlačítko myši na pravítku a táhněte směrem od pravítek pro vytvoření vodítek.

Ctrl+;

Zobrazit konzoli JavaScriptu

Spustí konzoli jazyka JavaScript pro formát PDF.

Ctrl+J

Zobrazit pravítka

Zobrazí/skryje pravítka.

Ctrl+R

Kontrola pravopisu

Zapne panel pro kontrolu pravopisu v aktivním dokumentu.

F7

Přeškrtnutí textu

Přeškrtne vybraný text.

Ctrl+Shift+S

Podtržení textu

Podtrhne vybraný text čárou nebo vlnovkou.

Ctrl+U

Tenké čáry

Vypne/zapne zobrazení tloušťky čar.

Ctrl+5

Náhledy stránek

Zobrazí/skryje panel pro zobrazení náhledů stránek.

Ctrl+T

Vypnutí/zapnutí všech karet a hlavního menu

Zobrazí/skryje všechny karty a hlavní menu aplikace.

Ctrl+F8

Zpět

Vrátí zpět všechny akce a příkazy.

Ctrl+Z

Zvětšit stránku

Zvětší zobrazení stránky.

Ctrl+“Num+“

Změnšit stránku

Zmenší zobrazení stránky.

Ctrl+“Num-„

Zvětšit na úroveň

Zvětší nebo zmenší zobrazení na vlastní úroveň zvětšení.

Ctrl+Shift+M

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média