PDF-Tools 8 je flexibilní a výkonná softwarová aplikace pro dávkové operace se soubory PDF.

Nabízí přívětivé nástroje pro plné nahrazení papírových dokumentů elektronickými.

Produkt je vhodně doplněn aplikací PDF-XChange Editor 8.

 

icons8 folder tree 64

Dávkové operace se soubory PDF

Díky PDF-Tools 8 můžete jednoduše a rychle zpracovat velké množství souborů PDF najednou. Bez kompromisů.

icons8 lease 64

Výhodné ceny trvalých licencí

Časově neomezené licence jsou dostupné již od 1200 Kč bez DPH a nechybí ani množstevní slevy u multilicencí.

icons8 windows8 64

Rychlý a spolehlivý editor PDF

V ceně PDF-Tools 8 je také bohatě vybavený editor PDF, který umožňuje upravovat obsah v souborech PDF. 

 

 

General OCR 64

Editace skenů pomocí rozšířeného OCR plug-inu

Díky rozšířenému OCR je možné převést skeny do editovatelného formátu včetně podpory tabulek a kompletních stylů.

ocrimage

2-3x rychlejší OCR s automatickými korekcemi

Rozšířený OCR plug-in je 2-3 rychlejší než dříve a umožňuje rozpoznat kompletní styly i chybné natočení stránek.

exportvyberu

Zjednodušené operace s výběrem obsahu v PDF

Nyní můžete výběr transformovat, provést duplikát výběru, OCR nebo exportovat výběr do editovatelného formátu.

v8 importcsv

Převod souborů CSV (MS Excel) na PDF tabulky

V nové verzi 8 můžete rychle převést soubory ve formátu na tabulky ve formátu PDF a dále je editovat. 

icons8 core

Podpora vícejádrových procesorů pro rychlejší operace

Nová verze 8 obsahuje paralelního zpracování stránek s využitím vícejádrových procesorů pro rychlejší OCR i další operace.

v8 rychlespusteni

Nový panel pro rychlé spouštění nástrojů

Nově je k dispozici panel Rychlé spuštění pro bleskové vyhledání a spuštění příkazů a nástrojů.

modyeditace

Vylepšení módů pro editaci obsahu souborů PDF

Uživatel si může nově vybrat, které položky obsahu chce editovat a podle toho vybrat příslušný režim. 

v8 prevodkrivek

Konverze čar a křivek pro měření vzdáleností

Potřebujete změřit délku čar nebo křivek ve souboru PDF? Ve verzi 8 snadno převedete křivky na vzdálenosti.

v8 kos

Smazání a přesun dokumentů do koše (Trash)

Nově můžete přesunout dokument z PDF-XChange Editoru přímo do koše operačního systému Windows.

v9 podpora3D

Podpora prohlížení některých 3D modelů

Verze 8 podporuje prohlížení některých typů 3D modelů v souborech PDF. Na dalším vylepšení pracujeme.

v8 podporacloudu

Vylepšená podpora cloudových úložišť

Ve verzi 8 jsme dále vylepšili podporu externích datových úložišť a díky tomu můžete pracovat odkudkoliv.

v8 chipcard

Informace o umístění certifikátu na QSCD

Verze 8 obsahuje také rozšířené informace o podpisových certifikátech, které mají privátní klíč uložený na QSCD zařízení.

Text Box-64  

Úpravy textu, obrázků a objektů v souborech PDF

Přímo v PDF můžete upravovat text a obrázky podobným způsobem jako v běžném textovém editoru.

Paste-64

Úpravy a organizace stránek v souborech PDF

V PDF-XChange Editoru V6 můžete celé stránky v PDF ořezat, odstranit, nahradit, změnit jejich pořadí nebo rozdělit na více stránek.

Idea-64  

Zmenšení velikosti souborů PDF až o 95%

Díky novému optimalizátoru můžete výrazně zmenšit velikost souborů PDF a zajistit tak jejich rychlejší prohlížení na webu.

modyeditace v8 newfeature

Vylepšení módů pro editaci obsahu souborů PDF

Uživatel si může nově vybrat, které položky obsahu chce editovat a podle toho vybrat příslušný režim. 

Comments-64  

Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků

Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.

Add Image-64  

Přidání textu, obrázku nebo vodoznaku

Do PDF můžete snadno přidat další text, obrázek nebo vodoznak. Obrázek můžete vložit jako poznámku nebo jako obsah.

pdfile

Tisk do PDF z jakékoliv aplikace pod Windows®

Jednodušší PDF můžete vytvořit pomocí virtuální tiskárny PDF-XChange Lite 7. Pro profesionální vytváření PDF použijte PDF-XChange PRO 7.

Scanner-64

 Skenování do PDF s rozpoznáním textu (OCR)

Papírové dokumenty můžete v okamžiku naskenovat přímo do formátu PDF a to včetně automatického rozpoznání textu pomocí OCR.

Binders Folder-64

Uložení souborů PDF do PDF/A pro archivaci

Soubory PDF můžete uložit do PDF/A pro dlouhodobou archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

pdfile

Hromadný převod obrázků do formátu PDF

Obrázkové soubory (PNG, JPEG apod.) můžete hromadně převést do formátu PDF a to z více složek najednou.

MS Word-64MS Excel-64

Otevření souborů MS Office® s automatickou konverzí do PDF

Nově můžete otevřít soubory MS Office® (např. *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.vsdx) přímo v editoru a automaticky je tak převést do PDF.

Attach-64

Připojte k PDF souborové přílohy různých formátů

Přidáním souborových příloh k PDF budete mít vše pohromadě v jednom souboru a naprosto přehledně. Jednou provždy.

Add Folder-64

Spojování souborů PDF, MS Office® a obrázků do jediného PDF

Verze V6 umožňuje spojovat soubory PDF, DOC, XLS, PPT, VSD, XPS, RTF, TXT a obrázky do jediného PDF a to hromadně.

Attach-64 

Přidejte najednou souborové přílohy různých formátů

K PDF nebo PDF/A souboru můžete přidat jednoduše souborové přílohy různých formátů najednou. Budete mít tak vše pohromadě v jednom souboru.

Add List-64 

Přidejte do PDF stránky z jiných souborů

Do PDF souboru můžete nyní přidat další stránky a to buď zcela prázdné, PDF, RTF, TXT, obrázky nebo přímo ze skeneru/webkamery.

Paste-64 

Přetahování stránek mezi soubory PDF myší

Nyní můžete jednoduše přesunout stránku mezi PDF soubory přetáhnutím stránky/stránek myší a to v panelu "Náhledy stránek"

Copy-64  

Nesprávné stránky nahraďte těmi správnými

Nepotřebné nebo neplatné stránky můžete okamžitě nahradit těmi správnými a to v jediném kroku.

Add Link-64 

Přílohy a zvuky jako klikací odkazy v PDF

Souborové přílohy nebo zvukové poznámky můžete k PDF připojit i ve formě klikacích odkazů (ikony sponka, mikrofon atd.)

v8 signature

Elektronické podepisování PDF v souladu s eIDAS

Soubory PDF a PDF/A můžete snadno podepsat uznávaným elektronickým podpisem včetně časového razítka.

Outline-64  

Anonymizace citlivých údajů v souborech PDF

Důvěrné či osobní údaje v PDF můžete trvale začernit (anonymizovat) a nikdo je již nikdy neuvidí. Současně je nelze ani vyhledat.

Lock-64

Ochrana obsahu PDF zašifrovaným heslem

Díky PDF-XChange Editoru 7 můžete ochránit obsah PDF zašifrovaným heslem nebo zakázat úpravy nebo tisk souboru PDF.

Application Shield-64

Ochrana před viry, spyware a jiným škodlivým obsahem

I v souborech PDF může být škodlivý obsah. Funkce DEP ale zabraňuje spouštění virů, spyware nebo malware.

Realtime Protection-64  

Připojte k souborům PDF kvalifikované časové razítko

Kvalifikované časové razítko můžete připojit buď k elektronickému podpisu nebo samostatně. Podpora časových razítek od I.CA, PostSignum a eIdentity.

Urgent Message-64  

Nový panel informující o speciálním obsahu v PDF

PDF-XChange Editor 7 nově obsahuje panel, který informuje uživatele o tom, že PDF obsahuje speciální obsah jako podpisy, formulářová pole apod.

v8 chipcardv8 newfeature

Informace o umístění privátního klíče na zařízení QSCD

Verze 8 obsahuje také rozšířené informace o podpisových certifikátech, které mají privátní klíč uložený na QSCD zařízení.

v8 shieldv8 newfeature

Podpora bezpečnostních politik pro různé situace

Nově můžete definovat desítky bezpečnostních politik pro různé typy dokumentů a různé příjemce.

v8 validation

Ruční i automatické ověřování platnosti podpisů

PDF-XChange Editor 7 umožňuje ručně i automaticky ověřovat platnost elektronických podpisů a časových razítek.

v8 chipcardv8 newfeature

Podpora rozšířeného formátu podpisu CAdES

PDF-XChange Editor podporuje v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 (eIDAS) formát podpisu CAdES.

v8 certify

Hlídání platnosti kvalifikovaných certifikátů

Aplikace PDF-XChange Editor hlídá platnost kvalifikovaných podpisů a zabrání tomu, abyste PDF podepsali expirovaným certifikátem.

SignaturePad

Podpora biometrického podpisu pro soubory PDF

PDF-XChange Editor podporuje zařízení, která umožňují připojit k souboru PDF tzv. biometrický podpis.

General OCR 64v8 newfeature

Převod skenů do editovatelného formátu

Díky rozšířenému OCR ve verzi 8 je možné převést skeny do editovatelného formátu včetně podpory tabulek a kompletních stylů.

ocrimagev8 newfeature

2-3x rychlejší vytvoření textové vrstvy ve skenech

Rozšířený OCR plug-in ve verzi 8 je 2-3 rychlejší než dříve a umožňuje rozpoznat kompletní styly i chybné natočení stránek.

exportvyberu

Export výběru do editovatelných formátů

Nově můžete provést výběr obsahu v PDF a ten pak uložit do editovatelných formátů nebo obrázků.

MS Word-64

Export PDF do formátu MS Word (*.docx)

Od verze 6.0.318 můžete uložit soubory PDF do editovatelného formátu aplikace Microsoft Word (*.docx).

MS PowerPoint-64

Export PDF do formátu MS PowerPoint (*.ppt)

V nové verzi V6 je možné uložit soubory PDF do editovatelného formátu Microsoft PowerPoint (*.pptx) a dále tak s obsahem pracovat.

MS Excel-64

Export PDF do formátu MS Excel (*.xls)

Nově můžete exportovat soubor PDF do editovatelného formátu oblíbené aplikace Microsoft Excel (*.xls).

pdfx

Export souborů PDF do PDF/X pro tisk podle ISO

Nově můžete uložit soubory PDF do PDF/X podle standardů ISO pro výměnu tiskových dat.

Full Image-64 

Export souborů PDF do obrázkových formátů

Potřebujete převést PDF do obrázkového souboru (např. PNG, TIFF, JPEG)? Pro náš editor je to maličkost a to včetně podpory vícestránkových TIFF souborů.

Binders Folder-64  

Export souborů PDF do PDF/A pro archivaci

Soubory PDF můžete uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

 

v8 comment

Komentování a recenze obsahu souborů PDF

Obsah souborů PDF můžete jednoduše opatřit komentáři a snadno tak můžete komunikovat s kolegou či zákazníkem.

v8 notes

Snadné přidávání lístků s poznámkou do PDF

V PDF-XChange Editoru můžete přidávat lístky s poznámkami a upozornit tak příjemce dokumentu na něco zajímavého. 

v8 zvyraznenitextu

Zvýraznění, podtržení a přeskrtnutí textu v souborech PDF

Vybraný text můžete snadno a rychle barevně zvýraznit nebo podtrhnout či přeškrtnout. To lze provést i na základě vyhledávání.

v8 kresleni

Kreslení a přidávání objektů včetně poznámky

PDF-XChange Editor obsahuje nástroje pro kreslení "od ruky" a vkládání různých objektů (obdélník, kruh, mnohoúhelník).

v8 psacistroj

Nástroje Psací stroj a Textové pole pro přidávání textu

Do souborů PDF můžete snadno dopisovat text a přidávat celá textová pole včetně popisků.

v8 sound

Přidávání zvukových poznámek včetně nahrávání

Obsah souborů PDF můžete opatřit zvukovým komentářem, který můžete vložit ze souboru nebo nahrát přes mikrofon.

v8 mereniploch

Měření vzdáleností, obvodů a ploch v souborech PDF

PDF-XChange Editor obsahuje také nástroje pro měření vzdáleností, ploch a obvodů včetně kalibrace.

Comments-64  

Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků

Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.

v8 kontrolapravopisuv8 newfeature

Komplexní kontrola pravopisu s nahrazením výrazu

V souborech PDF můžete jednoduše kontrolovat pravopis a případně nahrazovat chybné výrazy těmi správnými.

User Group-64

Podpora Group Policy pro hromadné instalace

Díky GPO mohou IT profesionálové hromadně instalovat aplikace PDF-XChange pro jednotlivé uživatele včetně nastavení.

Remote Working-64  

Portable verze, která se nemusí instalovat

Nově je k dispozici přenosná verze editoru, která se nemusí instalovat. Můžete ji tak spouštět z CD/DVD nebo z USB disku. 

Import-64 

Import a export nastavení Editoru do/z souboru

Nastavení Editoru můžete exportovat do souboru a v budoucnu kdykoliv importovat. Své nastavení již nikdy neztratíte.

Plugin-64 

Profesionální SDK řešení pro vývojáře aplikací

Pokud chcete vyvíjet vlastní zásuvné moduly pro PDF-XChange Editor 7, tak můžete vyzkoušet zcela nový nástroj PDF-XChange Editor SDK. 

Binoculars-64  

Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou

Nově můžete prohlížet jeden soubor PDF ve více oknech najednou. V jednom okně například detail a v druhém náhled celého dokumentu.

Form-64 

Vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA

PDF-XChange Editor 7 umí prohlížet a ukládat formuláře AcroForms i dynamické a statické XFA formuláře.

 

 

STÁHNOUT SEZNAM VŠECH FUNKCÍ

 

 

Jsme hrdí na úspěchy našich zákazníků

 

    skoda logo             VZP logo                net4gas logo1                   letistepraha               penta logo8                 cez logo aktualni1                      bnp logo              

 

                       wikov logo4                     BRNO logo                  CB logo5              HK logo7                dphmp logo                 lesycr logo   

 

                                     metrostav logo1          aed             sudop logo                  CSSZ logo                  nkcr logo5               kspraha logo     

 

 

                                                                           pku logo1                    ks logo2                     cuzk logo2    

 

 

Ukázky aplikace a jejích doplňků

 

pdftools7 pracovniplocha

PDF-Tools 7. Dávkové operace se soubory PDF.

editor7 editaceobsahudokumentu

PDF-XChange Editor 7. Úpravy textu v souborech PDF.

editor7 upravyobrazkyvexterniaplikaci

PDF-XChange Editor 7. Úpravy obrázků v PDF pomocí externího grafického editoru.

editor7 anonymizacedat

PDF-XChange Editor 7. Anonymizace citlivých informací.

editor7 snadnekombinovanisouboru

PDF-XChange Editor 7. Bleskové kombinování souborů z Průzkumníka Windows.

editor7 prohledavanislozek

PDF-XChange Editor 7. Prohledávání složek se soubory PDF bez jejich otevření.

editor7 podporacloudu

PDF-XChange Editor 7. Podpora cloudových služeb a externích úložišť.

 

Máte dotazy? Využijte náš kontaktní formulář nebo si zapněte náš online chat.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média