Připravujeme pro Vás špičkový externí plug-in od LeadTools Inc. pro OCR!  Více zde

 

ribbon

Nové uživatelské menu typu Ribbon (pás karet)

PDF-XChange Editor 7 získal moderní uživatelské rozhraní typu Ribbon (pás karet). Zůstala samozřejmě možnost přepnutí na klasické menu.

prizpusobeniui

Přizpůsobení uživatelského rozhraní (např. zmenšení ikon)

Verze 7 nabízí více možností přizpůsobení uživatelského rozhraní potřebám uživatelů. Nově je možné zmenšit ikony nástrojů.

touch

Podpora dotykových zařízení

Ve verzi 7 můžete uživatelské rozhraní přizpůsobit dotykovým zařízením s OS Windows (tablet, mobilní telefon).

autosaverecovery

Funkce AutoSave pro pozdější obnovení dokumentů

Víme, že data jsou to nejcennější co uživatelé mají, takže jsme implementovali funkci AutoSave, která zajistí automatické ukládání dokumentů PDF s možností obnovení dokumentu.

ocrimage

Rozpoznání textu ve vybraném obrázku pomocí OCR

Nově mohou uživatelé rozpoznat text pomocí OCR přímo v obrázku v souboru PDF. Není tedy nutné provádět OCR pro celý dokument, ale jen pro jeho část. Tím lze ušetřit mnoho času.

SignaturePad

Vylepšené elektronické podepisování

Vylepšili jsme také elektronické podepisování. Nyní se v seznamu certifikátů zobrazují rozšířené informace a aplikace již neumožňuje podepsat PDF expirovaným certifikátem.

modyeditace

Volba módů editace: Vše, obrázky nebo text

Uživatel si může nově vybrat, které položky obsahu chce editovat a podle toho vybrat příslušný režim. Může tak eliminovat nechtěné úpravy jiného typu obsahu.

exportvyberu

Export výběru do obrázku, MS Word, MS Excel apod.

Potřebujete rychle převést část obsahu na stránek do souboru aplikací MS Office? Pokud ano, tak právě pro Vás je tato funkce přímo stvořená.

stamp

Vytvoření razítka nebo nového dokumentu z výběru na stránce

Potřebujete vytvořit nové razítko z výběru na stránce?. I to je nyní možné. Vyberte objekt na stránce a zvolte, zda z něj chcete vytvořit razítko nebo nový dokument.

Text Box-64  

Úpravy textu, obrázků a objektů v souborech PDF

Přímo v PDF můžete upravovat text a obrázky podobným způsobem jako v běžném textovém editoru.

Paste-64

Úpravy a organizace stránek v souborech PDF

V PDF-XChange PRO 7 můžete celé stránky v PDF ořezat, odstranit, nahradit, změnit jejich pořadí nebo rozdělit na více stránek.

Idea-64  

Zmenšení velikosti souborů PDF až o 95%

Díky novému optimalizátoru můžete výrazně zmenšit velikost souborů PDF a zajistit tak jejich rychlejší prohlížení na webu.

General OCR-64    

Vytvoření textové vrstvy ve skenech a obrázích

Ve skenovaných souborech PDF můžete snadno rozpoznat text ve všech světových jazycích a okamžitě začít v dokumentu vyhledávat.

Comments-64  

Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků

Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.

Add Image-64  

Přidání textu, obrázku nebo vodoznaku

Do PDF můžete snadno přidat další text, obrázek nebo vodoznak. Obrázek můžete vložit jako poznámku nebo jako obsah.

Add List-64

Dávkové operace se stránkami v souborech PDF

Stránky v souborech PDF můžete nově upravit hromadně. Stačí vybrat složku se soubory PDF, zvolit operaci a je hotovo.

General OCR-64

Dávkové vytvoření textové vrstvy (OCR) v souborech PDF

Ve verzi 7 můžete hromadně vytvořit textovou vrstvu ve skenech ve více jazycích najednou. 

Open Folder-64

Dávkové úpravy a operace se soubory PDF

Nový doplněk PDF-Tools 7 se postará o to, abyste mohli PDF upravovat hromadně tj. pro více souborů PDF najednou. Nechybí ani OCR nebo podpisy.

Form-64 

Vytváření a editace vyplnitelných formulářů PDF

Nově můžete jednoduše přidat různé typy formulářových polí (textové pole, tlačítka, seznamy, čárové kódy atd.) a vytvořit si tak vlastní vyplnitelný formulář.


 Form-64

Naše formuláře PDF vyplníte i v Adobe® Reader/Acrobat®

Naše formulářové řešení je kompatibilní s řešením Adobe Reader/Acrobat, takže vytvořené formuláře můžete vyplnit i v těchto aplikacích.

 Export-64

Export a import dat z nebo do formulářů PDF

Formulářová data můžete snadno exportovat do formátu *.xml, *.xfdf a *.fdf. Import je možný ze souborových formátů *.xfdf a *.fdf.

Copy-64

Rychlé vytváření formulářů PDF pomocí kopírování polí

Nově vytvořená formulářová pole můžete vícenásobně zkopírovat a rychle tak vytvoříte požadovaný vyplnitelný formulář PDF. 


 Show Property-64

Vzhled formulářových polí podle vašich představ

Vzhled a vlastnosti formulářových polí si můžete snadno přizpůsobit vašim představám a mít tak nejen funkční, ale i vizuelně kvalitní formulář PDF.

 Calculator-64

Výpočty a skripty ve formulářových polích

Naše formulářové řešení podporuje výpočty a skripty ve formulářových polích, takže si můžete vytvořit i interaktivní formulář.

PDF 2-64 

Tisk do PDF a PDF/A z jakékoliv aplikace pod Windows®

Standardizované Adobe® PDF kompatibilní soubory můžete vytvořit pomocí virtuální tiskárny PDF-XChange Standard 7, která je v ceně produktu. Včetně detailního nastavení výstupu.

Person in a Mirror-64  

 Vytvořené PDF zachovává vzhled zdrojového dokumentu

Díky virtuální tiskárně PDF-XChange Standard V6 vytvoříte vždy PDF, které zachovává původní vzhled zdrojového dokumentu. 

Binders Folder-64 

Ukládání libovolných dokumentů do PDF/A pro archivaci

Své dokumenty můžete uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

MS Word-64 

Integrace s MS Office® - PDF jediným kliknutím

Díky pásu karet pro MS Word, Excel, Powerpoint, Publisher a Visio můžete vytvářet PDF nebo PDF/A jediným kliknutím. PDF tak vytvoříte okamžitě.

Add Link-64 

PDF s hypertextovými odkazy z MS Office® jediným kliknutím

Jediným kliknutím můžete okamžitě vytvořit PDF z MS Office® se zabudovanými hypertextovými odkazy (typu "Klikněte zde").

Bookmark-64 

PDF se záložkami a obsahem z MS Office® jediným kliknutím

Díky integraci s MS Office® můžete jednoduše jediným kliknutím vytvářet PDF se záložkami a obsahem podle definovaných stylů (Nadpis 1, Nadpis 2, ...)

Positive Dynamic-64 

Buďte produktivnější díky uživatelským profilům

Nyní si můžete definovat neomezené množství uživatelských profilů podle konkrétní situace a mezi nimi přepínat. Budete produktivnější!

 MS Outlook-64 

Integrace s MS Outlook® pro export e-mailů do PDF

Jediným kliknutím můžete okamžitě převést e-maily z aplikace MS Outlook® do formátu PDF nebo PDF/A.

MS Word-64 

Hromadný převod dokumentů MS Word® a Excel® do PDF

Díky utilitě Office2PDF můžete hromadně převést soubory .DOCX, .DOC, .XLS, .XLSX, .HTML nebo obrázky do formátu PDF.

 Page Overview 3-64 

Tiskněte na elektronický hlavičkový papír

Díky funkci této funkci můžete vytisknout dokument na šablonu hlavičkového papíru ve formátu PDF.

Increase Font-64  

Vložením fontů do PDF odstraníte problémy se zobrazením

Díky tiskárně PDF-XChange Standard 7 můžete do PDF vložit písma a eliminovat tak problémy s jejich zobrazením v prohlížečích PDF.

Image File-64 

Přidejte do PDF vlastní vodoznak

Do vytvořených souborů PDF nebo PDF/A můžete vložit uživatelsky definovaný vodoznak nebo vodoznaky. Jejich vzhled lze detailně nastavit.

 

Page Overview 3-64 

Přidejte do PDF záhlaví nebo zápatí

Spojit více PDF souborů je nyní ještě snažší. Můžete spojit soubory z celých složek a současně zorganizovat i stránky ve sloučeném souboru.

Print-64 

Tisk více stran (až 16) na 1 list s různým rozvržením

Díky virtuální tiskárně PDF-XChange Standard V6 můžete vytisknout až 16 stran zdrojového dokumentu na 1 stránku výstupního souboru PDF.

Idea-64 

Optimalizace výstupu do PDF pomocí špičkové komprese

Díky špičkové kompresní technologii PDF-XChange můžete vytvářet ty nejmenší soubory PDF při zachování výborné kvality dokumentu.

Signature-64

Elektronické podepisování PDF ručně nebo dávkou

Soubory PDF a PDF/A můžete snadno podepsat uznávaným elektronickým podpisem včetně časového razítka. Nově to můžete dělat i hromadně.

Outline-64  

Anonymizace citlivých informací

Důvěrné či osobní údaje v PDF můžete trvale začernit (anonymizovat) a nikdo je již nikdy neuvidí. Současně je nelze ani vyhledat.

Lock-64

Ochrana obsahu PDF zašifrovaným heslem

Díky PDF-XChange PRO V6 můžete ochránit obsah PDF zašifrovaným heslem nebo zakázat úpravy nebo tisk souboru PDF.

Application Shield-64

Ochrana před viry, spyware a jiným škodlivým obsahem

I v souborech PDF může být škodlivý obsah. Funkce DEP ale zabraňuje spouštění virů, spyware nebo malware.

Realtime Protection-64  

Připojte k souborům PDF kvalifikované časové razítko

Kvalifikované časové razítko můžete připojit buď k elektronickému podpisu nebo samostatně. Podpora časových razítek od I.CA, PostSignum a eIdentity.

Urgent Message-64  

Nový panel informující o speciálním obsahu v PDF

Editor PDF nově obsahuje panel, který informuje uživatele o tom, že PDF obsahuje speciální obsah jako podpisy, formulářová pole apod.

 

Add Folder-64

Spojování souborů PDF, MS Office® a obrázků do jediného PDF

Verze 7 umožňuje spojovat soubory PDF, DOC, XLS, PPT, VSD, XPS, RTF, TXT a obrázky do jediného PDF a to hromadně.

Attach-64 

Přidejte najednou souborové přílohy různých formátů

K PDF nebo PDF/A souboru můžete přidat jednoduše souborové přílohy různých formátů najednou. Budete mít tak vše pohromadě v jednom souboru.

Add List-64 

Přidejte do PDF stránky z jiných souborů

Do PDF souboru můžete nyní přidat další stránky a to buď zcela prázdné, PDF, RTF, TXT, obrázky nebo přímo ze skeneru/webkamery.

Paste-64 

Přetahování stránek mezi soubory PDF myší

Nyní můžete jednoduše přesunout stránku mezi PDF soubory přetáhnutím stránky/stránek myší a to v panelu "Náhledy stránek"

Copy-64  

Nesprávné stránky nahraďte těmi správnými

Nepotřebné nebo neplatné stránky můžete okamžitě nahradit těmi správnými a to v jediném kroku.

Add Link-64 

Přílohy a zvuky jako klikací odkazy v PDF

Souborové přílohy nebo zvukové poznámky můžete k PDF připojit i ve formě klikacích odkazů (ikony sponka, mikrofon atd.)

MS Word-64

Dávkový export PDF do formátu MS Word (*.docx)

Soubory PDF můžete exportovat do editovatelného formátu aplikace Microsoft Word (*.docx) jednotlivě i hromadně.

MS PowerPoint-64

Dávkový export PDF do formátu MS PowerPoint (*.ppt)

V nové verzi V6 je možné uložit soubory PDF do editovatelného formátu Microsoft PowerPoint (*.pptx) a dále tak s obsahem pracovat.

MS Excel-64

Dávkový export PDF do formátu MS Excel (*.xls)

Nově můžete exportovat soubor PDF do editovatelného formátu oblíbené aplikace Microsoft Excel (*.xls).

pdfx

Dávkový export souborů PDF do PDF/X pro tisk podle ISO

Nově můžete uložit soubory PDF do PDF/X podle standardů ISO pro výměnu tiskových dat.

Full Image-64 

Dávkový export souborů PDF do obrázkových formátů

Potřebujete převést PDF do obrázkového souboru (např. PNG, TIFF, JPEG)? Pro náš editor je to maličkost a to včetně podpory vícestránkových TIFF souborů.

Binders Folder-64  

Dávkový export souborů PDF do PDF/A pro archivaci

Soubory PDF můžete uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

 

User Group-64

Podpora Group Policy pro hromadné instalace

Díky GPO mohou IT profesionálové hromadně instalovat aplikace PDF-XChange pro jednotlivé uživatele včetně nastavení.

Remote Working-64  

Portable verze editoru, která se nemusí instalovat

Nově je k dispozici přenosná verze editoru, která se nemusí instalovat. Můžete ji tak spouštět z CD/DVD nebo z USB disku. 

Import-64 

Import a export nastavení Editoru do/z souboru

Nastavení editoru PDF můžete exportovat do souboru a v budoucnu kdykoliv importovat. Své nastavení již nikdy neztratíte.

Plugin-64 

Profesionální SDK řešení pro vývojáře aplikací

Pokud chcete vyvíjet vlastní zásuvné moduly pro editor PDF, tak můžete vyzkoušet zcela nový nástroj PDF-XChange Editor SDK. 

Binoculars-64  

Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou

Nově můžete prohlížet jeden soubor PDF ve více oknech najednou. V jednom okně například detail a v druhém náhled celého dokumentu.

Form-64 

Vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA

PDF-XChange PRO 7 umí prohlížet a ukládat formuláře AcroForms i dynamické a statické XFA formuláře.

 

Google Sites-64

Správa relací pro časové úspory

Pokud pracujete s více PDF najednou, pak možná využijete správu relací. Umožní Vám uložit rozvržení oken a souborů pro příští použití.

Presentation-64

Nastavení přechodů stránek v PDF

Nově můžete nastavit efektní přechody stránek v souborech PDF pro prezentační účely.

SignaturePad

Podepisování pomocí zařízení SignaturePad

PDF-XChange PRO 7 nyní podporuje ruční podepisování pomocí zařízení typu SignaturePad.

 

STÁHNOUT SEZNAM VŠECH FUNKCÍ

 

Ohlasy našich zákazníků

Software PDF-XChange je v celé naší organizaci používán pro elektronické podepisování PDF dokumentů s následným odesíláním do datových schránek klientů. Po celou dobu je používání tohoto softwaru bezproblémové.

Ing. Vladimír Slovák, Csc.

Česká správa sociálního zabezpečení
Důvodem, proč píši není pouze samotná kvalita produktu PDF-XChange, ale především zcela nadstandardní technická podpora ze strany TERAGON Group v.o.s. Takto si představuji maximální profesionalitu.

Hana Šimánková

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
PDF-XChange používám k úpravám PDF dokumentů téměř výhradně. Nabídka dostupných funkcí je široká, uživatelské rozhraní je velmi promyšlené a technickou podporu TERAGONu vysoce oceňuji.

RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Překlady a výuka jazyků

VZP logo          net4gas logo1             letistepraha           penta logo8           bnp logo           cez logo aktualni1             wikov logo4

     BRNO logo              CB logo5         HK logo7    dphmp logo     lesycr logo   metrostav logo1  sudop logo

 

    CSSZ logo      nkcr logo5     kspraha logo    pku logo1    ks logo2    cuzk logo2    GACR logo

 

 

 Mohlo by Vás zajímat...

 

Proč formát PDF?

Formát PDF je otevřeným formátem a současně průmyslovým standardem pro výměru digitálních dokumentů. Byl vynalezen společností Adobe® Systems Inc. a nyní je pod kompletní správou organizace ISO.

Jaký je způsob dodání softwaru PDF-XChange?

Software PDF-XChange je distribuován formou tzv. elektronické licence, kdy uživatel po platbě obdrží unikátní licenční klíč v zašifrovaném tvaru, kterým aktivuje nainstalovaný software stažený z Internetu. 

Je možné si software před nákupem licence  vyzkoušet?

Ano, naším hlavním cílem je mít spokojené klienty, takže uživatelům doporučujeme produkt vyzkoušet v rámci bezplatné zkušební verze. 
 

 

Běží PDF-XChange na operačních systémech iOS nebo Android?

Bohuže ne. Software PDF-XChange je k dispozici pouze pro operačné systémy MS Windows®.

Co je PDF/A?

PDF/A není formát, ale jedna ze specifikací tohoto formátu, která v souladu s normou řady ISO 19005 zajišťuje dlouhodobou čitelnost v budoucnu na jakékoliv zařízení. Je to tedy vhodný nástroj pro archivaci elektronických dokumentů.

Má PDF-XChange PRO 7 uživatelské rozhraní v češtině?

Ano, PDF-XChange PRO V6 má vícejazyčné rozhraní včetně českého a slovenského jazyka.

KOUPIT HNED   nebo    STÁHNOUT ZKUŠEBNÍ VERZI

Máte dotazy nebo chcete zakoupit licenci? Můžete využít kontaktní formulář nebo nám zavolejte na 608 209 804

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
V.Rabase 402/10
37010 České Budějovice 3

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

mastercard  maestro  visa  visa electron

Novinky

Chci být informován o nových verzích

JoomShaper