30.11.2017 - Již brzy bude uvedena nová verze 7... VÍCE INFORMACÍ

Hlavní funkce a výhody

 

 

MS Excel-64

Export PDF do formátu MS Excel (*.xls)

Nově můžete exportovat soubor PDF do editovatelného formátu oblíbené aplikace Microsoft Excel (*.xls).

Edit Image-64

Pokročilé úpravy obrázků v PDF pomocí třetích aplikací

Nově můžete upravovat obrázky v souborech PDF pomocí třetích aplikací - externích editorů obrázků. Můžete tak provádět pokročilé úpravy.

Outline-64

Anonymizace a zvýraznění textu na základě výsledků hledání

Další novinkou je anonymizace, podtržení nebo zvýraznění textu na základě výsledků fulltextového vyhledávání.

Google Sites-64

Správa relací pro časové úspory

Pokud pracujete s více PDF najednou, pak možná využijete správu relací. Umožní Vám uložit rozvržení oken a souborů pro příští použití.

pdfx

Dávkový export souborů PDF do PDF/X pro tisk podle ISO

Nově můžete uložit soubory PDF do PDF/X podle standardů ISO pro výměnu tiskových dat.

SignaturePad

Podepisování pomocí zařízení SignaturePad

PDF-XChange PRO V6 nyní podporuje ruční podepisování pomocí zařízení typu SignaturePad.

Google Docs-64

Rozdělení, prohození nebo duplikování stránek

Nyní můžete rozdělit dokument nebo stránku, prohodit stránky nebo jednoduše provést duplikaci stránek. Pracujte efektivněji.

Mouse Scrolling-64

Automatické listování v PDF

PDF-XChange PRO V6 nově podporuje automatické listování stránkami v souborech PDF.

Presentation-64

Nastavení přechodů stránek v PDF

Nově můžete nastavit efektní přechody stránek v souborech PDF pro prezentační účely.

Binders Folder-64

Dávkový export to PDF/A a PDF/X

Nyní můžete hromadně uložit soubory PDF do PDF/A nebo PDF/X podle standardů ISO.

Full Trash-64

Odstranění standardů PDF/A, PDF/X, PDF/E atd.

V aplikaci PDF-XChange PRO V6 můžete odstranit standardy PDF a tím odstranit některá omezení dokumentu.

MS Excel-64

Dávkový export PDF do formátu MS Excel (*.xls)

Nově můžete soubory PDF exportovat do editovatelného formátu Microsoft Excel (*.xls) hromadně (dávkou).

Text Box-64  

Úpravy textu, obrázků a objektů v souborech PDF

Přímo v PDF můžete upravovat text a obrázky podobným způsobem jako v běžném textovém editoru.

Návod jak editovat obsah PDF >

Paste-64

Úpravy a organizace stránek v souborech PDF

V PDF-XChange Editoru V6 můžete celé stránky v PDF ořezat, odstranit, nahradit, změnit jejich pořadí nebo rozdělit na více stránek.

Idea-64  

Zmenšení velikosti souborů PDF až o 95%

Díky novému optimalizátoru můžete výrazně zmenšit velikost souborů PDF a zajistit tak jejich rychlejší prohlížení na webu.

Jak zmenšit velikost PDF >

General OCR-64    

Vytvoření textové vrstvy ve skenech a obrázích

Ve skenovaných souborech PDF můžete snadno rozpoznat text ve všech světových jazycích a okamžitě začít v dokumentu vyhledávat.

Comments-64  

Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků

Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.

Add Image-64  

Přidání textu, obrázku nebo vodoznaku

Do PDF můžete snadno přidat další text, obrázek nebo vodoznak. Obrázek můžete vložit jako poznámku nebo jako obsah.

Add List-64

Dávkové operace se stránkami v souborech PDF

Stránky v souborech PDF můžete nově upravit hromadně. Stačí vybrat složku se soubory PDF, zvolit operaci a je hotovo.

General OCR-64

Dávkové vytvoření textové vrstvy (OCR) v souborech PDF

Ve verzi V6 můžete hromadně vytvořit textovou vrstvu ve skenech ve více jazycích najednou. 

Open Folder-64

Dávkové úpravy a operace se soubory PDF

Nový doplněk PDF-Tools V6 se postará o to, abyste mohli PDF upravovat hromadně tj. pro více souborů PDF najednou. Nechybí ani OCR nebo podpisy.

Form-64 

Vytváření a editace vyplnitelných formulářů PDF

Nově můžete jednoduše přidat různé typy formulářových polí (textové pole, tlačítka, seznamy, čárové kódy atd.) a vytvořit si tak vlastní vyplnitelný formulář.


 Form-64

Naše formuláře PDF vyplníte i v Adobe® Reader/Acrobat®

Naše formulářové řešení je kompatibilní s řešením Adobe Reader/Acrobat, takže vytvořené formuláře můžete vyplnit i v těchto aplikacích.

 Export-64

Export a import dat z nebo do formulářů PDF

Formulářová data můžete snadno exportovat do formátu *.xml, *.xfdf a *.fdf. Import je možný ze souborových formátů *.xfdf a *.fdf.

Copy-64

Rychlé vytváření formulářů PDF pomocí kopírování polí

Nově vytvořená formulářová pole můžete vícenásobně zkopírovat a rychle tak vytvoříte požadovaný vyplnitelný formulář PDF. 


 Show Property-64

Vzhled formulářových polí podle vašich představ

Vzhled a vlastnosti formulářových polí si můžete snadno přizpůsobit vašim představám a mít tak nejen funkční, ale i vizuelně kvalitní formulář PDF.

 Calculator-64

Výpočty a skripty ve formulářových polích

Naše formulářové řešení podporuje výpočty a skripty ve formulářových polích, takže si můžete vytvořit i interaktivní formulář.

PDF 2-64 

Tisk do PDF a PDF/A z jakékoliv aplikace pod Windows®

Standardizované Adobe® PDF kompatibilní soubory můžete vytvořit pomocí virtuální tiskárny PDF-XChange Standard V6, která je v ceně produktu. Včetně detailního nastavení výstupu.

Person in a Mirror-64  

 Vytvořené PDF zachovává vzhled zdrojového dokumentu

Díky virtuální tiskárně PDF-XChange Standard V6 vytvoříte vždy PDF, které zachovává původní vzhled zdrojového dokumentu. 

Binders Folder-64 

Ukládání libovolných dokumentů do PDF/A pro archivaci

Své dokumenty můžete uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

MS Word-64 

Integrace s MS Office® - PDF jediným kliknutím

Díky pásu karet pro MS Word, Excel, Powerpoint, Publisher a Visio můžete vytvářet PDF nebo PDF/A jediným kliknutím. PDF tak vytvoříte okamžitě.

Add Link-64 

PDF s hypertextovými odkazy z MS Office® jediným kliknutím

Jediným kliknutím můžete okamžitě vytvořit PDF z MS Office® se zabudovanými hypertextovými odkazy (typu "Klikněte zde").

Bookmark-64 

PDF se záložkami a obsahem z MS Office® jediným kliknutím

Díky integraci s MS Office® můžete jednoduše jediným kliknutím vytvářet PDF se záložkami a obsahem podle definovaných stylů (Nadpis 1, Nadpis 2, ...)

Positive Dynamic-64 

Buďte produktivnější díky uživatelským profilům

Nyní si můžete definovat neomezené množství uživatelských profilů podle konkrétní situace a mezi nimi přepínat. Budete produktivnější!

 MS Outlook-64 

Integrace s MS Outlook® pro export e-mailů do PDF

Jediným kliknutím můžete okamžitě převést e-maily z aplikace MS Outlook® do formátu PDF nebo PDF/A.

MS Word-64 

Hromadný převod dokumentů MS Word® a Excel® do PDF

Díky utilitě Office2PDF můžete hromadně převést soubory .DOCX, .DOC, .XLS, .XLSX, .HTML nebo obrázky do formátu PDF.

 Page Overview 3-64 

Tiskněte na elektronický hlavičkový papír

Díky funkci této funkci můžete vytisknout dokument na šablonu hlavičkového papíru ve formátu PDF.

Increase Font-64  

Vložením fontů do PDF odstraníte problémy se zobrazením

Díky tiskárně PDF-XChange Standard V6 můžete do PDF vložit písma a eliminovat tak problémy s jejich zobrazením v prohlížečích PDF.

Image File-64 

Přidejte do PDF vlastní vodoznak

Do vytvořených souborů PDF nebo PDF/A můžete vložit uživatelsky definovaný vodoznak nebo vodoznaky. Jejich vzhled lze detailně nastavit.

 

Page Overview 3-64 

Přidejte do PDF záhlaví nebo zápatí

Spojit více PDF souborů je nyní ještě snažší. Můžete spojit soubory z celých složek a současně zorganizovat i stránky ve sloučeném souboru.

Print-64 

Tisk více stran (až 16) na 1 list s různým rozvržením

Díky virtuální tiskárně PDF-XChange Standard V6 můžete vytisknout až 16 stran zdrojového dokumentu na 1 stránku výstupního souboru PDF.

Idea-64 

Optimalizace výstupu do PDF pomocí špičkové komprese

Díky špičkové kompresní technologii PDF-XChange můžete vytvářet ty nejmenší soubory PDF při zachování výborné kvality dokumentu.

Signature-64

Elektronické podepisování PDF ručně nebo dávkou

Soubory PDF a PDF/A můžete snadno podepsat uznávaným elektronickým podpisem včetně časového razítka. Nově to můžete dělat i hromadně.

Jak podepsat PDF soubor >

Outline-64  

Trvalé odstranění důvěrných údajů ze souborů PDF

Důvěrné či osobní údaje v PDF můžete trvale začernit (anonymizovat) a nikdo je již nikdy neuvidí. Současně je nelze ani vyhledat.

Jak trvale začernit obsah v PDF >

Lock-64

Ochrana obsahu PDF zašifrovaným heslem

Díky PDF-XChange PRO V6 můžete ochránit obsah PDF zašifrovaným heslem nebo zakázat úpravy nebo tisk souboru PDF.

Application Shield-64

Ochrana před viry, spyware a jiným škodlivým obsahem

I v souborech PDF může být škodlivý obsah. Funkce DEP ale zabraňuje spouštění virů, spyware nebo malware.

Realtime Protection-64  

Připojte k souborům PDF kvalifikované časové razítko

Kvalifikované časové razítko můžete připojit buď k elektronickému podpisu nebo samostatně. Podpora časových razítek od I.CA, PostSignum a eIdentity.

Urgent Message-64  

Nový panel informující o speciálním obsahu v PDF

Editor PDF nově obsahuje panel, který informuje uživatele o tom, že PDF obsahuje speciální obsah jako podpisy, formulářová pole apod.

 

Add Folder-64

Spojování souborů PDF, MS Office® a obrázků do jediného PDF

Verze V6 umožňuje spojovat soubory PDF, DOC, XLS, PPT, VSD, XPS, RTF, TXT a obrázky do jediného PDF a to hromadně.

Jak snadno spojovat PDF soubory >

Attach-64 

Přidejte najednou souborové přílohy různých formátů

K PDF nebo PDF/A souboru můžete přidat jednoduše souborové přílohy různých formátů najednou. Budete mít tak vše pohromadě v jednom souboru.

Add List-64 

Přidejte do PDF stránky z jiných souborů

Do PDF souboru můžete nyní přidat další stránky a to buď zcela prázdné, PDF, RTF, TXT, obrázky nebo přímo ze skeneru/webkamery.

Paste-64 

Přetahování stránek mezi soubory PDF myší

Nyní můžete jednoduše přesunout stránku mezi PDF soubory přetáhnutím stránky/stránek myší a to v panelu "Náhledy stránek"

Copy-64  

Nesprávné stránky nahraďte těmi správnými

Nepotřebné nebo neplatné stránky můžete okamžitě nahradit těmi správnými a to v jediném kroku.

Add Link-64 

Přílohy a zvuky jako klikací odkazy v PDF

Souborové přílohy nebo zvukové poznámky můžete k PDF připojit i ve formě klikacích odkazů (ikony sponka, mikrofon atd.)

MS Word-64

Dávkový export PDF do formátu MS Word (*.docx)

Soubory PDF můžete exportovat do editovatelného formátu aplikace Microsoft Word (*.docx) jednotlivě i hromadně.

MS PowerPoint-64

Dávkový export PDF do formátu MS PowerPoint (*.ppt)

V nové verzi V6 je možné uložit soubory PDF do editovatelného formátu Microsoft PowerPoint (*.pptx) a dále tak s obsahem pracovat.

MS Excel-64

Dávkový export PDF do formátu MS Excel (*.xls)

Nově můžete exportovat soubor PDF do editovatelného formátu oblíbené aplikace Microsoft Excel (*.xls).

pdfx

Dávkový export souborů PDF do PDF/X pro tisk podle ISO

Nově můžete uložit soubory PDF do PDF/X podle standardů ISO pro výměnu tiskových dat.

Full Image-64 

Dávkový export souborů PDF do obrázkových formátů

Potřebujete převést PDF do obrázkového souboru (např. PNG, TIFF, JPEG)? Pro náš editor je to maličkost a to včetně podpory vícestránkových TIFF souborů.

Binders Folder-64  

Dávkový export souborů PDF do PDF/A pro archivaci

Soubory PDF můžete uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

Jak uložit PDF do PDF/A >

 

User Group-64

Podpora Group Policy pro hromadné instalace

Díky GPO mohou IT profesionálové hromadně instalovat aplikace PDF-XChange pro jednotlivé uživatele včetně nastavení.

Remote Working-64  

Portable verze editoru, která se nemusí instalovat

Nově je k dispozici přenosná verze editoru, která se nemusí instalovat. Můžete ji tak spouštět z CD/DVD nebo z USB disku. 

Import-64 

Import a export nastavení Editoru do/z souboru

Nastavení editoru PDF můžete exportovat do souboru a v budoucnu kdykoliv importovat. Své nastavení již nikdy neztratíte.

Plugin-64 

Profesionální SDK řešení pro vývojáře aplikací

Pokud chcete vyvíjet vlastní zásuvné moduly pro editor PDF, tak můžete vyzkoušet zcela nový nástroj PDF-XChange Editor SDK. 

Binoculars-64  

Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou

Nově můžete prohlížet jeden soubor PDF ve více oknech najednou. V jednom okně například detail a v druhém náhled celého dokumentu.

Form-64 

Vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA

PDF-XChange Editor V6 umí prohlížet a ukládat formuláře AcroForms i dynamické a statické XFA formuláře.

 

Google Sites-64

Správa relací pro časové úspory

Pokud pracujete s více PDF najednou, pak možná využijete správu relací. Umožní Vám uložit rozvržení oken a souborů pro příští použití.

Presentation-64

Nastavení přechodů stránek v PDF

Nově můžete nastavit efektní přechody stránek v souborech PDF pro prezentační účely.

SignaturePad

Podepisování pomocí zařízení SignaturePad

PDF-XChange PRO V6 nyní podporuje ruční podepisování pomocí zařízení typu SignaturePad.

 

STÁHNOUT SEZNAM VŠECH FUNKCÍ

 

Ohlasy našich zákazníků

Software PDF-XChange je v celé naší organizaci používán pro elektronické podepisování PDF dokumentů s následným odesíláním do datových schránek klientů. Po celou dobu je používání tohoto softwaru bezproblémové.

Ing. Vladimír Slovák, Csc.

Česká správa sociálního zabezpečení
PDF-XChange používám k úpravám PDF dokumentů téměř výhradně. Nabídka dostupných funkcí je široká, uživatelské rozhraní je velmi promyšlené a technickou podporu TERAGONu vysoce oceňuji.

RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Překlady a výuka jazyků
Důvodem, proč píši není pouze samotná kvalita produktu PDF-XChange, ale především zcela nadstandardní technická podpora ze strany TERAGON Group v.o.s. Takto si představuji maximální profesionalitu.

Hana Šimánková

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

VZP logo        NKCR logo1          CSSZ logo              CEZ logo           HK logo7        BRNO logo             CB logo6     

 

 

 Mohlo by Vás zajímat...

 

Proč formát PDF?

Formát PDF je otevřeným formátem a současně průmyslovým standardem pro výměru digitálních dokumentů. Byl vynalezen společností Adobe® Systems Inc. a nyní je pod kompletní správou organizace ISO.

Jaký je způsob dodání softwaru PDF-XChange?

Software PDF-XChange je distribuován formou tzv. elektronické licence, kdy uživatel po platbě obdrží unikátní licenční klíč v zašifrovaném tvaru, kterým aktivuje nainstalovaný software stažený z Internetu. 

Je možné si software před nákupem licence  vyzkoušet?

Ano, naším hlavním cílem je mít spokojené klienty, takže uživatelům doporučujeme produkt vyzkoušet v rámci bezplatné zkušební verze. 
 

 

Běží PDF-XChange na operačních systémech iOS nebo Android?

Bohuže ne. Software PDF-XChange je k dispozici pouze pro operačné systémy MS Windows®.

Co je PDF/A?

PDF/A není formát, ale jedna ze specifikací tohoto formátu, která v souladu s normou řady ISO 19005 zajišťuje dlouhodobou čitelnost v budoucnu na jakékoliv zařízení. Je to tedy vhodný nástroj pro archivaci elektronických dokumentů.

Má PDF-XChange PRO V6 uživatelské rozhraní v češtině?

Ano, PDF-XChange PRO V6 má vícejazyčné rozhraní včetně českého a slovenského jazyka.

KOUPIT HNED   nebo    STÁHNOUT ZKUŠEBNÍ VERZI

Máte dotazy nebo chcete zakoupit licenci? Můžete využít kontaktní formulář nebo nám zavolejte na 608 209 804

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Platby bankovním převodem elektronické evidenci tržeb nepodléhají.

Kontakt

TERAGON Group v.o.s.
V.Rabase 402/10
37010 České Budějovice 3

IČ: 26018101
DIČ: CZ26018101

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. A5786

Datová schránka: 5ts6vy3

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

gplogo

Novinky

Chci být informován o nových verzích

JoomShaper