Co je nového ve verzi 8?

Váš oblíbený produkt jsme opět vylepšili, takže jsme zase o krok před nimi. A bude to stačit.

Outline 64  

Dávková anonymizace PDF podle vzorů a klíčových slov

Pomocí modulu EasyRedact můžete citlivé informace trvale odstranit na základě vzorů (rodná čísla, datum narození atd.) a frází.

General OCR 64  

Úpravy textu ve skenech pomocí Enhanced OCR

Pomocí příplatkového modulu Enhanced OCR můžete převést skeny do editovatelného formátu a upravit text.

icons8 export csv 64  

Převod CSV (MS Excel) na tabulky v PDF

V nové verzi 8 můžete automaticky převést CSV (MS Excel) soubory na tabulky ve formátu PDF. Ušetříte tak spoustu času.

icons8 folder tree 64  

Vytváření portfolií PDF z různých typů souborů

Můžete vytvářet působivá portfolia PDF, obsahující soubory různých formátů - tabulky z MS Excel, technické listy z MS Word, obrázky atd. 

icons8 housekeeping 64  

Sanitace PDF pro odstranění skrytých a neviditelných dat

Ve verzi 8 můžete automaticky odstranit neviditelná a skrytá data (souborové přílohy, neviditelný text apod.) a zamezit tak případnému úniku.

icons8 export csv 64  

Export a import CSV (MS Excel) do formulářů PDF

Ve verzi 8 můžete exportovat data z formulářů do formátu CSV (MS Excel) a naopak také importovat CSV do formulářů PDF.

Seznam dalších nových funkcí najdete níže v sekci Funkce a vlastnosti

 

Hlavní funkce PDF-XChange PRO 8

 

Text Box-64  

Úpravy textu a odstavců v souborech PDF

Přímo v souborech PDF můžete upravovat text i celé odstavce podobným způsobem jako v běžném textovém editoru.

General OCR 64 v8 newfeature 

Úpravy textu ve skenech pomocí Enhanced OCR

Pomocí příplatkového modulu Enhanced OCR můžete převést skeny do editovatelného formátu a upravit text.

Idea-64  

Zmenšení velikosti souborů a skenů PDF až o 95%

Díky optimalizaci můžete snížit velikost souborů PDF a zajistit jejich rychlejší prohlížení na webu. Navíc šetříte kapacitu svého datového úložiště.

modyeditace 

Filtry obsahu pro přehlednější editaci PDF

Nově si můžete vybrat, které položky obsahu chce editovat a které ne. Vyhnete se tak elegantně nechtěným úpravám.

Edit Image 64 

Úpravy obrázků také v externím grafickém editoru

V souborech PDF můžete také upravovat obrázky a cesty. Obrázky můžete upravit také v externím grafickém editoru a přenést je zpět do PDF.

Add Image-64  

Přidejte do PDF další text, obrázky, razítka nebo vodoznaky

Do PDF můžete snadno přidat další text, obrázek nebo vodoznak. Obrázek můžete vložit jako poznámku nebo jako obsah.

exportvyberu v8 newfeature

Pokročilé operace s výběrem objektů v PDF

Nyní můžete provádět pokročilou transformaci výběru, duplikovat výběr, vytvářet nové dokumenty (MS Word, MS Excel) nebo razítka z výběru.

icons8 google translate 64v8 newfeature

Přeměňte editor PDF na překladač textů z cizích jazyků

Editor můžete jednoduše propojit s překladači (Google Translator, ABBYY Lingvo 12, Lingoes, Translate it!) a překládat texty z cizích jazyků.

Layers 64 1 v8 newfeature  

Přidejte, upravujte a odstraňujte vrstvy (layers)

Nově můžete přidávat nové vrstvy, odstraňovat existující nebo měnit pořadí tzv. vrstev. Dostanete vaše dokumenty na vyšší úroveň.

Design 64

Přitahování, vodítka a pravítka pro přesnou editaci

Pracujte přesně díky přitahování k objektům, vodítkům, pravítkům a mřížkám, které si můžete v PDF zapnout. 

icons8 dictionary 64v8 newfeature  

Kontrola pravopisu s možností automatické korektury

Můžete provádět kontrolu pravopisu a plynule nahrazovat nevhodné výrazy nebo překlepy novými výrazy ze slovníků.

Bookmark 64v8 newfeature  

Generujte automaticky záložky ze stylů v otevřeném PDF

V editoru na kartě Záložky můžete automaticky vygenerovat celou strukturu záložek podle stylů písma v souboru PDF.

icons8 cut paper 64

Přesun, duplikování, spojení/rozdělení a ořezání celých stránek

Můžete také provádět operace s celými s stránkami. Vybrané stránky můžete smazat, přidat nové stránky, dále můžete stránky ořezat nebo spojit či rozdělit. 

icons8 documents 64v8 newfeature  

Rychlé nahrazení nebo prohození stránek v PDF

Vybrané stránky můžete snadno nahradit jinými (např. z jiného souboru) nebo můžete snadno prohodit i stránky v otevřených dokumentech.

icons8 document header 64  

Přidejte do PDF záhlaví/zápatí nebo Batesova čísla

Na stránky v PDF můžete jednoduše přidat záhlaví nebo zápatí. Advokátní kanceláře mohou přidat Batesova čísla pro identifikaci stránek.

Form-64 

Vytváření a editace vyplnitelných formulářů PDF

Můžete jednoduše přidat různé typy polí (textové pole, tlačítka, seznamy, čárové kódy atd.) a vytvořit tak vlastní vyplnitelný formulář PDF.


 Form-64

Naše formuláře PDF vyplníte i v Adobe® Reader/Acrobat®

Naše formulářové řešení je kompatibilní s řešením Adobe Reader/Acrobat, takže vytvořené formuláře můžete vyplnit i v těchto aplikacích.

 Export-64

Export a import formulářových dat do souboru

Formulářová data můžete snadno exportovat do formátu *.XML, *.XFDF, *.FDF, *.CSV a *.TXT a sdílet jen samotná data bez formuláře.

v8 importcsv v8 newfeature

Import souborů CSV (MS Excel) do formulářů PDF

Novinkou ve verzi 8 je import souborů CSV (MS Excel) přímo do existujích formulářových polí ve formátu PDF.

icons8 export csv 64 v8 newfeature

Export dat z formulářů PDF do CSV (MS Excel)

Další novinkou je možnost exportovat hodnoty formulářových polí do formátu CSV (MS Excel) pro další případné zpracování.

Console 64

Podpora JavaScriptu pro rozšířené funkce formulářů

Můžete vytvářet chytré formulářové aplikace nebo dynamická razítka pomocí integrované konzole JavaScriptu (ECMA) pro formát PDF.

 

Copy-64

Rychlé vytváření formulářů vícenásobným kopírováním polí

Nově vytvořená formulářová pole můžete vícenásobně zkopírovat a rychle tak vytvořit požadovaný vyplnitelný formulář PDF. 


 Show Property-64

Můžete si vytvořit vlastní design formulářů PDF

Vzhled a vlastnosti formulářových polí si můžete snadno přizpůsobit vašim představám a mít tak nejen funkční, ale i hezký a přehledný formulář PDF.

 Calculator-64

Výpočty a operace ve formulářových polích

Naše formulářové řešení podporuje výpočty ve formulářových polích, takže si můžete jednoduše vytvořit objednávkový formulář nebo fakturu.

PDF 2-64 

Tisk do PDF a PDF/A z jakékoliv aplikace pod Windows®

Standardizované Adobe® PDF kompatibilní soubory můžete vytvořit pomocí virtuální tiskárny PDF-XChange Standard, která je v ceně produktu. Včetně detailního nastavení výstupu.

Person in a Mirror-64  

 Vytvořené PDF zachovává vzhled zdrojového dokumentu

Díky virtuální tiskárně PDF-XChange Standard vytvoříte vždy PDF, které zachovává původní vzhled zdrojového dokumentu. 

v8 importcsv v8 newfeature 

Převod CSV (MS Excel) na tabulky v souborech PDF

V nové verzi 8 můžete automaticky převést CSV (MS Excel) soubory na tabulky ve formátu PDF. Ušetříte tak spoustu času.

icons8 folder tree 64 v8 newfeature

Vytvářejte portfolia PDF z různých typů souborů

Můžete vytvářet působivá portfolia PDF, obsahující soubory různých formátů - tabulky z MS Excel, technické listy z MS Word, obrázky atd. Kompatibilní s Adobe® Acrobat/Reader®.

Scanner 64 

Skenujte přímo do formátu PDF s rozpoznáním textu (OCR)

Skenujte papírové dokumenty přímo do formátu PDF a to včetně textové vrstvy. Vytvoření textové vrstvy pomocí OCR zajišťuje výkonný modul Enhanced OCR.

Add Folder 64 

Vytvářejte PDF kombinováním různých typů souborů

Nové soubory PDF můžete vytvořit spojením různých typů souborů (Word, Excel, obrázky atd.). Lze nastavit pořadí a rozsah stránek zdrojových souborů.

MS Word-64 

Integrace s MS Office® - PDF jediným kliknutím

Díky pásu karet pro MS Word, Excel, Powerpoint, Publisher a Visio můžete vytvářet PDF nebo PDF/A jediným kliknutím. PDF tak vytvoříte okamžitě.

Add Link-64 

PDF s hypertextovými odkazy z MS Office® jediným kliknutím

Jediným kliknutím můžete okamžitě vytvořit PDF z MS Office® se zabudovanými hypertextovými odkazy (typu "Klikněte zde").

Bookmark-64 

PDF se záložkami a obsahem z MS Office® jediným kliknutím

Díky integraci s MS Office® můžete jednoduše jediným kliknutím vytvářet PDF se záložkami a obsahem podle definovaných stylů (Nadpis 1, Nadpis 2, ...)

 Page Overview 3-64 

Tiskněte na elektronický hlavičkový papír

Díky funkci této funkci můžete vytisknout dokument na šablonu hlavičkového papíru ve formátu PDF.

Increase Font-64  

Vložením fontů do PDF odstraníte problémy se zobrazením

Díky tiskárně PDF-XChange Standard můžete do PDF vložit písma a eliminovat tak problémy s jejich zobrazením v prohlížečích PDF.

Image File-64 

Přidejte do PDF vlastní vodoznak

Do vytvořených souborů PDF nebo PDF/A můžete vložit uživatelsky definovaný vodoznak nebo vodoznaky. Jejich vzhled lze detailně nastavit.

 

Page Overview 3-64 

Přidejte do PDF záhlaví nebo zápatí

Spojit více PDF souborů je nyní ještě snažší. Můžete spojit soubory z celých složek a současně zorganizovat i stránky ve sloučeném souboru.

Print-64 

Tisk více stran (až 16) na 1 list s různým rozvržením

Díky virtuální tiskárně PDF-XChange Standard můžete vytisknout až 16 stran zdrojového dokumentu na 1 stránku výstupního souboru PDF.

Idea-64 

Optimalizace výstupu do PDF pomocí špičkové komprese

Díky špičkové kompresní technologii PDF-XChange můžete vytvářet ty nejmenší soubory PDF při zachování výborné kvality dokumentu.

v8 signature

Elektronické podepisování PDF v souladu s eIDAS

Soubory PDF a PDF/A můžete snadno podepsat uznávaným elektronickým podpisem včetně časového razítka.

Outline-64  

Anonymizace citlivých údajů v souborech PDF

Důvěrné či osobní údaje v PDF můžete trvale začernit (anonymizovat) a nikdo je již nikdy neuvidí. Současně je nelze ani vyhledat.

Lock-64

Ochrana obsahu PDF zašifrovaným heslem

Ve verzi 8 můžete ochránit obsah souborů PDF zašifrovaným heslem (AES) nebo zakázat úpravy nebo tisk souboru PDF.

v8 validationv8 newfeature

Podpora dlouhodobého ověřování podpisů (LTV)

PDF-XChange PRO 8 podporuje dlouhodobé ověřování elektronických podpisů v souladu platnými normami (CAdES, LTV). 

Outline-64 v8 newfeature 

Automatická anonymizace podle vzorů (rodná čísla, telefon,...)

Pomocí modulu EasyRedact můžete citlivé informace trvale odstranit na základě předdefinovaných vzorů (rodná čísla, datum narození atd.) a frází.

v8 chipcardv8 newfeature

Informace o umístění privátního klíče na zařízení QSCD

Verze 8 obsahuje také rozšířené informace o podpisových certifikátech, které mají privátní klíč uložený na QSCD zařízení.

icons8 virus 64

100% ochrana dat i zařízení před viry a škodlivým kódem

Funkce DEP zabraňuje spouštění virů a jiného škodlivého obsahu v PDF a chrání tak 100% vaše data i zařízení. 

icons8 time 64  

Připojte k souborům PDF kvalifikované časové razítko

Kvalifikované časové razítko můžete připojit buď k elektronickému podpisu nebo samostatně. Podpora časových razítek od I.CA, PostSignum a eIdentity.

icons8 housekeeping 64v8 newfeature  

Díky sanitaci PDF už skrytá data neuniknou ven

Ve verzi 8 můžete automaticky odstranit neviditelná a skrytá data (souborové přílohy, neviditelný text, formulářová pole) a zamezit tak jejich úniku

v8 chipcardv8 newfeature

Podpora rozšířeného formátu podpisu CAdES

PDF-XChange PRO 8 podporuje v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 (eIDAS) formát podpisu CAdES.

v8 certify

Hlídání platnosti kvalifikovaných certifikátů

Verze 8 hlídá platnost kvalifikovaných podpisů a zabrání tomu, abyste PDF podepsali expirovaným certifikátem.

Application Shield 64v8 newfeature

Můžete definovat bezpečnostní politiky pro různé situace

Můžete definovat a spravovat vlastní bezpečnostní politiky pro zabezpečení různých typů dokumentů nebo formulářů.

icons8 gears 64

70 nástrojů pro dávkové úpravy a operace s PDF

Můžete využít celkem 70 nástrojů pro dávkové úpravy, vytváření, export, podepisování, OCR, vkládání vodoznaků, zaheslování souborů atd.

icons8 add user male skin type 7 64  

Vytvářejte si vlastní nástroje pro dávkové úpravy z akcí

Můžete si jednoduše vytvořit vlastní nástroje z dostupných akcí a zpracovávat velké množství souborů podle svých vizí.

icons8 command line 64

Spouštění výchozích i vlastních nástrojů z příkazové řádky

Výchozí i vlastní nástroje můžete spouštět na pozadí z příkazové řádky. Nástroje můžete spouštět s interakcí nebo bez interakce uživatele.

Outline 64v8 newfeature

Dávková anonymizace citlivých dat podle vzorů 

Díky utilitě PDF-Tools 8 a modulu EasyRedact můžete anonymizovat data ve stovkách souborů PDF najednou. Stačí vybrat složky se soubory.

General OCR 64 v8 newfeature 

Dávkové vytvoření textové vrstvy ve skenech (Enhanced OCR)

Vyberte složky nebo soubory se skeny a vytvořte z nich v jediném kroku textovou vrstvu pomocí modulu Enhanced OCR.

v8 signature  

Dávkové podepsání souborů PDF elektronickým podpisem 

Vyberte složky se soubory PDF a všechny je v jediném kroku podepište uznávaným elektronickým podpisem. Můžete připojit i kvalifikované časové razítko.

icons8 under construction 64

Brzy zde bude další obsah. Děkujeme za Vaši trpělivost.

 

General OCR 64v8 newfeature

Převod skenů do editovatelného formátu (Enhanced OCR)

Díky příplatkovému modulu Enhanced OCR je možné převést skeny do editovatelného formátu včetně rozpoznání tabulek a kompletních stylů.

ocrimagev8 newfeature

2-3x rychlejší vytvoření textové vrstvy ve skenech

Modul Enhanced OCR je 2-3 rychlejší než předchozí OCR a umožňuje rozpoznat kompletní styly a opravit také chybné natočení stránek.

exportvyberuv8 newfeature

Export výběru v PDF do editovatelných formátů

Nově můžete provést výběr obsahu v PDF a ten pak uložit do editovatelných formátů (MS Word, Excel, PowerPoint) nebo do obrázkových souborů.

MS Word-64

Export PDF do formátu aplikace MS Word (*.docx)

V editoru můžete uložit soubory PDF do editovatelného formátu aplikace Microsoft Word (*.docx).

MS PowerPoint-64

Export PDF do formátu MS PowerPoint (*.ppt)

V editoru je možné uložit soubory PDF do editovatelného formátu Microsoft PowerPoint (*.pptx) a dále tak s obsahem pracovat.

MS Excel-64

Export PDF do formátu aplikace MS Excel (*.xls)

Nově můžete exportovat soubor PDF do editovatelného formátu oblíbené aplikace Microsoft Excel (*.xls).

pdfx

Export souborů PDF do PDF/X pro tisk podle ISO

Nově můžete uložit soubory PDF do PDF/X podle standardů ISO pro výměnu tiskových dat.

Full Image-64 

Export souborů PDF do obrázkových formátů

Potřebujete převést PDF do obrázkového souboru (např. PNG, TIFF, JPEG)? Pro náš editor je to maličkost a to včetně podpory vícestránkových TIFF souborů.

Binders Folder-64  

Export souborů PDF do PDF/A pro archivaci

Soubory PDF můžete uložit do PDF/A pro dlouhodobou archivaci ve shodně s normou ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

 

v8 comment

Komentování a recenze obsahu souborů PDF

Obsah souborů PDF můžete jednoduše opatřit komentáři a snadno tak můžete komunikovat s kolegou či zákazníkem.

v8 notes

Snadné přidávání lístků s poznámkou do PDF

V editoru PDF můžete přidávat lístky s poznámkami a upozornit tak příjemce dokumentu na něco zajímavého. 

v8 zvyraznenitextu

Zvýraznění, podtržení a přeskrtnutí textu v souborech PDF

Vybraný text můžete snadno a rychle barevně zvýraznit nebo podtrhnout či přeškrtnout. To lze provést i na základě vyhledávání.

v8 kresleni

Kreslení a přidávání objektů včetně poznámky

Editor PDF obsahuje nástroje pro kreslení "od ruky" a vkládání různých objektů (obdélník, kruh, mnohoúhelník).

v8 psacistroj

Nástroje Psací stroj a Textové pole pro přidávání textu

Do souborů PDF můžete snadno dopisovat text a přidávat celá textová pole včetně popisků.

v8 sound

Přidávání zvukových poznámek včetně nahrávání

Obsah souborů PDF můžete opatřit zvukovým komentářem, který můžete vložit ze souboru nebo nahrát přes mikrofon.

v8 mereniploch

Měření vzdáleností, obvodů a ploch v souborech PDF

Editor PDF obsahuje také nástroje pro měření vzdáleností, ploch a obvodů včetně kalibrace.

Comments-64  

Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků

Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.

v8 kontrolapravopisuv8 newfeature

Komplexní kontrola pravopisu s nahrazením výrazu

V souborech PDF můžete jednoduše kontrolovat pravopis a případně nahrazovat chybné výrazy těmi správnými.

icons8 add tab 64 v8 newfeature

Správa relací pro časové úspory při otevírání souborů

Relace umožňují uložit seznam a rozvržení otevřených souborů. Další den si otevřete uloženou relaci a můžete pokračovat v rozdělané práci.

icons8 navigation toolbar top 64v8 newfeature  

Přidejte do editoru vlastní karty s oblíbenými nástroji

Flexibilní uživatelské rozhraní aplikace (pás karet), umožňuje přidat vlastní karty s vlastními nástroji. Ostatní karty můžete odstranit. Budete produktivnější.

icons8 close all tabs 64 v8 newfeature 

Plně přizpůsobitelné karty dokumentů (řazení)

Pokud pracujete s více dokumenty najednou, tak si můžete jednotlivé karty s dokumenty uspořádat podle abecedy nebo do skupin.

Search Property 64v8 newfeature

Inteligentní prohledávání otevřených i neotevřených PDF

Můžete rychle prohledávat otevřené i neotevřené soubory PDF. Stačí vybrat složky na vašem zařízení a aplikace sama prohledá soubory PDF.

Show Property 64  

Prohlížení PDF ve více oknech synchronizovaně

Nově můžete prohlížet jeden soubor PDF ve více oknech najednou. V jednom okně například detail a v druhém náhled celého dokumentu.

icons8 windows8 tablet 64 

Portable verze, kterou můžete spouštět z USB disku

Nově je k dispozici přenosná verze editoru, která se nemusí instalovat. Můžete ji tak spouštět z CD/DVD nebo z USB disku.

icons8 google translate 64v8 newfeature

Přeměňte editor PDF na překladač textů z cizích jazyků

Editor můžete jednoduše propojit s překladači (Google Translator, ABBYY Lingvo 12, Lingoes, Translate it!) a překládat texty z cizích jazyků.

icons8 virus 64  

100% ochrana dat i zařízení před viry a škodlivým kódem

Editor PDF obsahuje funkci DEP, která automaticky detekuje škodlivý obsah v souborech PDF a chrání tak vaše data i zařízení.

Settings 3 64 

Import a export nastavení aplikace do souboru

Nastavení editoru PDF lze uložit do externího souboru a přenést toto nastavení na jiné zařízení (ručně nebo hromadně přes registr Windows). 

 MS SharePoint 64

Pracujte bez omezení odkudkoliv díky cloudu

Můžete pracovat odkudkoliv díky integraci PDF-XChange PRO 8 s úložišti MS SharePoint, GoogleDrive, OneDrive, DropBox, Office365 apod.

icons8 share 64  

Sdílení dokumentů přes e-mail nebo lokální složky

Přímo z aplikace můžete jednoduše sdílet soubory PDF přes elektronickou poštu nebo lokálně. 

 icons8 command line 64 

Podpora příkazové řádky (Command Line)

Editor PDF můžete spouštět a ovládat také z příkazové řádky pomocí dostupných parametrů. Některé úlohy tak můžete automatizovat.

Podporované formáty aplikace

Níže najdete seznam souborových formátů, které jsou podporovány aplikací PDF-XChange PRO 8. Soubory těchto formátů můžete otevřít v editoru a poté se automaticky zkonvertují do formátu PDF. Ostatní soubory můžete převést do PDF tiskem pomocí tiskárny PDF-XChange Standard 8, která je součástí produktu. 

 • PDF, PDF/A, PDF/X (*.pdf)
 • XDP (*.xdp)
 • XPS (*.xps, *.oxps)
 • MS Word (*.doc, *.doc, *.docm, *.dot, *.dotx, *.dotm, *.rtf)
 • MS Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlt, *.xltx, *.xltm)
 • MS PowerPoint (*.ppt, *.pptx, *.pptm, *.pot, *.potx, *.potm)
 • MS Visio (*.vsd, *.vdx, *.vsdx, *.vsdm, *.vss, *.vssx, *.vdw, *.vst, *.vstx, *.vstm)
 • CSV (*.csv)
 • Holý text (*.txt)
 • MarkDown (*.md, *.mdown, *.markdown)
 • Obrázkové soubory (*.bmp, *.png, *.jpg, *.jpeg, *.dib, *.rle, *.gif, *.ico, *.jbg, *.jb2, *.pbm, *.pgm, *.ppm, *.tga, *.vda, *.icb, *.vst, *.tpic, *.pcx, *.pcc, *.dcx, *.jp2, *.jpc, *.j2k, *.tif, *.tiff, *.emf, *.wmf, *.apm 

Podporované aplikace

 • Operační systémy Microsoft Windows 7 a novější
 • MS Office 2010 a novější
 • MS Office 365
 • MS SharePoint
 • Microsoft/Citrix Terminal Server

Specifikace formátu PDF

 • PDF 1.4-1.7 (ISO 32000)
 • PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005) 
 • PDF/A-2 (ISO 19005-2:2011) - podpora souborových příloh v PDF/A
 • PDF/A-3 (ISO 19005-3:2012) - podpora souborových příloh různých formátů
 • PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4 (ISO 15930) 

Jazykové verze

Aplikace PDF-XChange PRO 8 obsahuje standardně vícejazyčné uživatelské rozhraní, které umožňuje jednoduše přepínat mezi jazykovými verzemi. Níže najdete seznam dostupných jazyků.

Čeština, Slovenština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Maďarština, Polština, Ruština, Ukrajinština, Španělština, Portugalština (Portugalsko, Brazílie), Rumunsko, Holandština, Fríština, Galština, Řečtina, Italština, Dánština, Slovinština, Finština, Švédština, Chorvatština, Srbochorvatšina, Hebrejština, Japonština, Čínština (PRC, Taiwan), Korejština, Indonéština, Kiswahili (Keňa), Turečtina, Thajština.

 

Máte dotazy? Využijte náš kontaktní formulář nebo si zapněte náš online chat.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média