PDF-XChange Editor Plus je výkonná aplikace pro vytváření formulářů a úpravy PDF

Obsahuje nástroje pro plné nahrazení papírových dokumentů elektronickými

Za příplatek modul Enhanced OCR pro editaci skenů

 

Text Box 64

Editace obsahu a formulářů PDF

Verze 8 obsahuje širokou paletu nástrojů pro vytváření, prohlížení, konverzi, OCR a úpravy souborů a formulářů PDF. 

icons8 lease 64

Příznivé licencování a instalace

Časově neomezené licence jsou dostupné již od 1172 Kč bez DPH a nechybí ani množstevní slevy u multilicencí.

v8 dep

Ochrana vašich souborů i zařízení

Díky funkci DEP je Váš počítač a data vždy v bezpečí při prohlížení a editaci souborů a formulářů PDF.

 

Text Box-64  

Úpravy textu, obrázků a objektů v souborech PDF

Přímo v PDF můžete upravovat text a obrázky podobným způsobem jako v běžném textovém editoru.

Paste-64

Úpravy a organizace stránek v souborech PDF

V PDF-XChange Editoru můžete celé stránky v PDF ořezat, odstranit, nahradit, změnit jejich pořadí nebo rozdělit na více stránek.

Idea-64  

Zmenšení velikosti souborů PDF až o 95%

Díky novému optimalizátoru můžete výrazně zmenšit velikost souborů PDF a zajistit tak jejich rychlejší prohlížení na webu.

modyeditace v8 newfeature

Filtry pro přehlednou editaci obsahu souborů PDF

Uživatel si může nově vybrat, které položky obsahu chce editovat a podle toho vybrat příslušný režim. 

Comments-64  

Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků

Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.

Add Image-64  

Přidání textu, obrázku nebo vodoznaku

Do PDF můžete snadno přidat další text, obrázek nebo vodoznak. Obrázek můžete vložit jako poznámku nebo jako obsah.

General OCR 64v8 newfeature

Editace skenů pomocí modulu Enhanced OCR

Díky příplatkovému modulu Enhanced OCR je možné převést skeny do editovatelného formátu.

icons8 google translate 64v8 newfeature

Poloautomatické překládání textu v souborech PDF

PDF-XChange Editor můžete propojit s překladačem (např. Google Translator) a překládat cizojazyčné texty.

exportvyberuv8 newfeature

Zjednodušené operace s výběrem obsahu v PDF

Nyní můžete výběr transformovat, provést duplikát výběru, OCR nebo exportovat výběr do editovatelného formátu.

v8 operacesvyberemv8 newfeature

Výběr slova v souboru PDF dvojklikem myši

Nově můžete vybrat libovolné slovo v souboru PDF pomocí dvojkliku myši.

QR Code 64

Přidejte vlastní QR kód do souboru PDF

V PDF-XChange Editoru si můžete vygenerovat vlastní QR kód a snadno ho přidat do souboru PDF.

icons8 rubber stamp 64v8 newfeature

Vytvoření vlastního elektronického razítka z výběru

Nově si můžete vytvořit vlastní razítko z výběru na stránce v souboru PDF.

Form-64 

Vytváření a editace vyplnitelných formulářů PDF

Nově můžete jednoduše přidat různé typy formulářových polí (textové pole, tlačítka, seznamy, čárové kódy atd.) a vytvořit si tak vlastní vyplnitelný formulář.


 Form-64

Naše formuláře PDF vyplníte i v Adobe® Reader/Acrobat®

Naše formulářové řešení je kompatibilní s řešením Adobe Reader/Acrobat, takže vytvořené formuláře můžete vyplnit i v těchto aplikacích.

 Export-64

Export a import dat z nebo do formulářů PDF

Formulářová data můžete snadno exportovat do formátu *.xml, *.xfdf a *.fdf. Import je možný ze souborových formátů *.xfdf a *.fdf.

Copy-64

Rychlé vytváření formulářů PDF pomocí kopírování polí

Nově vytvořená formulářová pole můžete vícenásobně zkopírovat a rychle tak vytvoříte požadovaný vyplnitelný formulář PDF. 


 Show Property-64

Vzhled formulářových polí podle vašich představ

Vzhled a vlastnosti formulářových polí si můžete snadno přizpůsobit vašim představám a mít tak nejen funkční, ale i vizuelně kvalitní formulář PDF.

 Calculator-64

Výpočty a skripty ve formulářových polích

Naše formulářové řešení podporuje výpočty a skripty ve formulářových polích, takže si můžete vytvořit i interaktivní formulář.

v8 importcsvv8 newfeature

Převod souborů CSV (MS Excel) na PDF tabulky

V nové verzi 8 můžete rychle převést soubory ve formátu na tabulky ve formátu PDF a dále je editovat. 

Scanner-64

 Skenování do PDF s rozpoznáním textu (OCR)

Papírové dokumenty můžete v okamžiku naskenovat přímo do formátu PDF a to včetně automatického rozpoznání textu pomocí OCR.

icons8 folder tree 64v8 newfeature

Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF

Nově můžete vytvářet tzv. portfolia PDF, kde můžete mít v jednom balíčku více souborů a složek. Včetně efektního krycího listu.

pdfile

Tisk jakéhokoliv dokumentu do formátu PDF

Díky virtuální tiskárně PDF-XChange Lite 8 můžete vytvořit PDF z jakékoliv aplikace a dokumentu. Tato tiskárna je v ceně Editoru.

MS Word-64MS Excel-64

Otevření souborů MS Office® s automatickou konverzí do PDF

Nově můžete otevřít soubory MS Office® (např. *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.vsdx) přímo v editoru a automaticky je tak převést do PDF.

Attach-64

Připojte k PDF souborové přílohy různých formátů

Přidáním souborových příloh k PDF budete mít vše pohromadě v jednom souboru a naprosto přehledně. Jednou provždy.

Add Folder-64

Spojování souborů PDF, MS Office® a obrázků do jediného PDF

Verze 8 umožňuje spojovat soubory PDF, DOC, XLS, PPT, VSD, XPS, RTF, TXT a obrázky do jediného PDF a to hromadně.

Attach-64 

Přidejte najednou souborové přílohy různých formátů

K PDF nebo PDF/A souboru můžete přidat jednoduše souborové přílohy různých formátů najednou. Budete mít tak vše pohromadě v jednom souboru.

Add List-64 

Přidejte do PDF stránky z jiných souborů

Do PDF souboru můžete nyní přidat další stránky a to buď zcela prázdné, PDF, RTF, TXT, obrázky nebo přímo ze skeneru/webkamery.

Paste-64 

Přetahování stránek mezi soubory PDF myší

Nyní můžete jednoduše přesunout stránku mezi PDF soubory přetáhnutím stránky/stránek myší a to v panelu "Náhledy stránek"

Copy-64  

Nesprávné stránky nahraďte těmi správnými

Nepotřebné nebo neplatné stránky můžete okamžitě nahradit těmi správnými a to v jediném kroku.

Add Link-64 

Přílohy a zvuky jako klikací odkazy v PDF

Souborové přílohy nebo zvukové poznámky můžete k PDF připojit i ve formě klikacích odkazů (ikony sponka, mikrofon atd.)

v8 signature

Elektronické podepisování PDF v souladu s eIDAS

Soubory PDF a PDF/A můžete snadno podepsat uznávaným elektronickým podpisem včetně časového razítka.

Outline-64  

Anonymizace citlivých údajů v souborech PDF

Důvěrné či osobní údaje v PDF můžete trvale začernit (anonymizovat) a nikdo je již nikdy neuvidí. Nelze je poté ani vyhledat.

Lock-64

Ochrana obsahu PDF zašifrovaným heslem

Díky PDF-XChange Editoru 8 můžete ochránit obsah PDF zašifrovaným heslem nebo zakázat úpravy nebo tisk souboru PDF.

v8 validationv8 newfeature

Podpora dlouhodobého ověřování podpisů (LTV)

Od verze 8.0.332.0 je k dispozici podpora dlouhodobého ověřování elektronických podpisů.

icons8 housekeeping 64v8 newfeature

Sanitace PDF pro odstranění skrytých informací

Nově je k dispozici funkce pro automatické odstranění skrytých informací, souborových příloh nebo formulářových polí.

icons8 antivirus 64

Detekce virů a škodlivého obsahu v PDF

Aplikace PDF-XChange Editor 8 obsahuje funkci DEP, které zabrání spuštění virů, malware a jiného škodlivého obsahu v PDF.

v8 chipcardv8 newfeature

Informace o umístění privátního klíče na zařízení QSCD

Verze 8 obsahuje také rozšířené informace o podpisových certifikátech, které mají privátní klíč uložený na QSCD zařízení.

v8 shieldv8 newfeature

Podpora bezpečnostních politik pro různé situace

Nově můžete definovat desítky bezpečnostních politik pro různé typy dokumentů a různé příjemce.

v8 validation

Ruční i automatické ověřování platnosti podpisů

PDF-XChange Editor umožňuje ručně i automaticky ověřovat platnost elektronických podpisů a časových razítek.

v8 chipcardv8 newfeature

Podpora rozšířeného formátu podpisu CAdES

PDF-XChange Editor podporuje v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 (eIDAS) formát podpisu CAdES.

v8 certify

Hlídání platnosti kvalifikovaných certifikátů

Aplikace PDF-XChange Editor hlídá platnost kvalifikovaných podpisů a zabrání tomu, abyste PDF podepsali expirovaným certifikátem.

SignaturePad

Podpora biometrického podpisu pro soubory PDF

PDF-XChange Editor podporuje zařízení, která umožňují připojit k souboru PDF tzv. biometrický podpis.

General OCR 64v8 newfeature

Převod skenů do editovatelného formátu

Díky Enhanced OCR ve verzi 8 je možné převést skeny do editovatelného formátu včetně podpory tabulek a kompletních stylů.

ocrimagev8 newfeature

2-3x rychlejší vytvoření textové vrstvy ve skenech

Modul Enhanced OCR ve verzi 8 je 2-3 rychlejší než dříve a umožňuje rozpoznat kompletní styly i chybné natočení stránek.

exportvyberu

Export výběru do editovatelných formátů

Nově můžete provést výběr obsahu v PDF a ten pak uložit do editovatelných formátů nebo obrázků.

MS Word-64

Export PDF do formátu MS Word (*.docx)

Od verze 6.0.318 můžete uložit soubory PDF do editovatelného formátu aplikace Microsoft Word (*.docx).

MS PowerPoint-64

Export PDF do formátu MS PowerPoint (*.ppt)

V PDF-XChange Editoru je možné uložit soubory PDF do editovatelného formátu Microsoft PowerPoint (*.pptx) a dále tak s obsahem pracovat.

MS Excel-64

Export PDF do formátu MS Excel (*.xls)

Nově můžete exportovat soubory PDF do editovatelného formátu oblíbené aplikace Microsoft Excel (*.xls).

pdfx

Export souborů PDF do PDF/X pro tisk podle ISO

Nově můžete uložit soubory PDF do PDF/X podle standardů ISO pro výměnu tiskových dat.

Full Image-64 

Export souborů PDF do obrázkových formátů

Potřebujete převést PDF do obrázkového souboru (např. PNG, TIFF, JPEG)? Pro náš editor je to maličkost a to včetně podpory vícestránkových TIFF souborů.

Binders Folder-64  

Export souborů PDF do PDF/A pro archivaci

Soubory PDF můžete uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

 

v8 comment

Komentování a recenze obsahu souborů PDF

Obsah souborů PDF můžete jednoduše opatřit komentáři a snadno tak můžete komunikovat s kolegou či zákazníkem.

v8 notes

Snadné přidávání lístků s poznámkou do PDF

V PDF-XChange Editoru můžete přidávat lístky s poznámkami a upozornit tak příjemce dokumentu na něco zajímavého. 

v8 zvyraznenitextu

Zvýraznění, podtržení a přeskrtnutí textu v souborech PDF

Vybraný text můžete snadno a rychle barevně zvýraznit nebo podtrhnout či přeškrtnout. To lze provést i na základě vyhledávání.

v8 kresleni

Kreslení a přidávání objektů včetně poznámky

PDF-XChange Editor obsahuje nástroje pro kreslení "od ruky" a vkládání různých objektů (obdélník, kruh, mnohoúhelník).

v8 psacistroj

Nástroje Psací stroj a Textové pole pro přidávání textu

Do souborů PDF můžete snadno dopisovat text a přidávat celá textová pole včetně popisků.

v8 sound

Přidávání zvukových poznámek včetně nahrávání

Obsah souborů PDF můžete opatřit zvukovým komentářem, který můžete vložit ze souboru nebo nahrát přes mikrofon.

v8 mereniploch

Měření vzdáleností, obvodů a ploch v souborech PDF

PDF-XChange Editor obsahuje také nástroje pro měření vzdáleností, ploch a obvodů včetně kalibrace.

Comments-64  

Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků

Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.

v8 kontrolapravopisuv8 newfeature

Komplexní kontrola pravopisu s nahrazením výrazu

V souborech PDF můžete jednoduše kontrolovat pravopis a případně nahrazovat chybné výrazy těmi správnými.

v9 podpora3D v8 newfeature

Přidávání 3D poznámek a anotací do PDF

Od verze 8.0.332.0 můžete do PDF přidávat 3D poznámky a anotace ve formátu *.U3D a *.PRC.

v8 prevodkrivekv8 newfeature

Konverze čar a křivek pro měření vzdáleností

Potřebujete změřit délku čar nebo křivek ve souboru PDF? Ve verzi 8 snadno převedete křivky na vzdálenosti.

User Group-64

Podpora Group Policy pro hromadné instalace

Díky GPO mohou IT profesionálové hromadně instalovat aplikace PDF-XChange pro jednotlivé uživatele včetně nastavení.

Remote Working-64  

Portable verze, která se nemusí instalovat

Nově je k dispozici přenosná verze editoru, která se nemusí instalovat. Můžete ji tak spouštět z CD/DVD nebo z USB disku. 

Import-64 

Import a export nastavení Editoru do/z souboru

Nastavení Editoru můžete exportovat do souboru a v budoucnu kdykoliv importovat. Své nastavení již nikdy neztratíte.

Plugin-64 

Profesionální SDK řešení pro vývojáře aplikací

Pokud chcete vyvíjet vlastní zásuvné moduly pro PDF-XChange Editor, tak můžete vyzkoušet zcela nový nástroj PDF-XChange Editor SDK. 

Binoculars-64  

Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou

Nově můžete prohlížet jeden soubor PDF ve více oknech najednou. V jednom okně například detail a v druhém náhled celého dokumentu.

Form-64 

Vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA

PDF-XChange Editor umí prohlížet a ukládat formuláře AcroForms i dynamické a statické XFA formuláře.

v8 podporaclouduv8 newfeature

Vylepšená podpora cloudu a Office 365

V poslední verzi byla vylepšena podpora cloudových úložiště a zavedena podpora Office 365. 

icons8 corev8 newfeature

Podpora vícejádrových procesorů pro rychlejší operace

Nová verze 8 obsahuje paralelního zpracování stránek s využitím vícejádrových procesorů pro rychlejší OCR i další operace.

v8 rychlespusteniv8 newfeature

Nový panel pro rychlé spouštění nástrojů

Nově je k dispozici panel Rychlé spuštění pro bleskové vyhledání a spuštění příkazů a nástrojů.

icons8 add tab 64 v8 newfeature

Řazení karet dokumentů podle abecedy

Máte v editoru otevřeno větší počet souborů PDF? Pak je můžete pro přehlednost seřadit podle abecedy.

v8 kosv8 newfeature

Smazání a přesun dokumentů do koše (Trash)

Nově můžete přesunout dokument z PDF-XChange Editoru přímo do koše operačního systému Windows.

 

KOUPIT HNED   nebo    STÁHNOUT ZKUŠEBNÍ VERZI

 

 

Jsme hrdí na úspěchy našich zákazníků

 

    skoda logo             VZP logo                net4gas logo1                   letistepraha               penta logo8                 cez logo aktualni1                      bnp logo              

 

                       wikov logo4                     BRNO logo                  CB logo5              HK logo7                dphmp logo                 lesycr logo   

 

                                     metrostav logo1          aed             sudop logo                  CSSZ logo                  nkcr logo5               kspraha logo     

 

 

                                                                           pku logo1                    ks logo2                     cuzk logo2    

 

 

 Mohlo by Vás zajímat...

 

Proč formát PDF?

Formát PDF je otevřeným formátem a současně průmyslovým standardem pro výměru digitálních dokumentů. Byl vynalezen společností Adobe® Systems Inc. a nyní je pod kompletní správou organizace ISO.

Jaký je způsob dodání softwaru PDF-XChange?

Software PDF-XChange je distribuován formou tzv. elektronické licence, kdy uživatel po platbě obdrží unikátní licenční klíč v zašifrovaném tvaru, kterým aktivuje nainstalovaný software stažený z Internetu. 

Je možné si software před nákupem licence  vyzkoušet?

Ano, naším hlavním cílem je mít spokojené klienty, takže uživatelům doporučujeme produkt vyzkoušet v rámci bezplatné zkušební verze. 
 

 

Běží PDF-XChange na operačních systémech iOS nebo Android?

Bohuže ne. Software PDF-XChange je k dispozici pouze pro operačné systémy MS Windows®.

Co je PDF/A?

PDF/A není formát, ale jedna ze specifikací tohoto formátu, která v souladu s normou řady ISO 19005 zajišťuje dlouhodobou čitelnost v budoucnu na jakékoliv zařízení. Je to tedy vhodný nástroj pro archivaci elektronických dokumentů.

Má PDF-XChange Editor Plus uživatelské rozhraní v češtině?

Ano, PDF-XChange Editor Plus má vícejazyčné rozhraní včetně českého a slovenského jazyka.

KOUPIT HNED   nebo    STÁHNOUT ZKUŠEBNÍ VERZI

Máte dotazy? Využijte náš kontaktní formulář nebo si zapněte náš online chat.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média