Co je nového ve verzi 8?

Prohlédněte si seznam hlavních novinek v aktuální verzi produktu.

Outline 64

Automatická anonymizace rodných čísel, dat narození atd.

Díky modulu EasyRedact dokáže PDF-XChange Editor 8 automaticky najít rodná čísla, data narození, apod. a tyto údaje trvale začernit. 

icons8 housekeeping 64

Sanitace PDF pro odstranění skrytých informací

Nově je k dispozici funkce pro automatické odstranění skrytých informací, souborových příloh nebo formulářových polí.

General OCR 64

Editace skenů pomocí modulu Enhanced OCR

Díky příplatkovému modulu Enhanced OCR nyní můžete editovat také skeny a převádět skeny do editovatelného formátu.

v8 chipcard

Dlouhodobé ověřování elektronických podpisů (LTV)

Od verze 8.0.332.0 je k dispozici podpora a dlouhodobého ověřování elektronických podpisů (Long Term Validation).

icons8 data encryption 64

Informace o umístění privátního klíče na zařízení QSCD

Verze 8 obsahuje také rozšířené informace o podpisových certifikátech, které mají privátní klíč uložený na QSCD zařízení (eIDAS).

v8 importcsv

Převod souborů CSV (MS Excel) na tabulky v PDF

V nové verzi 8 můžete rychle převést soubory ve formátu na tabulky ve formátu PDF a dále je editovat.

icons8 folder tree 64

Vytváření a přizpůsobení působivých portfolií PDF

Nově můžete vytvářet tzv. portfolia PDF, kde můžete mít v jednom balíčku více souborů a složek. Včetně efektního krycího listu.

exportvyberu

Vylepšená editace a operace s výběrem objektů

Nyní můžete výběr transformovat, provést duplikát výběru, OCR nebo exportovat výběr do editovatelného formátu.

icons8 add tab 64

Šetřete čas díky ukládání seznamu otevřených dokumentů do relací

Relace umožní uložit aktuální seznam a rozvržení otevřených dokumentů. Díky tomu můžete další den jednoduše pokračovat v práci.

 

 Funkce a vlastnosti 

 Níže najdete seznam nejpoužívanějších funkcí aplikace PDF-XChange Editor 8.

Úpravy obsahu PDF

 Text Box 64     

Úpravy textu v PDF

Text v souborech PDF můžete upravovat podobným způsobem jako v běžném textovém editoru. Text můžete mazat, měnit styl písma, formátování nebo řádkování v odstavci.

General OCR 64  

Úpravy textu ve skenech díky Enhanced OCR

Pomocí modulu Enhanced OCR můžete převést skeny do editovatelného formátu a upravit text.

 Full Image 64  

Úpravy obrázků a cest v PDF

V souborech PDF můžete také upravovat obrázky a cesty. Můžete měnit velikost obrázků nebo upravit obrázek v externím grafickém editoru, kdy se změny promítnou přímo do dokumentu.

 modyeditace  

Filtry pro přehlednou editaci obsahu

Pokud potřebujete v PDF upravit jen text, stačí odfiltrovat ostatní obsah. Vyhnete se tak nechtěným úpravám jiných objektů jako jsou například obrázky.

 icons8 administrative tools 64  

Zmenšení velikosti souborů PDF až o 95%

Díky optimalizaci můžete snížit velikost souborů PDF a zajistit jejich rychlejší prohlížení na webu. Navíc šetříte kapacitu svého datového úložiště.

 icons8 rename 64  

Přidání textu, obrázků, razítek nebo vodoznaků do PDF

Do souborů PDF můžete jednoduše přidat další text, obrázky, razítka nebo vodoznaky. 

exportvyberu  

Pokročilé operace s výběrem objektů

Nyní můžete provádět transformaci výběru, duplikovat výběr, vytvářet nové dokumenty nebo razítka z výběru.

exportvyberu  

Export výběru do formátu MS Word, Excel nebo PowerPoint

Vybraný obsah můžete uložit do externího souboru ve formátu aplikací MS Word, Excel nebo PowerPoint.

Layers 64 1  

Práce s vrstvami (layers)

Nově můžete přidávat nové vrstvy, odstraňovat existující nebo měnit pořadí vrstvev.

Spojování souborů a organizace stránek

 icons8 new copy 64     

Přidávání nových stránek do PDF ze souboru nebo ze skeneru

Do existujícího souboru můžete vložit nové stránky z podporovaných souborů (např. MS Word, Excel apod.) nebo ze skeneru. Můžete také vložit prázdné stránky.

 icons8 delete file 64  

Smazání stránek z PDF 

Ze souboru PDF můžete jednoduše odstranit požadované stránky. Prázdné stránky pak můžete odstranit automaticky.

 icons8 cut paper 64  

Přesun, duplikování, spojení, rozdělení a ořezání stránek 

Stránky v souborech PDF můžete přesunout přetáhnutím, dále je můžete spojit nebo naopak rozdělit. Nechybí ani ořezání stránek včetně odstranění ořezaného obsahu. 

 icons8 documents 64  

Snadné nahrazení nebo prohození stránek v PDF

Požadované stránky můžete snadno nahradit jinými stránkami (např. z jiného souboru) nebo lze prohodit i stránky v otevřeném dokumentu.

 icons8 document header 64  

Přidání záhlaví, zápatí nebo Batesových čísel

Na stránky v PDF můžete jednoduše přidat vlastní záhlaví nebo zápatí. Stránky lze také opatřit Batesovým číslováním pro identifikaci právnických dokumentů.

 Image File 64  

Přidání vodoznaků a nastavení pozadí

Do pozadí nebo popředí stránek můžete přidat vlastní vodoznaky. Můžete taky nastavit vlastní pozadí stránek (barevná výplň nebo soubor). 

Vytváření PDF

 PDF 2 64     

Vytváření PDF ze souborů aplikací MS Office a obrázků

PDF můžete nyní vytvořit jednoduše tak, že si v editoru otevřete například dokument z MS Wordu, Excelu, Vision, obrázku atd. a tento dokument se automaticky zkonvertuje do formátu PDF.

 icons8 google cloud print 64  

Tisk dokumentů do PDF z jakékoliv aplikace

Vytvořit nový soubor PDF můžete také tiskem z jakékoliv aplikace. Stačí dokument vytisknout na virtuální tiskárnu PDF-XChange Lite 8, která je v ceně produktu.

 Scanner 64  

Skenování přímo do formátu PDF s automatickým rozpoznáním textu (OCR)

Převádějte snadno papírové dokumenty přímo do formátu PDF a to včetně textové vrstvy. Vytvoření textové vrstvy pomocí OCR zajišťuje výkonný modul Enhanced OCR.

 Presentation 64  

Vytváření a úpravy portfolií PDF

Můžete vytvářet působivá portfolia PDF, obsahující soubory různých formátů - tabulky z MS Excel, technické listy z MS Word, obrázky atd. Vše v jednom portfoliu s krycím listem. Kompatibilní s Adobe® Acrobat/Reader®.

 v8 importcsv  

Převod souborů CSV (MS Excel) na tabulky v PDF

V nové verzi 8 můžete automaticky převést CSV soubory na tabulky ve formátu PDF.

Add Folder 64  

Vytváření souborů PDF kombinováním různých typů souborů 

Nové soubory PDF můžete vytvořit spojením různých typů souborů (Word, Excel, obrázky atd.). Lze nastavit i rozsah stránek zdrojových dokumentů.

Export PDF a OCR

MS Word 64     

Export PDF do formátu MS Word a MS Excel

Soubory PDF můžete převést do editovatelných formátů aplikací MS Word a MS Excel.

MS PowerPoint 64  

Export PDF do formátu MS PowerPoint

Soubory PDF můžete uložit jako prezentaci aplikace MS PowerPoint.

 Edit Image 64  

Export PDF do obrázkových souborů

Soubory můžete uložit také jako obrázkové soubory. Podporován je i export do vícestránkových TIFF souborů.

 Binders Folder 64  

Export PDF do PDF/A pro dlouhodobou archivaci

Pro zajištění dlouhodobé čitelnosti můžete uložit dokument do PDF/A v souladu s normou ISO 19005.

General OCR 64  

Export skenů do editovatelného formátu PDF

Díky příplatkovému modulu Enhanced OCR můžete převést skeny do editovatelného formátu PDF.

ocrimage  

Vytvoření textové vrstvy ve skenech pomocí OCR

Vytvářejte textovou vrstvu ve skenech rychle a efektivně pomocí modulu Enhanced OCR.

v8 editacetextu  

Export výběru do editovatelného formátu MS Office

Nově můžete uložit výběr z PDF do editovatelného formátu MS Word, Excel nebo PowerPoint.

Ochrana obsahu PDF a elektronické podpisy

 Lock 64     

Ochrana obsahu PDF bezpečným heslem (AES)

Soubory PDF můžete ochránit bezpečným heslem před nepovolanými osobami a subjekty. 

 v8 signature  

Elektronické podepisování v souladu eIDAS

V aplikaci PDF-XChange Editor 8 můžete snadno podepsat dokumenty uznávanými elektronickým podpisem v souladu s eIDAS.

icons8 time 64  

Připojení kvalifikovaného časového razítka

Kvalifikované časové razítko můžete připojit k elektronickému podpisu nebo zcela samostatně.

 v8 validation  

Podpora dlouhodobého ověřování podpisů (LTV)

Podporujeme dlouhodobé ověřování elektronických podpisů v souladu platnými normami (CAdES, LTV). 

 Outline 64  

Anonymizace citlivých informací ručním výběrem 

Citlivé informace můžete odstranit (začernit) natrvalo a to výběrem slov nebo oblastí myší. 

 Outline 64  

Anonymizace citlivých informací podle vzorů

Citlivé informace můžete odstranit navždy také na základě předdefinovaných vzorů (rodná čísla, datum narození atd.) nebo slov.

 icons8 housekeeping 64  

Sanitace PDF pro odstranění skrytého obsahu 

Nově můžete automaticky odstranit neviditelná a skrytá data (souborové přílohy, neviditelný text, formulářová pole). 

 icons8 coronavirus 64  

Chráníme vaše data i zařízení před viry

PDF-XChange Editor 8 obsahuje funkci DEP, která automaticky detekuje škodlivý obsah v souborech PDF a chrání data i zařízení. 

v8 shield  

Podpora bezpečnostních politik pro různé situace

Můžete si definovat a spravovat vlastní bezpečnostní politiky pro zabezpečení různých typů dokumentů nebo formulářů.

Produktivita a přizpůsobení aplikace

 icons8 add tab 64     

Správa relací pro omezení časových ztrát při otevírání dokumentů

Relace umožňují uložit aktuální stav, počet a rozvržení dokumentů pro příští použití. Další den stačí otevřít danou relaci a máte ihned k dispozici dokumenty z předchozího dne včetně jejich rozvržení. 

icons8 close all tabs 64  

Plně přizpůsobitelné karty dokumentů (např. řazení podle abecedy)

Můžete si přizpůsobit zobrazování dokumentů v kartách a uspořádat je do skupin.

 icons8 navigation toolbar top 64  

Vytvořte si vlastní karty s oblíbenými nástroji

Flexibilní uživatelské rozhraní aplikace (pás karet), umožňuje přidat vlastní karty s vlastními nástroji. Ostatní karty můžete odstranit. Budete produktivnější.

 icons8 google translate 64  

Udělejte si z editoru PDF překladač textů

Editor můžete jednoduše propojit s překladači (Google Translator, ABBYY Lingvo 12, Lingoes atd.) a překládat texty z cizích jazyků.

 icons8 dictionary 64  

Kontrola pravopisu s nahrazením slov ze slovníku

Můžete také provést kontrolu pravopisu a překlepy či nevhodné výrazy můžete nahradit výrazy ze slovníku.

 Settings 3 64  

Export a import nastavení aplikace

Nastavení aplikace PDF-XChange Editor 8 lze uložit do souboru a přenést toto nastavení na jiné zařízení (ručně, hromadně). 

Komentování a recenze

 icons8 marker pen 64     

Zvýraznění textu nebo podtržení/přeškrnutí

Vybraný text můžete barevně zvýraznit nebo text podtrhnout či přeškrtnout. 

stamp  

Přidejte do PDF vlastní razítka ze souboru nebo z výběru

Můžete si vytvořit vlastní paletu razítek a to z externích souborů nebo z výběru v dokumentu.

 v8 editacetextu  

Přidejte jednoduše textové poznámky 

Do souboru PDF můžete přidat textové poznámky pomocí nástrojů Psací stroj, Textové pole nebo Popisek.

 v8 comment  

Přidejte poznámky různých typů se zpětnou vazbou

Soubory PDF můžete opatřit různými typy poznámek a komunikovat tak například s členy týmu nebo s klienty. Na poznámky lze jednoduše odpovídat.

 Sign Up 64  

Přidejte poznámky psané od ruky

Pomocí myši nebo pera můžete přidat ručně psané poznámky či tvary. 

 v8 sound  

Přidejte zvukové poznámky

Můžete snadno přidat zvukové poznámky přímo z mikrofonu nebo ze souboru WAV, AIF, AIFF, MP3.

 Attach 64  

Přidejte odkazy na souborové přílohy

Do souborů PDF můžete jednoduše přidat odkazy na souborové přílohy. Odkazy mohou vypadat jako špendlík, sponka, graf nebo štítek. 

 icons8 3d model 64  

Přidejte 3D poznámky a modely ze souboru

Můžete přidat 3D poznámky z externího souborů U3D a PRC.

Ostatní funkce

 MS SharePoint 64     

Pracujte bez omezení kdekoliv

Můžete pracovat odkudkoliv díky integraci PDF-XChange Editoru 8 s úložišti MS SharePoint, GoogleDrive, OneDrive, DropBox, Office365 apod. 

 v8 sound  

Hlasité předčítání textu v PDF

Vyberte text v dokumentu a nechte PDF-XChange Editor 8 předčítat tento text nahlas. 

 icons8 share 64  

Sdílení dokumentů e-mailem

Přímo z prostředí aplikace můžete sdílet dokumenty pomocí elektronické pošty. 

icons8 command line 64  

Podpora příkazové řádky (Command Line)

Aplikaci PDF-XChange Editor 8 můžete spouštět také z příkazové řádky.

icons8 console 64  

Podpora JavaScriptu (ECMA) pro rozšířené funkce formulářů

Můžete vytvářet chytré formulářové aplikace nebo dynamická razítka pomocí integrované konzole JavaScriptu pro formát PDF.

icons8 search folder 64  

Inteligentní prohledávání otevřených i neotevřených souborů PDF

Můžete rychle prohledávat otevřené i neotevřené soubory PDF. Nalezený obsah můžete následně zvýraznit, podtrhnout nebo anonymizovat.

Technické specifikace

Podporované formáty aplikace

Níže najdete seznam souborových formátů, které jsou podporovány aplikací PDF-XChange Editor 8. Soubory těchto formátů můžete otevřít v editoru a poté se automaticky zkonvertují do formátu PDF. Ostatní soubory můžete převést do PDF tiskem pomocí tiskárny PDF-XChange Lite 8, která je součástí produktu. 

 • PDF, PDF/A, PDF/X (*.pdf)
 • XDP (*.xdp)
 • XPS (*.xps, *.oxps)
 • MS Word (*.doc, *.doc, *.docm, *.dot, *.dotx, *.dotm, *.rtf)
 • MS Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlt, *.xltx, *.xltm)
 • MS PowerPoint (*.ppt, *.pptx, *.pptm, *.pot, *.potx, *.potm)
 • MS Visio (*.vsd, *.vdx, *.vsdx, *.vsdm, *.vss, *.vssx, *.vdw, *.vst, *.vstx, *.vstm)
 • CSV (*.csv)
 • Holý text (*.txt)
 • MarkDown (*.md, *.mdown, *.markdown)
 • Obrázkové soubory (*.bmp, *.png, *.jpg, *.jpeg, *.dib, *.rle, *.gif, *.ico, *.jbg, *.jb2, *.pbm, *.pgm, *.ppm, *.tga, *.vda, *.icb, *.vst, *.tpic, *.pcx, *.pcc, *.dcx, *.jp2, *.jpc, *.j2k, *.tif, *.tiff, *.emf, *.wmf, *.apm 

Podporované aplikace

 • Podporované OS Windows
 • MS Office 2010 a novější
 • MS Office 365
 • MS SharePoint
 • Microsoft/Citrix Terminal Server

Specifikace formátu PDF

 • PDF 1.4-1.7 (ISO 32000)
 • PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005) 
 • PDF/A-2 (ISO 19005-2:2011) - podpora souborových příloh v PDF/A
 • PDF/A-3 (ISO 19005-3:2012) - podpora souborových příloh různých formátů
 • PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4 (ISO 15930) 

Jazykové verze

Čeština, Slovenština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Maďarština, Polština, Ruština, Ukrajinština, Španělština, Portugalština (Portugalsko, Brazílie), Rumunsko, Holandština, Fríština, Galština, Řečtina, Italština, Dánština, Slovinština, Finština, Švédština, Chorvatština, Srbochorvatšina, Hebrejština, Japonština, Čínština (PRC, Taiwan), Korejština, Indonéština, Kiswahili (Keňa), Turečtina, Thajština.

 

Máte dotazy? Využijte náš kontaktní formulář nebo si zapněte náš online chat.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média