Úpravy textu ve skenech

Převod skenů do editovatelného formátu (Enhanced OCR)

Aplikace PDF-XChange Editor 8/Plus s novým Enhanced OCR plug-inem umožňuje pomocí technologie OCR převést skeny a obrázky do editovatelného formátu. To umožňuje uživateli v těchto dokumentech editovat text a případné obrázky.

icons8 idea 30 Pamatujte na to, že výsledek převodu skenů do editovatelného formátu závisí na kvalitě předlohy. Pro převod skenů do editovatelného formátu je nutné zakoupit licenci s Enhanced OCR plug-inem.


Postup

odrazka 1 Otevřete skenované soubory v kartě Soubor > Otevřít.

odrazka2 Spusťte rozpoznání textu OCR volbou kartě Konverze > OCR.

odrazka3 Poté se zobrazí dialogové okno s nastavením vlastností rozpoznání textu, které je rozděleno do několika sekcí viz níže.

odrazka4  Převod skenů do editovatelného formátu PDF spustíte následně stisknutím tlačítka OK.

icons8 idea 30 Typ výstupu nastavte na Obsah stránky a zaškrtněte volbu Vytvořit nový dokument. Dojde k vytvoření nového PDF, kde již lze text a obrázky editovat.

V8 prevodskenudoeditovatelnehoformatu

odrazka5  Zde je možné vidět zdrojový sken před převodem do editovatelného formátu. Vlevo v panelu Obsah je zřetelně vidět, že stránka 1 neobsahuje žádnou textovou vrstvu.

V8 prevodskenudoeditovatelnehoformatu1

 

odrazka6  Po převodu do editovatelného formátu může výsledek vypadat například takto (viz obrázek níže). Je patrné, že byl vytvořen editovatelný soubor PDF, který lze již upravovat podle potřeby.

V8 prevodskenudoeditovatelnehoformatu2

 


Nastavení Enhanced OCR plug-inu 

Rozsah stránek

V této sekci může uživatel nastavit stránky, nad kterými bude vytvořena textová vrstva. Volby jsou následující:

  • Všechny. Nad všemi stránkami bude vytvořena textová vrstva.
  • Aktuální stránka. Textová vrstva bude vytvořena pouze nad aktuální stránkou.
  • Stránky. Zde je možné nastavit rozsah stránek pro vytvoření textové vrstvy. Můžete nastavit buď jednotlivé stránky (1, 3, 5), rozsah stránek (5-12) nebo suché/liché stránky.

Možnosti rozpoznání textu

Zde je možné nastavit jazyk, ve kterých bude text rozpoznán a přesnost rozpoznání. Od verze 7 je k dispozici vícejazyčné rozpoznávání textu, takže je možné pracovat s vícejazyčnými texty.

  • Jazyky. Nastavení jazyka pro rozpoznání OCR. Můžete zaškrtnout i více jazyků v případě vícejazyčné předlohy.
  • Přesnost. Nastavení přesnosti rozpoznání OCR. 

icons8 idea 30 U některých skenů je vhodnější nastavit nízkou nebo střední přesnost rozpoznání. Pokud se nedaří docílit výsledku s vysokou přesností, snižte přesnost.

Výstup

Volba Typ výstupu umožňuje nastavit cílový obsah a uživatel má na výběr z těchto možností.

  • Prohledavatelný obrázek. Umožňuje nad původním skenem vytvořit neviditelnou textovou vrstvu pro prohledávání.
  • Editovatelný text a obrázky. Převede skeny a obrázky do editovatelného formátu a zachová původní předlohu.
  • Obsah stránky. Převede skeny a obrázky do editovatelného formátu a odstraní původní předlohu. 

K dispozici jsou ještě doplňkové volby:

  • Opravit zkosení a chybné natočení stránek. Doporučujeme tuto volbu zaškrtnout v případě, že není předloha naskenována rovně.
  • Vytvořit nový dokument. Skeny převedené na text a obrázky budou uloženy do nového dokumentu. V opačném případě budou všechny operace probíhat v původním dokumentu.

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média