Záhlaví, zápatí a Batesova čísla

Záhlaví, zápatí a Batesova čísla

Na stránky v PDF lze přidávat také záhlaví a zápatí podobně jako v aplikaci MS Word. Záhlaví a zápatí mohou obsahovat čísla stránek, datum, makra, autora dokumentu nebo Batesova čísla. Můžete mít také více variant záhlaví nebo zápatí a jednoduše mezi nimi přepínat a spravovat je.

icons8 idea 30 Právní dokumenty můžete navíc opatřit Batesovými čísly, které zjednoduší prohledávání těchto dokumentů viz kapitola níže.


Přidání záhlaví nebo zápatí do PDF

odrazka 1  Otevřete PDF soubor, do kterého chcete záhlaví/zápatí vložit a volbou na kartě Soubor > Otevřít.

odrazka2  Klikněte na kartu Organizace a vyberte Záhlaví a zápatí > Přidat...

odrazka3  Poté se otevře dialogové okno Přidání záhlaví a zápatí. Záhlaví a zápatí mají 3 sekce (levá, střední, pravá), kam můžete vložit libovolný text, datum, číslo stránky, proměnné prostředí nebo makro a to kliknutím na tlačítko Editor7-zahlavizapati1

Můžete také zvolit rozsah stránek, na které se záhlaví nebo zápatí přidá.

V sekci Možnosti zobrazení můžete vymezit oblast na stránce, kam se jednotlivé sekce záhlaví (nebo zápatí) vloží. 

Editor7-zahlavizapati

 odrazka4  Záhlaví nebo zápatí vložíte do PDF stisknutím tlačítka OK


Přidání Batesových čísel do záhlaví nebo zápatí PDF (otevřeného)

Batesovo číslování je způsob indexování právních dokumentů, který umožňuje jejich snadné prohledávání. Každé stránce je přiřazen unikátní identifikátor (číslo) a tím je tak určen jeho vztah k ostatním dokumentům. Batesovo číslo může obsahovat 

odrazka 1  Otevřete PDF soubor, do kterého chcete záhlaví nebo zápatí vložit. Tato volba je v kartě Soubor > Otevřít.

odrazka2  Klikněte na kartu Organizace a vyberte Batesovo číslování > Přidat

odrazka3  Poté se otevře dialogové okno Přidat Batesovo číslování, kde můžete do záhlaví a zápatí vložit Vámi definované Batesovo číslo.

Editor7-zahlavizapati3

Stisknutím tlačítkaEditor7-zahlavizapati1 a výběrem volby Batesova čísla, můžete přidat Batesovo číslo do příslušné sekce záhlaví nebo zápatí.

Stisknutím tlačítkaEditor7-zahlavizapati1 a výběrem volby Nastavení Batesových čísel..., můžete nadefinovat formát, předčíslí nebo příponu Batesových čísel. Batesovo číslo může obsahovat čísla i písmena.

 Editor7-zahlavizapati2

odrazka4  Batesova čísla vložíte do souboru PDF stisknutím tlačítka OK


Přidání Batesových čísel do více souborů PDF (neotevřených) 

odrazka 1  Otevřete PDF soubor, do kterého chcete záhlaví nebo zápatí vložit. Tato volba je v kartě Soubor > Otevřít.

odrazka2  Klikněte na kartu Organizace a vyberte Batesovo číslování > Přidat do více souborů...

odrazka3  Poté se otevře dialogové okno, kde vyberete soubory nebo složky se soubory PDF, do kterých budou přidána Batesova čísla a to včetně rozsahu stránek.

Formát a umístění Batesových čísel nastavíte pomocí tlačítka  Editor7-zahlavizapati5 a to stejným způsobem jako v předchozí kapitole.

Přidání nakonec potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

Editor7-zahlavizapati4 

Pro spotřebitele

Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

On-line řešení spotřebitelských sporů:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontakt

TERAGON SW s.r.o.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 1

IČ: 06767800
DIČ: CZ06767800

Zapsáno u Krajského soudu v Č. Budějovicích - Spis. zn. C 27196

Datová schránka: 4mxy2ut

+420 608 209 804

obchod@pdfxchange.cz

Virtuální provozovna: www.pdfxchange.cz

 

visaverlogo  mastercardsecure

Události & média