Jak přepsat hodnotu kóty v PDF dokumentu?

V dnešním článku si představíme návod, jak přepsat hodnotu kóty v PDF dokumentu. To využijeme v situaci, kdy potřebujeme, aby u kóty byla jiná hodnota než která byla naměřena.

 

Postup

Ad1  Předpokládejme, že máme v PDF dokumentu přidanou libovolnou kótu. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na celou kótu a z kontextového menu vyberte volbu Měřítko > Kalibrovat měření... 

Ad2  Následně budete vyzváni ke změření délky kóty = modrá přerušovaná čára. Poté změřte Vaši kótu.

Ad3  V dialogovém okně Kalibrace zadejte cílovou hodnotu pro Vaši kótu a to včetně jednotek. V našem případě byla původní hodnota 26mm a cílová (nová) hodnota pak 30mm. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

 

Ad4  Posledním krokem je výběr kalibrované hodnoty. Klikněte opět pravým tlačítkem myši na celou kótu a z kontextového menu vyberte volbu Měřítko a Vaši kalibraci ze seznamu (26,45m = 30mm).

 

 

Ad5  Výsledek změny hodnoty pro vybranou kótu pak vypadá takto:

Zpět do obchodu