Vytvořte si počítadlo slov ve formulářovém poli

V tomto článku si ukážeme, jak si vytvořit jednoduché počítadlo slov ve víceřádkovém formulářovém poli. Použijeme k tomu formulář ve formátu PDF a jednoduchý skript v JavaScriptu. Na konci článku najdete odkaz pro stažení funkčního příkladu.

 

Postup

Ad1  Pro tuto operaci potřebujete licencovanou aplikaci PDF-XChange Editor V9 Plus nebo PDF-XChange PRO V9. Spusťte tedy editor a pokračujte bodem 2.

Ad2  Předpokládejme, že máme vytvořený jednoduchý formulář PDF s jedním víceřádkovým textovým polem a jedním jednořádkovým textovým polem

Pole, do kterého budeme psát text, jsme pojmenovali jako Text1. Pole, ve kterém bude počítadlo slov napsaných do prvního pole (Text1), jsme nazvali jako Text2.

 

 

Ad3  Zkušenější uživatelé už tuší, že klíčem k vytvoření počítadla budou tzv. akce. Jak akce nadefinovat najdete v následujících bodech.

Ad4  Klikněte pravým tlačítkem myši do pole Text1 a z kontextového menu vyberte zcela dole volbu Vlastnosti...

Ad5  Poté se na pravé straně pracovní plochy zobrazí panel Textové pole Vlastnosti. 

V tomto panelu sjeďte myší dolů a v sekci Formát nastavte proměnnou Kategorie na hodnotu Vlastní akce viz obrázek níže.

 

Ad6  Poté se v sekci Formát automaticky zobrazí nové dvě položky - Akce formátu a Akce pro klávesu.

U obou akcí klikněte postupně na pravé straně na tlačítko se třemi tečkami    a do okna konzole zkopírujte níže uvedený kód (kód pro zkopírování najdete v poli pod obrázkem). 

Po zkopírování kódu do okna konzole potvrďte zadání tlačítkem OK. Takto to proveďte pro obě akce.

Kód JavaScriptu pro zkopírování

Ad7  Pokud jste vše zadali správně, tak počítadlo správně počítá slova jak při psaní, tak i v případě zkopírování textu viz obrázek níže.

 

Ad8  Funkční příklad ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

 

Zpět do obchodu