Jak změnit verzi formátu PDF?

Občas se stane, že je někdy nutné změnit verzi formátu PDF pro daný dokumentů. Může to být například z důvodu požadavků některého ze subjektů veřejné správy (např. Katastrální úřad), které mohou vyžadovat pro svá podání dokumenty PDF ve verzi 1.7 a vyšší. Co ale dělat, pokud máte dokument ve verzi 1.4? Odpověď najdete v níže uvedeném článku.

 

Jak změnit verzi formátu PDF pro daný dokument?

Ad1  Pro změnu verze formátu PDF potřebujete licencovanou verzi aplikace PDF-XChange Editor 8 / Plus, PDF-Tools nebo PDF-XChange PRO 8. Funkce pro změnu verze formátu PDF totiž patří mezi licencované funkce.

Ad2  Pokud je splněn bod 1, spusťte PDF-XChange Editor 8 a volbou na kartě Soubor > Otevřít otevřete dokument, u kterého chcete změnit verzi.

Ad3  Poté na kartě Soubor vyberte volbu Uložit optimalizovaný. Následně se otevře dialogové okno Optimalizace PDF.

 

Ad4  V pravé části dialogového okna Optimalizace PDF je rozbalovací seznam s názvem Změnit na kompatibilní s. V tomto seznamu lze nastavit cílovou verzi formátu PDF pro otevřený dokument.

Pokud tedy máte verzi PDF 1.4 a chcete ji změnit na verzi PDF 1.7, vyberte v seznamu volbu Verze 1.7 (Acrobat 8.0 a novější).

 

Ad5  Nakonec volbu z bodu 4 potvrďte tlačítkem OK. Dokument následně uložíte do jiného souboru s příponou _Optimized. Tím je proces změny verze formátu PDF dokončen.

Zpět do obchodu