Vyexportoval jsem nastavení PDF-XChange Editoru do soubor *.xces. Jak mohu nastavení přenést na ostatní zařízení?

Provedl jsem export nastavení PDF-XChange Editoru do souboru *.xces. Jak mohu nastavení přenést na ostatní zařízení?

 

Řešení

Pro import nastavení ze souboru *.xces na více zařízení lze využít příkazovou řádku.

Prosíme pamatujte na to, že nastavení PDF-XChange Editoru je ukládáno v registru OS Windows pro aktuálního uživatele (HCKU). Při importu nastavení by proto měl být přihlášen daný uživatel, protože jedině tak bude zajištěno správné uložení nastavení. Pokud je při importu nastavení přihlášen jiný uživatel (nebo dokonce administrátor ), může dojít k problémům. 

 

1. RunOnce

Metoda Microsoft RunOnce je ideální pro import nastavení tak, jak bylo uvedeno výše. Detailní informace jsou k dispozici na této stránce. 

2. Dávkový soubor

Alternativou k RunOnce je varianta s dávkovým souborem. PDF-XChange Editor může být volán z dávkového souboru s parametrem importsettings právě pro import požadovaného nastavení. Dávkový soubor by měl být umístěn ve složce Startup.

 

Příkaz pro PDF-XChange Editor s parametrem importsettings je zde:

"\\UNC\path\to\PDFXEdit.exe /importsettings \\UNC\path\to\Settings.xces"

Pamatujte na to, že výchozí složka PDF-XChange Editoru je:

"C:\Program Files\Tracker Software\PDF Editor"

Příklad příkazu pro import nastavení je níže:

"C:\Program Files\Tracker Software\PDF Editor\PDFXEdit.exe" /importsettings "Settingsfile.xces"

Syntaxe pro smazání dávkového souboru po importu je uveden zde:

Del "path to batch file\filename.bat"

Funkční příklad je pak zde:

Del "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\importsettings.xces

Kompletní dávkový soubor pak může vypadat například takto:

"C:\Program Files\Tracker Software\PDF Editor\PDFXEdit.exe" /importsettings "Settingsfile.xces"
Del "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\importsettings.xces

 

Poznámka:

Pamatujte na to, že je třeba mít správnou cestu ke spustitelnému souboru PDF-XChange Editoru, soubor *.xces a dávkový soubor.

Zpět do obchodu