Jak převést výběr ve skenech do editovatelného formátu pomocí OCR?

Dnes si ukážeme, jak převést jen část stránky (výběr) skenovaného dokumentu do editovatelného formátu PDF. Tato situace může nastat například tehdy, pokud potřebujeme upravit jen část textu ve skenech. Nebo se může stát, že OCR rozpoznává text i ve schématech a výkresech, což také obvykle nepotřebujeme. Řešením je tedy převést do editovatelného formátu PDF jen část stránky skenovaného dokumentu. Jak tedy na to?

 

Jakou aplikaci potřebuji?

 

Postup

Ad1  V editoru PDF otevřete soubor, ve kterém chcete text rozpoznat (např. sken, obrázek) a to volbou na kartě Soubor > Otevřít.

Ad2  Na kartě Domů klikněte na ikonu nástroje Snímek.

  

Ad3  Poté myší vyberte oblast, ve které chcete převést text do editovatelného podoby tj. tak, aby bylo možné text přepisovat nebo mazat.

Ad4  Do vybrané oblasti klikněte pravým tlačítkem myši. Tím aktivujete kontextové menu viz obrázek níže. V kontextovém menu vyberte volbu OCR vybrané oblasti...

Ad5  Poté se otevře dialogové okno Možnosti OCR (Enhanced), kde je k dispozici nastavení pro převod vybrané oblasti skenu do editovatelné podoby.

  • Jazyky. V rozbalovacím seznamu můžete nastavit jeden nebo více jazyků pro rozpoznání OCR.
  • Přesnost. Začněte na hodnotě Střední, poté můžete změnit na Nízká nebo Vysokou přednost. Neplatí, že pomocí vysoké přesnosti dosáhneme nejlepších výsledků. Může to být přesně naopak. Přesnost můžete měnit tak, aby došlo k požadovanému výsledku tj. aby byl text rozpoznán co nejlépe. 
  • Možnosti výstupu > Typ. Pokud chceme vybranou oblast převést do editovatelné podoby, pak vybereme volbu Editovatelný text a obrázky. Pokud nám stačí vytvořit textovou vrstvou pro prohledávání nebo pro kopírování textu, tak vybereme volbu Prohledavatelný obrázek.

Převod do editovatelného formátu spustíme stisknutím tlačítka OK.

D

 

Ad6  Rozpoznání pomocí OCR by mělo být rychlé a výsledkem by mělo být vytvoření textu, který lze upravovat pomocí editačních nástrojů (karta Domů > Editace).  

 

Zpět do obchodu