Verze 9.0.351.0 (21 leden 2021)

Dne 21.1.2021 byla vydána verze 9.0.351.0. Je to první stabilní sestavení verze 9. Obsahuje jako mnoho nových funkcí, dílčích vylepšení a opravy chyb. Největší novinkou je Enhanced OCR modul od ABBYY® a nový systém správy licencí.

Modul Enhanced OCR od ABBYY® (FineReader®) je nyní k dispozici pouze v těchto aplikacích a bez příplatků:

Pro přístup k této verzi je nutné mít maintenance platnou minimálně do 21.1.2021. 

 

Legenda

tlacitkoplus  Nová funkce

tlacitkoopraveno  Oprava chyby nebo problému

tlacitkovylepseno  Vylepšení stávající funkce

tlacitkovevyvoji  Funkce je ve vývoji

tlacitkokritickachyba  Oprava kritické chyby


PDF-XChange Standard 9 (PDF-XChange PRO 9) 

tlacitkoplus  Pár karet PDF-XChange pro MS Office: Opraveno generování odkazů pro poznámky pod čarou a vysvětlivky v MS Word.

tlacitkoplus  Pás karet pro MS Outlook: Přidána podpora konverze Outlook Meetings (schůzky).

tlacitkovylepseno  Obecné zlepšení produktivity a využití paměti.

 

PDF-XChange Editor 9/Plus (PDF-XChange PRO 9)

tlacitkoplus  Modul Enhanced OCR je nyní založen na špičkových knihovnách od ABBYY® OCR SDK (FineReader) - pouze edice Plus a PRO.

tlacitkoplus  Výrazně vyšší přesnost OCR rozpoznání textu s diakritikou - edice Plus a PRO.

tlacitkoplus  Možnost vyloučit grafické objekty pro zpracování OCR. V těchto objekt nebude text rozpoznán (např. razítka, ilustrace apod.) - edice Plus a PRO.

tlacitkoplus  Možnost vykreslení ohraničení buněk rozpoznané tabulky pomocí OCR - edice Plus a PRO.

tlacitkoplus  Nový systém správy licencí - nutnost aktivace pro dané zařízení (max. 2 zařízení na 1 uživatele).

tlacitkoplus  Přidána možnost pokročilého vytváření nových PDF dokumentů ze schránky (Clipboard).

tlacitkoplus  Přidána možnost nastavit Výchozí vrstvu, do které se bude automaticky vkládat nový obsah a komentáře. (T# 4807)

tlacitkoplus  Přidána možnost přetažení vybraného obsahu nebo komentářů do vybrané vrstvy v podokně Vrstvy metodou Drag and Drop.

tlacitkoplus  Přidána možnost přesunutí obsahu do vybrané vrstvy.(T# 5012)

tlacitkoplus  Přidána možnost řazení vrstev podle abecedy. (T# 4148)

tlacitkoplus  Komplexní vylepšení operací s vrstvami v PDF. (T# 5080)

tlacitkoplus  Přidána funkce pro ořezání bílých okrajů na stránce, kde není žádný obsah.

tlacitkoplus  Přidána funkce pro rozdělení souboru PDF podle maximální velikosti výsledných souborů.

tlacitkoplus  Možnost nastavení viditelnosti vodoznaků pro různé situace (Prohlížení, tisk nebo export).

tlacitkoplus  Přidána možnost normalizace odsazení rámečku při ořezání a změně velikosti stránek.

tlacitkoplus  Přidána funkce pro dělení stránek podle přidaných vodítek (guides).

tlacitkoplus  Implementována možnost zachování velikosti dialogových oken (se změněnou velikostí) mezi relacemi.

tlacitkoplus  Přidána možnost nastavení stavů Zamčeno a Tisknutelné pro komentáře.

tlacitkoplus  Aktualizována funkce Export do Word/Excel/Powerpoint, kde je nyní rozšířené nastavení exportu.

tlacitkoplus  Přidána rozšířená makra pro modul Záložky (generování záložek z PDF). (T# 4509)

tlacitkoplus  Přidána funkce Export vybraných vrstev do podokna Vrstvy. (T# 5290)

tlacitkoplus  Přidány funkce Importovat jako vrstvu a Překrytí stránek. (T# 5079)

tlacitkoplus  Přidán import/export odkazů z externích souborů. (T# 5360)

tlacitkoplus  Vylepšeno nastavení rozsahu stránek, cílových stránek a výběr souborů v uživatelském rozhraní.

tlacitkoplus  Přidána volba "Aktuální stránka" do dialogového okna funkce "Vložit stránky". (T# 4293, 3749)

tlacitkoplus  Přidána funkce Rekomprese obrázků. (T# 4415)

tlacitkoplus  Přidány funkce pro vytváření odrážek a číselných seznamů při editaci PDF.

tlacitkoplus  Obecné vylepšení editace textu v PDF.

tlacitkoplus  Přidány měkké návraty pro editaci textu v PDF.

tlacitkoplus  Přidána vylepšená podpora textu orientovaného zprava-doleva (RTL).

tlacitkoplus  Přidány vlastnosti odstavce pro text v PDF.

tlacitkoplus  Přidána funkce pro zadání inverzních rozsahů stránek. (T# 4421)

tlacitkoplus  Přidány možnosti masky/měkké masky pro rekompresi obrázků. (T# 5010)

tlacitkoplus  Přidána schopnost vytvořit a modifikovat strukturu tagů v dokumentech - standard PDF/UA.

tlacitkoplus  Přidána kontrola přístupnosti a report přístupnosti PDF.

tlacitkoplus  Přidána podpora pro opětovné vytváření stránek ze šablon. (T# 5318)

tlacitkoplus  Přidána schopnost použít vlastní fonty pro funkci Podpisy a iniciály.

tlacitkoplus  Přidána možnost vytváření 3D komentářů a 3D měření.

tlacitkoplus  Přidána podpora automatického přizpůsobení uživatelského rozhraní pro zajištění podpory přístupnosti PDF.

tlacitkoplus  Přidána podpora automatického přizpůsobení uživatelské rozhraní pro zajištění čtení na čtečkách dokumentů.

tlacitkokritickachyba  Oprava kritické chyby při tisku a náhledu před tiskem ve verzi 9.0.350.0: U některých souborů PDF docházelo k havárii aplikace.

tlacitkoopraveno  Opraven problém s aktivací v některých situací s nutností restartu aplikace a aktivaci opakovat.

tlacitkoopraveno  Opraven problém s přidáváním PNG obrázků do PDF, kdy docházelo k tomu, že toto PDF pak nešlo otevřít v jiných prohlížečích PDF. (T# 5435)

tlacitkoopraveno  Opravena chyba s aktivací licenčního klíče v Portable verzi 9.0.350.0.

tlacitkoopraveno  Opraven problém, kdy za některých situací docházelo k havárii modulu Shell Extensions (rozšířené informace o PDF v Průzkumníkovi Windows).

tlacitkoopraveno  Oprava nekonzistence logického rozsahu stránek při přidávání a mazání stránek.(T# 5185)

tlacitkoopraveno  Opraveno zobrazení názvů příloh v podokně Přílohy. (T# 5273) 

tlacitkoopraveno  Opraveno měřítko pravítek při extra vysokém rozlišení obrazovky. (T# 5281)

tlacitkoopraveno  Opraven problém, kdy záložky směřovaly na neplatné stránky při zkombinování souborů do jednoho PDF. (T# 5314)

tlacitkoopraveno  Opraven problém při "Výtahu stránek", který způsoboval vytváření poškozených složek ve Windows. (T# 5326)

tlacitkoopraveno  Opraven problém s informačními panely v podokně.(T# 5163)

tlacitkoopraveno  Opraven problém při dělení dokumentů, který způsoboval opakované zobrazování dialogového okna pro pojmenování souborů s automatickým číslem. (T# 5345)

tlacitkoopraveno  Přidána kanonizace cest k novým dokumentům při přidávání Batesových čísel do více souborů najednou. (T# 3277)

tlacitkoopraveno  Opraven problém při generování obsahu (TOC) při Batesově číslování. (T# 5336)

tlacitkoopraveno  Opraven problém, kdy funkce "Záložky na odkazy" negenerovala odkazy u dělených slov. (T# 5416)

tlacitkoopraveno  Vylepšena detekce tučného písma a kurzívy v textu.(T# 5115)

tlacitkoopraveno  Opraveno problém s používáním symbolických fontů s poškozenými CMAP tabulkami. (T# 5322)

tlacitkoopraveno  Opravena práce s fonty, které mají ve svém názvu neplatné znaky. (T# 5216)

tlacitkoopraveno  Vylepšena práce s poškozenými soubory PDF. (T# 5325, 5332)

tlacitkoopraveno  Opraveny některé chyby při vkládání RTF ze schránky (Clipboard). 

tlacitkoopraveno  Opravy pro měkké návraty a odsazení XFA formulářů.

tlacitkoopraveno  Opraven problém s odesíláním souborů PDF s názvem delším než 130 znaků. (T# 4396)

tlacitkoopraveno  Opravena chyba způsobující hávarii v případě odstranění první stránky v souboru PDF.(T# 5154)

tlacitkoopraveno  Opraveny problémy s vytvářením oblastí pro anonymizaci.

tlacitkoopraveno  Opraven problém, který způsoboval nemožnost zvolit volbu „bez desetinných míst“ pro přesnost měření. (T# 5375)

tlacitkoopraveno  Opraven problém s nastavením desetinné čárky a oddělovačů skupin pro měření. (T# 5346)

tlacitkovylepseno  Přidány rozšířené možnosti výstupu pro funkci "Rozdělit dokument". (T# 4912)

 tlacitkovylepseno  Vylepšena funkce "Rozdělit dokument", kdy je nově možné dělit PDF dokumenty podle úrovně záložek. (T# 3568)

tlacitkovylepseno  Přidáno nové makro "Název záložky" pro přidání Vodoznaků a Záhlaví/zápatí. (T# 5199)

tlacitkovylepseno  Přidána možnost nastavení odsazení pro vygenerovaný obsah (TOC) na základě stylů V PDF.(T# 5396)

tlacitkovylepseno  Vylepšeno slučování vrstev - nyní je možné vybrat vrstvy pro sloučení.

tlacitkovylepseno  Přidáno rozšíření dialogové okno pro report chyb, které umožňuje odeslat přímé odeslání požadovaných dat volbou na kartě Nápověda > Report. 

tlacitkovylepseno  Přidána funkcionalita pro rozšířenou masku pro Rekompresi obrázků.

tlacitkovylepseno  Vylepšené zpracování odsazení textu.

tlacitkovylepseno  Opravena chyba se zarovnáním textu u nástroje Psací stroj.

tlacitkovylepseno  Vylepšená podpora ovládání dotykem prstu a pomocí stylusu.

tlacitkovylepseno  Vylepšena kontrola pravopisu při zpracování textu s jednoduchými uvozovkami.

tlacitkovylepseno  Vylepšený výběr textu podle slov.

tlacitkovylepseno  Vylepšena stabilita/spolehlivost modulu Shell Extensions.

 

PDF-Tools 9 (PDF-XChange PRO 8)

Omluvte prosím dočasnou nedostupnost obsahu. Pracujeme na tom.

 

Enhanced OCR (pouze edice Plus a PRO)

tlacitkoplus  Modul Enhanced OCR je nyní založen na umělé inteligenci od ABBYY® OCR SDK (FineReader).

tlacitkoplus  Výrazně vyšší přesnost OCR rozpoznání textu s diakritikou. 

tlacitkoplus  Možnost vyloučit grafické objekty pro zpracování OCR. V těchto objekt nebude text rozpoznán (např. razítka, ilustrace apod.).

tlacitkoplus  Možnost vykreslení ohraničení buněk rozpoznané tabulky pomocí OCR. 

tlacitkoopraveno  Opravena chyba při přidávání ohraničení tabulek v módu 'Prohledavatelný obrázek' (chyba ve verzi 9.0.350.0).

 

Datum poslední aktualizace: 2.2.2021

Zpět do obchodu