Porovnání dvou PDF dokumentů

V tomto článku najdete návod, jak jednoduše porovnat dva PDF dokumenty včetně přehledného zobrazení rozdílů mezi těmito dokumenty. Porovnání PDF dokumentů je k dispozici od verze 9.3.361 a to v edicích Plus a PRO.

 

Jak porovnat dva PDF dokumenty?

Ad1  Spusťte aplikaci PDF-XChange Editor Plus (také součást PDF-XChange PRO V9).

Ad2  Na kartě Recenze vyberte volbu Compare documents (Porovnat dokumenty). 

 

Ad3  Poté dojde k otevření dialogového okna Compare Documents (Porovnat dokumenty) viz obrázek níže.

  • V levé části okna pod označením Old Document klikněte na tlačítko  a vyberte starší dokument pro porovnání.
  • V pravé části okna pod označením Nový dokument klikněte na tlačítko  a vyberte novější dokument pro porovnání.
  • Po výběru obou dokumentů se automaticky zobrazí náhled obou dokumentů.
  • Pokud ve spodní části okna zaškrtnete volbu Compare text only, bude porovnán jen textový obsah obou dokumentů.

  

  

Ad4  Porovnání PDF dokumentů zahájíte stisknutím tlačítka OK ve spodní části dialogového okna. 

Ad5  Poté dojde k automatickému vytvoření nového PDF dokumentu - reportu změn, který obsahuje kompletní přehled změn mezi vybranými PDF dokumenty. Tento soubor má předponu [Compare result]

Na pravé straně v panelu Differences je k dispozici seznam změn na jednotlivých stránkách. Old představuje původní hodnotu, New pak novou, změněnou hodnotu.

 

icons8-idea-30 Česká lokalizace funkce i reportu změn bude k dispozici v následující verzi 9.3.362 nebo formou záplaty. Děkujeme za pochopení.

Zpět do obchodu