Jak přenést razítka ze staršího zařízení na nové zařízení?

V tomto článku najdete dva způsoby, jak přenést vlastní razítka ze staršího zařízení na nové zařízení.

 

Metoda č. 1 - Export a import nastavení včetně razítek

Tato metoda je velice jednoduchá. Stačí provést export nastavení aplikace a toto nastavení pak importovat na nové zařízení. Jedinou nevýhodou je potenciální problém při přenosu razítek ze starších verzí (V6 a V7) na novější verze (V9). Je vhodné nejprve razítka přenést, zkontrolovat import a až poté aplikaci oddinstalovat.

Ad1  Na původním zařízení proveďte export nastavení aplikace v menu Soubor > Správa nastavení > Export nastavení nebo menu Upravit > Export nastavení.

Ad2  Poté dojde k otevření dialogového okna Možnosti exportu nastavení, kde zaškrtněte políčko Vlastní palety razítek viz obrázek níže.

Export potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 

Ad3  Následně budete vyzváni k uložení souboru s nastavením ve formátu *.xces. Soubor pojmenujte a uložte do libovolné složky.

Ad4  Na novém zařízení pak proveďte import razítek a to volbou na kartě Soubor > Správa nastavení > Import nastavení.

  • V dialogovém okně Možnosti nastavení importu nezapomeňte opět zaškrtnout políčko Vlastní palety razítek. Bez toho by nedošlo k načtení vašich razítek.
  • Import nastavení včetně vlastních razítek potvrďte stisknutím tlačítka OK. Následně by již měla být vaše razítka dostupná také na novém zařízení.

  

 


 

Metoda č. 2 - Zkopírování souborů s razítky na nové zařízení

Tato metoda je pracnější, ale naprosto spolehlivá, protože odpadají potenciální problémy s kompatibilitou při exportu razítek ze starších verzí.

Ad1  Vaše nově přidaná razítka se ukládají do příslušné složky jako soubory ve formátu *.pdf. Nově vytvořená razítka se ukládají do složky:

%appdata%\Tracker Software\PDFXEditor\3.0\Stamps

Ad2  Na původním (starším) zařízení nyní otevřete tuto složku v Průzkumníkovi Windows a obsažené soubory zkopírujte do libovolné složky nebo na USB disk.

 

 

Ad3  Na novém zařízení (kam chcete razítka přenést) si otevřete stejnou složku v Průzkumníkovi Windows jako v bodě 2:

%appdata%\Tracker Software\PDFXEditor\3.0\Stamps

Ad4  Do této složky jednoduše zkopírujte předtím zkopírované soubory s razítky (*.pdf) z původního zařízení. 

Ad5  Tím je přenos razítek metodou kopírování dokončen a svá razítka byste měli již vidět v seznamu razítek na kartě Domů > Razítka.

Zpět do obchodu