Verze 10.0.1.371 (28 červen 2023)

Dne 28.6.2023 byla vydána verze 10.0.1.371. Obsahuje jako vždy nové funkce, dílčích vylepšení a opravy chyb. 

Pro bezplatný přechod na tuto verzi je nutné mít maintenance platnou minimálně do 28.6.2023.    

 

Legenda

tlacitkoplus   Nová funkce

tlacitkoopraveno  Oprava chyby nebo problému

tlacitkovylepseno  Vylepšení stávající funkce

tlacitkovevyvoji  Funkce je ve vývoji

tlacitkokritickachyba  Oprava kritické chyby nebo prevence potenciálně nebezpečné situace nebo zranitelnosti

(T# xxxx)  Číslo ticketu/požadavku na technické podpoře

 


PDF-XChange Editor V10/Plus (PDF-XChange PRO V10) 

tlacitkoplus    V dialogu Kalibrace měření přidána možnost používat lokalizovaný oddělovač desetinných míst a také znak tečky (.)

tlacitkoplus    Přidáno rozšíření do Adobe Acrobat JS API

Přidána metoda global.changed(<název proměnné>). Toto rozšíření PDF-XChange pro Adobe Acrobat JS API doplňuje metodu global.subscribe pro použití v asynchronních funkcích JavaScriptu.   

Příklad použití:

async function MonitorGlobal(varName) {
try {
for(;;) {
const newValue = await global.changed(varName);
console.println(`New value for ${varName}: ${newValue}`);
}
} catch {
console.println(`${varName} deleted`);
}
}

MonitorGlobal('v1').finally(()=>console.println('Monitoring completed'));

app.setTimeOut('global.v1=1;', 1);
app.setTimeOut('global.v1=2;', 1000);
app.setTimeOut('delete global.v1;', 2000);

 

tlacitkokritickachyba   Opraven problém s občasným zamrzáním okna Report konverze u funkce Uložit jako PDF/A

tlacitkokritickachyba   Opravena potenciální havárie plug-inu Hlasité čtení na některých starších verzích MS Windows 10 nebo MS Windows Server 2016.

tlacitkokritickachyba   Opraven problém, kdy docházelo k havárii Editoru při aktivaci 3D obsahu v PDF souborech. 

tlacitkoopraveno   Opraven problém s nedostatečným přístupem k profilům barev systému.

tlacitkoopraveno   Opraven problém s formátováním procentuálních hodnot v některých formulářích XFA. (T#5157)

tlacitkoopraveno   Vylepšena rychlost vykreslování objektů při použití profilů CMYK.

tlacitkoopraveno   Opraven problém, kdy jsme při vkládání obrázku na stránku používali mírně špatnou velikost obrázku. (T# 5879)

tlacitkoopraveno   Opraven problém s ovládáním klávesami Home, End, PgDow a PgUp v podokně 'Pojmenované cíle'. (T# 5846) 

tlacitkoopraveno   Opravena drobná chyba se zobrazováním popisků u dialogových tlačítek, kde se v některých případech nezobrazovaly.

tlacitkoopraveno   Hlasité čtení: Opraven problém s překreslováním panelů nástrojů po přepnutí hlasů.

tlacitkoopraveno   Hlasité čtení: Opraven problém, kdy po dokončení hlasitého čtení mělo otevření a zavření dialogu Možnosti řeči za následek opětovné spuštění hlasitého čtení. (T# 6484)

tlacitkoopraveno   JavaScript API: Opraveno nekonzistentní chování globálních objektů.

tlacitkovylepseno   Enhanced OCR: Menší vylepšení OCR, které může zvýšit výkon v případech, kdy stránka v PDF obsahuje pouze jeden skenovaný obrázek. 

 

PDF-XChange Printer Standard (PDF-XChange PRO V10)

Žádné nové funkce ani vylepšení.   

 

PDF-Tools V10 (PDF-XChange PRO V10)

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost obsahu. 

  

Modul Enhanced OCR (edice Plus a PRO)

tlacitkovylepseno    Enhanced OCR: Menší vylepšení OCR, které může zvýšit výkon v případech, kdy stránka v PDF obsahuje pouze jeden skenovaný obrázek. 

   

 

Datum poslední aktualizace: 4.7.2023

Zpět do obchodu