Verze 10.1.0.380 (5 září 2023)

Dne 5.9.2023 byla vydána verze 10.0.1.380. Obsahuje jako vždy nové funkce, dílčích vylepšení a opravy chyb. 

Pro bezplatný přechod na tuto verzi je nutné mít maintenance platnou minimálně do 5.9.2023.    

 

 

Legenda

tlacitkoplus   Nová funkce

tlacitkoopraveno  Oprava chyby nebo vylepšení stávající funkce

tlacitkovevyvoji  Funkce je ve vývoji

tlacitkokritickachyba  Oprava kritické chyby nebo prevence potenciálně nebezpečné situace nebo zranitelnosti

(T# xxxx)  Číslo ticketu/požadavku na technické podpoře

 


PDF-XChange Editor V10/Plus (PDF-XChange PRO V10) 

tlacitkoplus    Vektorová grafika: Přidána možnost změny směru podcesty (sub-path).   

tlacitkoplus    Vektorová grafika: Přidáno pravidlo pro přidání výplně cesty (path).

tlacitkoplus    Nahrazení stránek: Aktualizace možností rozsahu stránek tak, aby byl použit nový rozsah stránek.

tlacitkoplus    Přidána možnost opravit neplatné ToUnicode mapování pro vložené fonty. Dostupné v kontextovém menu (pravé tlačítko myši) v panelu Obsah.

tlacitkoplus    Transformace objektů: Možnost obrátit směr osy Y.

tlacitkoplus    Audit využitého místa: Nově je audit využitého místa dokumentu dostupný z menu Soubor > Vlatnosti dokumentu nebo Soubor > Audit využitého místa.

tlacitkoplus    Vrstvy/Layers: No je možné sloučit vybrané vrstvy do jediné vrstvy (T# 6326).

tlacitkoplus    Razítka: Přidána možnost vložit zkopírovaný obsah z PDF dokumentu jako razítko. (T# 6485)

tlacitkoplus    Přidána funkce pro vyhledávání v Předvolbách aplikace (Soubor > Předvolby). 

tlacitkoplus    Rozšíření funkce "Rychlé spuštění" pro nalezení položek nastavení v Předvolbách aplikace

tlacitkoplus    Nástroj Tužka: Přidán náhled v reálném čase pro přidání objektů pomocí stylusu/digitizeru. A

tlacitkoplus    Přidána možnost zvolit, jak zkrátit názvy karet dokumentů, když je karta příliš úzká na zobrazení celého textu.

tlacitkoplus    Razítka: Přidána volba pro přidání razítek ve velikosti předtím přidaného razítka. (T# 6581) 

tlacitkoplus    Bezpečnostní politiky: Přidána politika pro Editor Administrative Template pro potlačení/zákaz využití self-signed certifikátu uživateli. A

tlacitkoplus    Anonymizace: Přidána možnost anonymizovat obsah formulářových polí PDF.

 

Opravy chyb a vylepšení  

tlacitkoopraveno   Opraveny některé potenciální problémy s bezpečností a stabilitou.   

tlacitkoopraveno   Opraven potenciální problém s pádem aplikace při přepnutí na dokument otevřený z odpojeného zařízení. 

tlacitkoopraveno   Aktualizována vestavěná podpora kódování CJK. (T# 6502).

tlacitkoopraveno   Fixed the Move Pages (and page range) caret "^" so that page numbering starts from '1' (T# 6555).

tlacitkoopraveno   Fixed an issue in the "Change Zoom" feature that was changing the X/Y value of some bookmarks to 'Inherit'. (T#6433)

tlacitkoopraveno   Fixed an issue that was present when saving document navigation points while keys, mouse buttons or 'touch' controls are in use (being held down). (T# 6345)

tlacitkoopraveno   Opraven problém s barvou textu určitých položek menu v případě, že jsou zaškrtnuté a zakázáné. (T# 6416)

tlacitkoopraveno   Opraveny některé problémy s editaci obrázků na stránkách v případě, že obrázky obsahují specifické 2D transformace. 

tlacitkoopraveno   Opraven problém, kdy při zpracování některých hieroglyfických textů byly pomocí OCR přidány další mezery.

tlacitkoopraveno   Fixed an issue with screen reader apps not reading the current value inside combo boxes and edit boxes.       

tlacitkoopraveno   Opraveny některé problémy se změnou velikosti vybraných objektů (obsah, komentáře) na otočených stránkách. 

tlacitkoopraveno   Opraveny potenciální problémy při vkládání obrázků do PDF z nástroje Windows 10 Snipping Tool. 

tlacitkoopraveno   Vylepšen způsob, jakým opravujeme poškozené soubory. (T# 6561).

tlacitkoopraveno   Funkce Odstranit podpisy je nyní dostupná i pro certifikáty ze souboru. 

tlacitkoopraveno   Shell extensions - the property handler now has an 'attachment' property for PDF files.

tlacitkoopraveno   Transformace výběru: Změněn způsob, jakým se v tomto nástroji používají možnosti „převrácení“.

tlacitkoopraveno   Added "Open in Window" options for the "Go to a Page in Embedded Document" feature. (T# 5932)

tlacitkoopraveno   Added "Open in Window" options for the "Go to a Page in Embedded Document" feature. (T# 5932)    

tlacitkoopraveno   Added the ability to use keyboard navigation in font lists and combo boxes. (T# 5989)

tlacitkoopraveno   Přidána možnost zapnutí/vypnutí zalamování slov ve výsledkých hledání v panelu Hledat.. (T# 6051)    

tlacitkoopraveno   Added a feature that disables 'Alt shortcuts' if Ctrl is pressed immediately after Alt. This provides an additional key order option for enabling Ctrl+Alt shortcut combinations. (T# 5991) 

tlacitkoopraveno   Added the ability to create "presets" for paper sizes in the "Create New Document" and "Insert Empty Pages" dialogues. (T#6438)

tlacitkoopraveno   Přidána možnost snadného přetažení souborů (Drag & Drop) pro vytvoření vlastních razítek

tlacitkoopraveno   Přidáno kontextové menu (pravé tlačítko myši) pro volby v seznamu nedávno otevřených dokumentů. (T# 6508)   

tlacitkoopraveno   Added an option to use sequential numbers in macro functions in the 'Add Text to Bookmark Titles' feature. (T# 5776)

tlacitkoopraveno   Enhanced OCR: Vylepšena kvalita zpracování pomocí OCR díky provedení předběžného zpracování naskenovaných obrázků tak, aby došlo k odstranění seskupení černých teček, které vytvářejí některé skenery. Tyto tečky mohou negativně ovlivnit proces rozpoznání OCR a způsobit nepřesné výsledky.

tlacitkoopraveno   Added a new parameter to the BatesValue macro that enables the specification of the page from which the value is taken.

tlacitkoopraveno   Přidány možnosti pro kopírování vrstev pro funkce: Vložit stránky, Kombinovat soubory, Výtah stránek, Nahradit stránky a Rozdělit dokument. 

tlacitkoopraveno   Vylepšení identifikace formulářových polí. 

 

PDF-XChange Printer Standard (PDF-XChange PRO V10)

Žádné nové funkce ani vylepšení.   

 

PDF-Tools V10 (PDF-XChange PRO V10)

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost obsahu. 

  

Modul Enhanced OCR (edice Plus a PRO)

tlacitkoopraveno   Enhanced OCR: Vylepšena kvalita zpracování pomocí OCR díky provedení předběžného zpracování naskenovaných obrázků tak, aby došlo k odstranění seskupení černých teček, které vytvářejí některé skenery. Tyto tečky mohou negativně ovlivnit proces rozpoznání OCR a způsobit nepřesné výsledky.

 

   

 

Datum poslední aktualizace: 5.9.2023

Zpět do obchodu